Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
27.10.2020 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
13000.00 € s DPH Obec Výborná Empemont Slovakia, s.r.o. 10.09.2020
27.10.2020 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Výborná
27803.48 € s DPH Obec Výborná Jozef Čikovský 04.08.2020
21.10.2020 Drevené lavice na sedenie, kríž, podstavec, stojan, dvere jednokrídlové do domu smútku.
zo dňa 20.03.2020
6984.00 € s DPH Obec Hozelec LUKÁŠ HOSA, STOLÁRSTVO 20.03.2020
01.10.2020 Interaktívna tabuľa pre MŠ
zo dňa 17.8.2020
1887.00 € s DPH Obec Hozelec Pc. Profi,s.r.o. 17.08.2020
01.10.2020 Umývačka riadu a skla do kuchyne MŠ
zo dňa 17.9.2020
2035.67 € s DPH Obec Hozelec Cora Gastro, s.r.o. 17.09.2020
17.09.2020 Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach - povrchová úprava stien a stropov v sále, SDK podhľady
23299.01 € s DPH Obec Hybe Wellness Masvital s.r.o. 08.09.2020
17.09.2020 Realizácia VO "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Hybe- Splašková kanalizácia Hybe stoka A2,A2-1,A2-2
3000.00 € s DPH Obec Hybe ULTIMA INVEST s.r.o. 09.09.2020
17.09.2020 Dodanie a montáž motorickej svetelnej batérie v sále Kultúrneho domu v Hybiach
9552.00 € s DPH Obec Hybe J A M s.r.o. 17.09.2020
17.09.2020 Dodanie a montáž zatemnenia okien v sále Kultúrneho domu v Hybiach
13228.04 € s DPH Obec Hybe J A M s.r.o. 17.09.2020
03.09.2020 Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce
92011.91 € s DPH Obec Veľké Ozorovce B.D.B. s.r.o 06.08.2019
03.09.2020 Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Ozorovce
8078.64 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Real Security s.r.o 03.01.2020
03.09.2020 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína
34014.47 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NAJ-STAV s.r.o 10.12.2019
03.09.2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce
15000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NITRANET s.r.o 02.08.2019
24.08.2020 Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná - stavebné práce
658000.00 € s DPH Obec Výborná Dag Slovakia. a.s. 04.08.2020
24.07.2020 Je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Rekonštrukciu obecného úradu v obci Malá Franková podľa projektovej dokumentácie
1/2018
84924.53 € s DPH Obec Malá Franková CUKSTAV s.r.o 04.06.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 362.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 24 25