Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.10.2017 Užívanie pozemkov za odplatu
1 €/m² bez DPH Porubän poľnohospodár s.r.o. Obec Vavrišovo 17.10.2017
20.10.2017 Odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, zriadenie vecného bremena
7.5 €/m² bez DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 17.10.2017
20.10.2017 pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000018930V
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
20.10.2017 pripojenia zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000019331B
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
20.10.2017 Poskytnutie NFP na projekt Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
592800.00 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.10.2017
20.10.2017 zmena
25.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Slovak Telekom, a.s. 20.09.2017
20.10.2017 za prenájom a užívanie hrobového miesta
49/2017
10.00 € s DPH Anton Rušin Obec Betlanovce 20.10.2017
20.10.2017 Dodávka tepelnej energie
78-1/2006
3000.00 €/mesiac s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Termonova, a.s. 20.10.2017
20.10.2017 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice , Škôlka KOMENSKY Plus,,
17/10/036
9.00 €/rok s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 KOMENSKY, s.r.o. 20.10.2017
20.10.2017 Dodatok č.4 ku zmluve na dodávku pitnej vody - Cena za distribúciu pitnej vody
42/2017
0.00 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce,s.r.o. 05.10.2017
20.10.2017 zmena
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Orange Slovensko, a. s. 21.09.2017
20.10.2017 Dodávka vody
921/152/17Pv
0.00 € s DPH Materská škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 06.10.2017
20.10.2017 zakúpenie didaktickej techniky a interiérového zariadenia do učební ZŠ s MŠ Vikartovce
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vikartovce Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce 20.10.2017
20.10.2017 zakúpenie nábytku do novopostavenej budovy školy
č.2
2500.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vikartovce Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce 20.10.2017
19.10.2017 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.267/1,2 (neb.Žofia a František Budzák) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 rokov 2017-2026)
33.20 € s DPH Peter Budzák Obec Vydrník 16.10.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 27425.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 1828 1829