Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
24.07.2020 Je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Rekonštrukciu obecného úradu v obci Malá Franková podľa projektovej dokumentácie
1/2018
84924.53 € s DPH Obec Malá Franková CUKSTAV s.r.o 04.06.2018
24.07.2020 nákup 70 ks stoličiek
1/2019
1450.28 € s DPH Obec Malá Franková WOODX s.r.o 06.06.2019
24.07.2020 oplotenie časti parcely č. 257, oprava rigolov na parkovisku pred cintorínom, regulácia prírodného prameňa
2/2019
4002.00 € s DPH Obec Malá Franková Peter Krempaský AGROIZI 14.06.2019
24.07.2020 oplotenie cintorína v obci
3/2019
20066.70 € s DPH Obec Malá Franková Peter Krempaský AGROIZI 19.09.2019
24.07.2020 dodania a montáž prvkov detského ihriska
4/2019
4905.48 € s DPH Obec Malá Franková Enercom s.r.o. 11.12.2019
24.07.2020 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v Malej Frankovej o rozlohe 125 m2
1/2020
3000.00 € bez DPH Obec Malá Franková Jozef Ovšonka 24.04.2020
22.07.2020 Externý manažment pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci
13.93 €/hod s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 15.11.2019
21.07.2020 Stavebné práce na projekteRevitalizácia parku Ľudovíta Orphanidesa v Hybiach, spevnené plochy
11943.74 € s DPH Obec Hybe Robert Mojto RONI 09.07.2020
09.07.2020 Školské učebnice a pracovné zošity
2020/27a,b,c,d
4334.17 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Aitech, s.r.o 09.07.2020
03.07.2020 Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach- výmena okenných otvorov
14600.00 € s DPH Obec Hybe ŠATEX SLOVAKIA s.r.o. 21.06.2020
10.06.2020 Stavebné práce na projekte - Komunitné centrum v obci Výborná
158817.16 € s DPH Obec Výborná Jozef Čikovský 13.12.2018
10.06.2020 Poradenské služby a realizácie VO pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná
3000.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Rastislav Tapšák 11.03.2019
10.06.2020 Výkon činnosti stavebného dozoru pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná
16.50 €/hod s DPH Obec Výborná BSK Europe Plus, s.r.o. 22.01.2019
10.06.2020 Externý manažment pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná
4583.86 € s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 17.04.2019
10.06.2020 Zabezpečenie výberu dodávateľa nábytku pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná
8982.20 € s DPH Obec Výborná Nobyt, s.r.o. 16.04.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 360.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 23 24