Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.02.2019 Poskytovanie verejných služieb
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce O2 Slovakia s.r.o 18.02.2019
19.02.2019 Poskytovanie verejných služieb
Zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce O2 Slovakia s..ro 18.02.2019
19.02.2019 zmluva o nájme hrobového miesta
6/19
50.00 € s DPH Anna Šulganová Obec Gánovce 15.02.2019
19.02.2019 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt "Súťaž - január - december 2019"
10-19
200.00 € s DPH Športový klub - stolného tenisu Podtureň Obec Podtureň 18.02.2019
19.02.2019 Úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
1/2010
16148.44 €/rok s DPH Obec Letanovce Spišská katolícka charita 08.02.2019
19.02.2019 Zabezpečiť množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v Obci Letanovce
3/2018
57.20 €/rok s DPH COOP Jednota Liptovský Mikuláš Obec Letanovce 31.12.2018
19.02.2019 Úprava času plnenia a rozšírenie predmetnej zmluvy o práce, bližšie špecifikované v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku
0.00 € s DPH Obec Letanovce LBS, s.r.o., 30.11.2018
19.02.2019 Zabezpečiť množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
7/2018
124.80 €/rok s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce Obec Letanovce 21.12.2018
19.02.2019 XVII. ples Švábovčanov 2019
46/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce SOZA 31.01.2019
19.02.2019 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Su-40/2019-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 18.02.2019
19.02.2019 Triedený zber KO
103/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 11.02.2019
19.02.2019 Úprava ceny nájmu
154/2019
1323.00 €/mesiac s DPH Jozef Jankura a Helena Michlíková Obec Švábovce 18.02.2019
19.02.2019 Plynovod, plynofikácia a vykurovanie-sociálne zariadenia pri hasičskej zbrojnici
145/2019
10591.25 € s DPH Obec Švábovce INŠTALATERM, s.r.o. 15.02.2019
19.02.2019 Poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych veci a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti").
5190045522
13.28 € s DPH Obec Litmanová KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.01.2019
19.02.2019 Cena diela
č.1
400.00 € s DPH Obec Bušovce Úradovňa.sk, s.r.o 19.11.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32709.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2180 2181