Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.09.2020 oprava údajov zmluvnej strany predávajúceho
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Povecová Cecília 18.09.2020
18.09.2020 Zmluva plyn
SC2020/156
0.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany Met Slovakia, a.s. 26.05.2020
18.09.2020 Zborovňa komplet - elektronický systém
ZK01/VK/09/09/448
0.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany Komensky, s.r.o. 31.08.2020
18.09.2020 Tovar do školskej jedálne
0.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany Ryba Žilina, s.r.o. 11.02.2020
18.09.2020 Dodávka výrobkov
0.00 € s DPH ZŠ a MŠ Kravany Mäsovýroba Doro, s.r.o. 01.07.2020
18.09.2020 Prenájom hrobového miesta
741/2020
51.76 € s DPH Libuša Kubeková Obec Švábovce 18.09.2020
18.09.2020 Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.
Zmluva na výkon
35.00 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Majerčák 16.09.2020
18.09.2020 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
PRK20-0001
141.54 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Lučivjanský Rudolf 16.09.2020
18.09.2020 odber a dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ
2/2020 šj
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce MASOVÝROBA DORO s.r.o. 14.09.2020
18.09.2020 prenájom administratívnej budovy
143/2020
0.00 € s DPH Slovanet, a.s. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 04.09.2020
18.09.2020 2x telefón Gigaset A220 k pevnej linke MŠ JIL + ŠJ JIL
1-788737395818
31.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2020
18.09.2020 Darovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia, zeleniny
17092020
0.00 € s DPH Materská škola PLANTEX, s.r.o. 17.09.2020
18.09.2020 2x telefón Gigaset A220 k pevnej linke ŠJ KOM + ŠJ KUK
1-788749431720
19.80 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Slovak Telekom, a.s. 18.09.2020
18.09.2020 zmena bodu 1.3.4, 1.3.6., 2.1.
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 18.09.2020
18.09.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Anna Džubáková Obec Spišské Tomášovce 01.09.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32758.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2183 2184