Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.08.2017 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve odpredaja pozemku Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej
ObU-Su-28/2017
0.00 € s DPH Radomír Stacho a Zuzana Stachová Obec Sulín 21.08.2017
21.08.2017 Nájomná zmluva hrobového miesta
631/2017
15.00 € s DPH Jana Ilavská Obec Švábovce 14.08.2017
21.08.2017 nehnuteľnosť v k.ú. Veľkým Lom
1661.00 € s DPH Alexander Schneider a Ing. Katarína Schneider Liptovská Porúbka 10.08.2017
21.08.2017 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.28/1,2, (neb.Pavol a Mária Dická) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 rokov 2017-2026)
33.20 € bez DPH Marta Antašová Obec Vydrník 21.08.2017
21.08.2017 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.236 (neb.Pavol a Viktória Tkáčová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 rokov 2017-2026)
16.60 € bez DPH Marta Antašová Obec Vydrník 21.08.2017
21.08.2017 Prenájom KD v časti Závodie dňa 20.8.2017 - kar
16/2017-KD
17.00 € s DPH Michal Matfiak Obec Sulín 18.08.2017
21.08.2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
č. 845/212/17Pv
0.00 € s DPH Obec Doľany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 21.08.2017
21.08.2017 Predĺženie MK na ul. Mlynskej
51/ZoD/2017
58780.38 € s DPH Obec Hranovnica TRUCK TATRY, s.r.o. 21.08.2017
18.08.2017 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
65/C/2017
7.50 € s DPH Jozef Rušin Obec Hozelec 09.08.2017
18.08.2017 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
66/C/2017
7.50 € s DPH Jozef Rušin Obec Hozelec 09.08.2017
18.08.2017 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.199/1,2,3 (neb.z rodiny Ziburovej) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 20 rokov 2017-2036)
99.60 € bez DPH Katarína Danišovská Obec Vydrník 16.08.2017
18.08.2017 Obec Litmanová v zmysle uznesenia OZ č. 171/2017 zo dňa 8.6.2017 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2.000,- eur, slovom dvetisíc EUR. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 2 000,00 Eur (slovom: Dvetisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a nákladov spojených s registráciou a prihlásením klubu do okresnej súťaže. Náklady musia byť v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce Litmanová, ktoré upravuje poskytovanie dotácii z rozpočtu obce a konzultované s ekonómom, prípadne starostom obce
2000.00 € bez DPH TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ Obec Litmanová 10.08.2017
18.08.2017 dlažba, obrubníky, geotextilia
57/2017
3240.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok STAVIVÁ Poprad, s.r.o. 18.08.2017
17.08.2017 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
57/C/2017
15.00 € s DPH Mária Ilavská Obec Hozelec 09.08.2017
17.08.2017 nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne v Hozelci.
58/C/2017
7.50 € s DPH Mária Ilavská Obec Hozelec 09.08.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 26676.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 1778 1779