Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.04.2019 hrobové miesto A/827/urna
0.50 €/rok s DPH Obec Važec Obec Važec 23.04.2019
23.04.2019 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu
149039
1400.00 € s DPH Obec Bušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.04.2019
23.04.2019 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
28
0.00 € s DPH Brožová Eva Obec Hnilčík 27.03.2019
18.04.2019 Činnosť počas realizácie stavby
0.00 € s DPH SABAR, s.r.o. Obec Poráč 18.04.2019
18.04.2019 Externý manažment pre projekt "Komunitné centrum v obci Výborná"
4583.86 € s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 18.04.2019
18.04.2019 Poistenie osôb
21-11716
43.20 € s DPH Obec Výborná Union poisťovňa, a.s. 29.03.2019
18.04.2019 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2013
0.00 € s DPH Radka Gromanová Základná škola s materskou školou Spišská Teplica 11.04.2019
18.04.2019 Objednávka programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Východoslovenská energetika a.s. 17.04.2019
18.04.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H572-221-10 zo dňa 8.12.2017
10/2019
186500.00 € s DPH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Obec Gánovce 16.04.2019
18.04.2019 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
39249
3000.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.04.2019
18.04.2019 prenájom bytu v Bytovom dome 12 b.j. na ulici Školskej
0.00 € s DPH Špiner Rastislav, Špinerová Mária Obec Spišské Tomášovce 21.03.2019
18.04.2019 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
153.00 € s DPH Ružena Goláňová Obec Hôrka 17.04.2019
17.04.2019 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
1.00 € s DPH Ladislav Havlík, Bc. Martina Havlíková Obec Hôrka 16.04.2019
17.04.2019 Predmetom je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
č. 19
6315.66 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 17.04.2019
17.04.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti §50j
19/46/50J/14
6315.66 € s DPH Obec Podhorany Úrad práce soc. vecí a rodiny 16.04.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32264.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2150 2151