Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.07.2021 úrazové poistenie
9140070203
5.82 € s DPH Obec Batizovce UNIQA poisťovňa, a.s. 09.07.2021
30.07.2021 zhotovenie stavebného diela - Chodník popri ceste III-3064 v obci Batizovce, 3. etapa"
53897.93 € s DPH Obec Batizovce EUROVIA SK, a.s. 29.07.2021
30.07.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 31.7.2021
Su-113/2021-OBU-2
17.00 € s DPH Viera Hutníková Obec Sulín 30.07.2021
30.07.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 31.7.2021
Su-113/2021-OBU-3
17.00 € s DPH Mária Vitková Obec Sulín 30.07.2021
30.07.2021 Dohoda o zbere KO 2021
89/2021/31
15.28 € s DPH STADARON s.r.o. Obec Švábovce 26.07.2021
30.07.2021 Predĺženie lehoty na pripojenie do DS do 20.8.2022
89/2021
0.00 € s DPH Obec Pribylina SPP -distribúcia, a.s. 28.07.2021
30.07.2021 Poskytnutie odborných služieb v rozsahu stanovenom platnými ustanoveniami § 48 zákona č. 326/20005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, t.j. činnosti spadajúce do výkonu funkcie odborného lesného hospodára.
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ján Svocák 28.07.2021
30.07.2021 prenájom pozemku C KN č. 793/1
300.00 € s DPH Zuzana Hricová - EsenCit Obec Spišské Tomášovce 29.07.2021
30.07.2021 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - Komunikácia DCOM-IFOsoft
210707
84.00 € s DPH Obec Sulín IFOsoft, s.r.o. 30.07.2021
30.07.2021 Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce
21/22/054/18
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 29.07.2021
30.07.2021 Zmluva o servisnej činnosti
20212907
120.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Správa IT s.r.o. 29.07.2021
29.07.2021 Kanalizácia Smižianska ulica, Rekonštrukcia na Železničnej ulici
2/2021
62484.35 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce Spišské Tomášovce s. r. o 29.07.2021
29.07.2021 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
4308.03 € bez DPH Obec Malá Franková Úrad práce, soc. vecí a rod. 26.07.2021
29.07.2021 Príprava žiadosti o poskytnutie NFP - Miestne občianske poriadkové služby III.
1080.00 € s DPH Obec Hranovnica Interprofis, s.r.o. 28.07.2021
29.07.2021 Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie zrážkových vôd
298/152/21Pv
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 26.07.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 31355.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2090 2091