Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.08.2018 pripojenie zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy ATS
75/2018
0.00 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská distribučná a.s. 08.08.2018
21.08.2018 poskytnutie dotácie - na projekt Festival - 750 rokov 1. písomnej zmienky o obci
540/2018/OK
1000.00 € s DPH Obec Tvarožná Prešovský samosprávny kraj 10.08.2018
21.08.2018 poskytnutie finančných prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv SNP a Dňa obce Podtureň
84-18
200.00 € s DPH 1. slovenská úsporová, a.s. Obec Podtureň 16.08.2018
21.08.2018 "Rozvoj infraštruktúry obce"
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Gevos s.r.o. 14.08.2018
21.08.2018 úprava zmluvných podmienok na realizáciu aktivít projektu "Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
IROP-Z-30221I932-222
98252.80 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10.08.2018
21.08.2018 Zabezpečenie projektu s názvom "Vybudovanie prístupu k pitnej vode"
577/2018
4160.00 € s DPH Obec Švábovce Neudorf, s.r.o. 13.08.2018
20.08.2018 založenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik
zmluva zo dňa 16.8.2
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 16.08.2018
20.08.2018 Hrobové miesta
88/2018
50.00 € s DPH Pavlík Ľuboslav Obec Hnilčík 17.08.2018
20.08.2018 Hrobové miesta
77/2018
30.00 € s DPH Smoradová Marta Obec Hnilčík 13.08.2018
20.08.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu "Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
13/2018
138500.14 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 06.08.2018
20.08.2018 nájomná zmluva o nájme hrobového miesto
38/2018
30.00 € s DPH Obec Gánovce Valeris Ambrózová 13.08.2018
20.08.2018 Predmetom je likvidácia odpadových vôd zo žumpy.
č.96/2018/ZoD/DKaČOV
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.08.2018
20.08.2018 Hrobové miesta
85/2018
30.00 € s DPH Slebodník Peter Obec Hnilčík 15.08.2018
20.08.2018 Hrobové miesta
19/2018
10.00 € s DPH Klein Bohuš Obec Hnilčík 06.07.2018
20.08.2018 Hrobové miesta
74/2018
30.00 € s DPH Ing. Pokorná Slavomíra Obec Hnilčík 09.08.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 30022.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2001 2002