Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
31.08.2016 poskytnutie služby - externého manažmentu v rámci implementácie projektu podľa výzvy 2015/PRV/37
900.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce FOR PROJECT s.r.o 29.06.2015
31.08.2016 Poskytnutie poradenských služieb - konzultácie podľa ZVO a príručky žiadateľa pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 a výzvy 2015/PRV/37
280.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce INITED s.r.o 08.06.2015
31.08.2016 Vybudovanie kamerového systému
22809.36 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Real Security , s.r.o 08.01.2016
31.08.2016 Dodávka, montáž príslušenstva pre traktor TYM T503
2764.75 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce Profigrass SK s.r.o 16.02.2016
31.08.2016 Ošetrenie vŕb babilónskych v parku
1620.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce STROMSERVIS s.r.o 22.03.2016
31.08.2016 Mulčovač pre traktor TYM T503
4017.90 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce PROFIGRASS sk s.r.o 29.03.2016
31.08.2016 Dodanie zariadenia na multifunkčné ihrisko
2981.52 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RAPAL, spol. s.r.o 30.03.2016
31.08.2016 Elektrocentrála
1170.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Iveta Jakubová Tv-play-servis 02.05.2016
31.08.2016 Kalové motorové čerpadlo
860.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Iveta Jakubová TV-PLAY-Servis 22.05.2016
31.08.2016 Plastové nádoby 120 l
22.80 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Fura , s.r.o 29.06.2016
31.08.2016 Dodávka , montáž a uvedenie do prevádzky kolotoč
1365.60 € s DPH Obec Veľké Ozorovce PLAYSYSTEM s.r.o 03.06.2016
31.08.2016 Úprava živičného krytu pre miestne komunikácie
56400.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby 22.07.2016
23.08.2016 rozšírenie kamerového systému
zo dňa 9.8.2016
14066.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT 09.08.2016
09.08.2016 Archivovanie a vyraďovanie registratúrnych záznamov
1490.26 € s DPH Obec Hybe Archív Tatry s.r.o. 25.01.2016
09.08.2016 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha"
29628.00 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 07.07.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 364.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 24 25