Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.06.2017 Softvér na programy REMEK
13/2017
486.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Remek, s.r.o. 16.05.2017
23.06.2017 Dohoda o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
14/2017
365.00 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 19.06.2017
23.06.2017 Dodávka plynu
09/2017
0.00 € s DPH Obec Štefanová SPP a.s. 21.06.2017
23.06.2017 Realizácia stavby - Príjazdová komunikácia k nájomným bytom v obci Výborná
4390.37 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o 14.06.2017
23.06.2017 Realizácia stavby - Komunikácia a chodníky k bytovým domom - 12 nájomných bytov nižšieho štandardu
9706.55 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o 14.06.2017
23.06.2017 Blankozmenka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ministerstvo životného prostredia SR 19.06.2017
23.06.2017 Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
č. 37762
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.06.2017
23.06.2017 k Zmluve č. 6000/2002/V-2 sa dopĺňa v článku III. cena sa v bode 2 dopĺňa - Zber VOK
Dodatok č.16
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 19.06.2017
23.06.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
37772
3000.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Dobrovoľná požiarna ochrana SR 23.06.2017
23.06.2017 poskytovanie služieb VZS
24/2017
0.00 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Vodná záchranná služba SČK, Územný spolok Liptov 22.06.2017
23.06.2017 účinkovanie na kultúrnom podujatí Deň obce Hozelec dňa 24.6.2017
zo dňa 8.5.2017
750.00 € s DPH Obec Hozelec Traky, s.r.o. 08.05.2017
23.06.2017 Za poskytnutie služby pri odbornej obsluhe ČOV II a kanalizácie, určené v čl.II a kanalizácie dohodnutú odmenu v celkovej výške 300,- € mesačne, fakturovanú štvrťročne, vždy v treťom mesiaci daného štvrťroka.
1/2013
300.00 € bez DPH Obec Vydrník Ján Bohmer 31.03.2017
23.06.2017 Názov služby: Magio Televízia, program služby" Magio Televízia XL - Sat, zmena na balík 1P - Akcia na dobu viazanosti 24 mesiacov - pe MŠ z PK
2028874043 dodatok
19.99 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom a. s. 23.06.2017
22.06.2017 nájom bytu
506/4
137.56 €/mesiac s DPH F.Dolinay, I.Ambrozyová Obec Podtureň 21.06.2017
22.06.2017 Opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala GAS Familia s.r.o. 22.06.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 25878.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 1725 1726