Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.11.2020 Návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO - COVID - 19
21/2020
22000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo financií SR 24.11.2020
27.11.2020 Poskytnúť koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne - SODB 2021
969/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce Slovenská republika - Štatistický úrad SR 27.11.2020
27.11.2020 Sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
2020/128/1949
4097.00 € s DPH Obec Bušovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13.11.2020
27.11.2020 Výhoda so zľavou vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky
0.00 € s DPH Obec Bušovce Východoslovenská energetika a.s. 20.11.2020
27.11.2020 Výpožička tabletov
0.00 € s DPH Obec Výborná Slovenská republika - Štatistický úrad SR 27.11.2020
27.11.2020 Predmetom zmluvy ŠÚ SR je poskytnúť asistentom sčítania koncové zariadenie a SIM karty na výkon ščítania
Zmluva o výpožičke
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná SR -Štatistický úrad SR 26.11.2020
27.11.2020 Zmluva o výpožičke koncového zariadenia a SIM karty
62/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce SR - Štatistický úrad SR 27.11.2020
27.11.2020 Výpožička tabletu a SIM karty asistentom SODB
zo dňa 26.11.2020
0.00 € s DPH Obec Hozelec Slovenská republika - Štatistický úrad SR 26.11.2020
26.11.2020 Zmluva o nájme bytu č. 11/04 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust. §663 a nasl. s použitím ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka
197.36 € s DPH Obec Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 23.11.2020
26.11.2020 DHZ - výpožička "súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky"
KRHZ-PO-VO-442-030/
0.00 € s DPH Obec Tvarožná SR - Ministerstvo vnútra SR 21.10.2020
26.11.2020 dodávka elektrickej energie pre prevádzku technologického zariadenia
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 03.11.2020
26.11.2020 Návratná finančná výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane príjmov z FO v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19
2020/128/1979
15766.00 € s DPH Obec Tvarožná Ministerstvo financii SR 25.11.2020
26.11.2020 Nájom HM č. 51
NZHM_235/2020
10.00 € s DPH Margita Kubičárová Obec Letanovce 23.11.2020
26.11.2020 Poskytovanie právnej pomoci
150.00 €/mesiac s DPH Obec Letanovce JUDr. Roman Škerlík - advokát 23.11.2020
26.11.2020 Úprava výšky poskytnutej dotácie
96/2020
3629.13 € s DPH Obec Pribylina Ministerstvo hospodárstva SR 20.11.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 33303.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2220 2221