Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.12.2017 Nájom bytu
215.76 € s DPH Španko Pavel Obec Svätý Kríž 01.12.2017
11.12.2017 poskytnutie služieb v oblasti IT
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SMILES SK s. r. o. 08.12.2017
11.12.2017 poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalif. certifikátov pre elektr. pečať
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Národný bezpečnostný úrad 08.12.2017
11.12.2017 Polygrafické a tlačiarenské práce na knihe - Gánovce a Filice
62/2017
14980.00 € s DPH Obec Gánovce Spolok Slovákov V Poľsku 23.11.2017
11.12.2017 Poistenie materskej školy
4619003963
155.55 € s DPH Kravany KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 07.12.2017
11.12.2017 Poistenie Domu smútku
4619003961
128.74 € s DPH Kravany KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 07.12.2017
11.12.2017 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
141_2017
0.00 € s DPH Eva Žigová Obec Vydrník 08.12.2017
11.12.2017 Balík Biznis linka L
2030523726
30.00 € s DPH Obec Baldovce Slovak Telekom, a.s. 04.12.2017
11.12.2017 Balík Biznis linka S
2029463371
14.00 € s DPH Obec Baldovce Slovak Telekom, a.s. 04.12.2017
11.12.2017 úprava bankového spojenia nájomcu a ceny nájmu - viď dodatok č. 4
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo 11.12.2017
11.12.2017 Rozšírenie kamerového systému - využitie Fibris
0.00 € s DPH Obec Hybe Triton SECURITY, s.r.o. 13.11.2017
11.12.2017 zabezpečenie odvozu TKO a uloženie TKO na skládke
0.93 € s DPH Obec Malužiná VPS Východná 11.12.2017
09.12.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2016
300.00 € s DPH Obec Hradisko Ing. Mária Pašková 05.11.2017
08.12.2017 Prevod parcely spolu s inžinierskymi sieťami bezodplatne do vlastníctva obce -vybudovanie a prevádzkovanie miestnej komunikácie.
47/2017
0.00 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Podieloví spoluvlastníci - viď zmluva 07.12.2017
08.12.2017 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe -
43/2017
0.00 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 24.10.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 28050.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 1869 1870