Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.02.2021 Zmeny niektorých častí zmluvy.
0.00 € s DPH Obec Lomnička Natur-Pack, a.s. 25.02.2021
26.02.2021 Zmena ceny nájmu od 01.02.2021 do 30.04.2021
29/2021
251.16 € s DPH Milan Zatkovský Obec Švábovce 15.02.2021
26.02.2021 Zmena nájomcu hrobového miesta
175/2021
70.00 € s DPH Jozef Balog Obec Švábovce 24.02.2021
26.02.2021 Záväzok vykonávať zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
87/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce Brantner Poprad, s.r.o. 16.02.2021
26.02.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP
ZM_SEP-IMRK2-2021-00
1350576.88 € s DPH Obec Lomnička Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 25.02.2021
26.02.2021 Audit účtovnej uzávierky ( cena podľa vzájomnej dohody - Zákazkový list)
7/2021
0.00 € s DPH Obec Hybe RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. 19.02.2021
26.02.2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov
168/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 23.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/1
2000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Predmetom je nájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu -predajňa potravín.
332.00 € s DPH Janka Šišková Obec Doľany 24.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/2
2000.00 € s DPH OZ Švábovské ratolesti Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/3
8000.00 € s DPH Futbalový klub Švábovce Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/4
2500.00 € s DPH Klub Švábovčanov Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poistenie zodpovedností za škodu - testovanie COVID 19
183/2021
80.00 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 25.02.2021
26.02.2021 vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves 25.02.2021
26.02.2021 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0.00 € s DPH Obec Malá Franková Natur-Pack a.s. 22.02.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 30344.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2022 2023