Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
10.03.2017 Server, záložný zdroj, Windows server, licencie
2085.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 28.02.2017
10.03.2017 Inštalácia servera, clientov, montáž, doprava
845.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Viktor Palutka -IT HERO 28.02.2017
06.03.2017 Nákup hnedého uhlia rozdelený na jednotlivé nákupy
11041.80 € s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 26.01.2017
06.03.2017 Uskutočnenie stavby "Prekrytie mlynského náhonu"
762/2016
17424.28 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 06.03.2017
15.02.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania pre inžinierske siete : projekt vodovodu, splaškovej kanalizácie, prečerpávacaj stanice a výtlačného potrubia
676/2016/IlaA.
4950.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 27.12.2016
23.01.2017 Realizácia spevnej plochy pri ČOV
9360.20 € s DPH Obec Výborná Ing. Ľubomír Tybor 15.07.2016
27.12.2016 Termokamera Fluke Ti105
16011970
2487.82 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad ZTS Elektronika SKS s.r.o. 21.11.2016
27.12.2016 Kolíkovačka MAGGI 21
160157
4200.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Kusing Trade, s.r.o. 28.11.2016
27.12.2016 Fluke 1664FC SCH, Združený revízny prístroj pre meranie elektrických inštalácií - profesionálne prevedenie.
16012062
1642.40 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad ZTS Elektronika SKS, s.r.o. 29.11.2016
27.12.2016 Ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2.
16165
1690.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Tenar, spol. s r.o. 29.11.2016
27.12.2016 A2367LM-KR 2X36W žiar.sviet.IP20
10444716
2266.80 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. 29.11.2016
22.12.2016 Solárne LED vonkajšie svietidlá
5978.61 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ján Homoľa 28.10.2016
07.12.2016 Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek mechanicky pluhovaním
32.40 € s DPH Obecný podnik Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 30.11.2016
02.11.2016 výstavba chodníka pre peších
343/2016
22433.57 € s DPH Obec Važec STAWEB, s.r.o., 08.09.2016
27.10.2016 Stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach
6000.00 € s DPH Obec Hybe Milan Brtáň 08.07.2016
Zobrazených 76 - 90 z celkových 366.
1 2 3 4 6 8 9 10 24 25