Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
31.08.2016 Plastové nádoby 120 l
22.80 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Fura , s.r.o 29.06.2016
31.08.2016 Dodávka , montáž a uvedenie do prevádzky kolotoč
1365.60 € s DPH Obec Veľké Ozorovce PLAYSYSTEM s.r.o 03.06.2016
31.08.2016 Úprava živičného krytu pre miestne komunikácie
56400.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby 22.07.2016
23.08.2016 rozšírenie kamerového systému
zo dňa 9.8.2016
14066.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT 09.08.2016
09.08.2016 Archivovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov
1490.26 € s DPH Obec Hybe Archív Tatry s.r.o. 25.01.2016
09.08.2016 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha"
29628.00 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 07.07.2016
15.07.2016 Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične ZŠ s MŠ Švábovce
31499.84 € s DPH Obec Švábovce STAVBYaOPRAVY, s.r.o. 01.07.2016
08.07.2016 Výmena 30 ks okien a práce súvisiace s výmenou.
1/2016
19400.17 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 FEDÁK PLUS, s.r.o. 20.06.2016
07.07.2016 Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Materskej školy Nová Lesná
46006.81 € s DPH Obec Nová Lesná Krypton, s.r.o. 01.07.2016
09.06.2016 Dodanie tovaru s prácou "Výmena okien na budove materskej školy"
4102.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany M+D INTERIÉR, s. r. o. 09.06.2016
26.05.2016 spracovanie projektovej dokumentácie stavby dvoch bytových domov
zo dňa 3.5.2016
8100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik BSK Europe, s.r.o. 03.05.2016
26.05.2016 spracovanie projektovej dokumentácie stavby pre zateplenie školskej jedálne
zo dňa 3.5.2016
2000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik BSK Europe, s.r.o. 03.05.2016
17.05.2016 Výber dodávateľa projektovej dokumentácie
7000.00 € bez DPH Obec Vydrník BSK EUROPE, s.r.o. 09.05.2016
09.05.2016 Oprava MK II.etapa obec Jurské
100000.00 € s DPH Obec Jurské Mgr. Michal Marhefka 09.05.2016
09.05.2016 Univerzálny robot, dvojrúrová pec
2794.54 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany CORTEC s. r. o. 25.04.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 355.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 23 24