Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.01.2020 Dohoda podľa §12- aktivačná činnosť
20/46/012/12
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce,soc.vecí a rodiny Kežmarok 14.01.2020
27.01.2020 na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti
1/2020
300.00 € s DPH Mesto Prešov Liptovská Porúbka 21.01.2020
27.01.2020 prenájom nebytových priestorov KD na kar
35.00 € s DPH Marta Mošathová Obec Betlanovce 27.01.2020
27.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi
55/2020/4
2000.00 € s DPH Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce Obec Švábovce 15.01.2020
27.01.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hozelec
55/2020/3
2000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Švábovce 15.01.2020
27.01.2020 Balík 2P-Akcia: INT+TP = doba viazanosti 24 mesiacov
50.59 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s. 20.01.2020
27.01.2020 Zber, zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
02/V-06
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 22.07.2019
26.01.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Batizovciach“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. Bt/89/2020 001 zo dňa 15.01.2020, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zo dňa 22.01.2020 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
29818.44 € s DPH Obec Batizovce Adam Slodičák A.S. 23.01.2020
24.01.2020 Predaj pozemku
5197.50 € s DPH Ing. Michal Stanislav Obec Poráč 24.01.2020
24.01.2020 Nájom HM č.597
NZHM 095/2019
15.00 € s DPH Peter Biskup Obec Letanovce 22.11.2019
24.01.2020 Nájom HM č. 570
NZHM 096/2019
10.00 € s DPH Peter Biskup Obec Letanovce 22.11.2019
24.01.2020 Peňažný dar na liečebné účely pre postihnutého Marka Šambronského
117/2020
50.00 € s DPH Obec Sulín Pierott, n.o. 17.01.2020
24.01.2020 Nájom HM č. 219
NZHM 097/2019
30.00 € s DPH Justína Lačná Obec Letanovce 22.11.2019
24.01.2020 Nájom HM č. 309
NZHM 098/2019
5.00 € s DPH Jozef Matúš Obec Letanovce 22.11.2019
24.01.2020 Nájom HM č. 536
NZHM 099/2019
20.00 € s DPH Jozef Matúš Obec Letanovce 22.11.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32492.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2166 2167