Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
05.09.2017 Rekonštrukcia betónového oplotenia na cintoríne v obci Veľké Ozorovce
5866.08 € s DPH Obec Veľké Ozorovce JM INVESTMENT REAL s.r.o 22.12.2016
05.09.2017 Dodanie kanalizačných rúr
2322.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Renáta Jacková -KOVOPLAST 22.12.2016
07.08.2017 Príjazdová komunikácia k nájomným bytom v obci Výborná
4390.37 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 06.06.2017
07.08.2017 Komunikácia ku kostolu
10326.91 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 06.06.2017
07.08.2017 Komunikácia a chodníky k bytovým domom - 12. nájomných bytov nižšieho štandardu
9706.55 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 06.06.2017
07.08.2017 Cesty a chodníky v areáli školy
16/2017
83431.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavel Bachleda BAPAS 28.07.2017
04.08.2017 Počítačová učebňa - server, záložný zdroj, Windows server, licencie
2085.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 28.02.2017
04.08.2017 Zero učebňa - Cara pre 15 ZERO CLIENTOV
4375.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 25.04.2017
31.07.2017 Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia
333/2017
104400.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná, a.s. 12.04.2017
28.07.2017 Regenerácia verejného priestranstva,časť Baňa - Chodníky
579/2017
75740.16 € s DPH Obec Švábovce Linstav s.r.o. 17.07.2017
17.07.2017 Zateplenie priestorov MŠ, rekonštrukcia chodníka, výmena dverí v spálniach detí, prebúranie a osadenie okna v archíve..
13392.00 € s DPH Materská škola Batizovce MI-Tatry s.r.o. 19.06.2017
19.06.2017 Dodanie tovaru s prácou "Výmena okien na budove materskej školy"
4474.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany M+D INTERIÉR s.r. o. 13.06.2017
16.05.2017 IBV Dolinky II. Švábovce - SO 08 Komunikácie a chodníky - 1. časť
410/2017
28768.93 € s DPH Obec Švábovce Inžinierske stavby, a.s. 10.05.2017
13.04.2017 Vypracovanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmeru v zmysle stavebného zákona SR pre stavbu "Miesna komunikácia Na Pastierskych II so zapracovaním úkonu inžinierskej siete plynofikácie.
78/2017
4900.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 22.02.2017
23.03.2017 Nové motorové vozidlo Citroën Brlingo
32/2016
17194.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce H MOBIL, s.r.o. 09.12.2016
Zobrazených 76 - 90 z celkových 355.
1 2 3 4 6 8 9 10 23 24