Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.06.2019 výpoveď služby telefonovanie 7782730
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vikartovce Slovak Telekom a.s. 21.06.2019
24.06.2019 Odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Novotný Anton Obec Letanovce 19.06.2019
24.06.2019 Poskytnutie údajov na výpočet stočného
8/2019/ZPÚ/PP
48.00 € s DPH Obec Mlynčeky PVPS a.s. 31.05.2019
24.06.2019 Nájom hrobového miesta č. A/166 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0004
1.50 €/rok s DPH Vilma Žilková Obec Beňadiková 24.06.2019
24.06.2019 poskytovanie sociálnej služby na základe posudku o sociálnej odkázanosti
326/2019
113.46 €/mesiac s DPH Obec Važec Centrum sociálnych služieb ANIMA 26.04.2019
24.06.2019 Zabezpečenie echnického zhodnotenia hasičského vozidla CAS T148
PHZOPK22019002096078
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 12.06.2019
24.06.2019 povinnosť platiť časťv úhrady za sociálnu službu
327/2019
0.00 € s DPH Obec Važec Centrum sociálnych služieb ANIMA 26.04.2019
24.06.2019 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €,výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Kovács Ján Obec Letanovce 24.06.2019
24.06.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Kovács Ján Obec Letanovce 24.06.2019
24.06.2019 ZŠ a MŠ - Magio Internet M -VDSL
10.90 €/mesiac s DPH Obec Tvarožná Slovak telekom, a.s. 24.06.2019
24.06.2019 ZŠ - telefónna prípojka - Biznis linka S
14.00 €/mesiac s DPH Obec Tvarožná Slovak telekom, a.s. 24.06.2019
24.06.2019 MŠ - telefónna prípojka - Biznis linka S
14.00 €/mesiac s DPH Obec Tvarožná Slovak telekom, a.s. 24.06.2019
24.06.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Petrovič Cyril Obec Letanovce 24.06.2019
24.06.2019 prenájom hrobového miesta
201900007
40.00 € s DPH Gabčová Ružena Obec Spišské Tomášovce 24.06.2019
24.06.2019 Stavebné práce "Plynofikácia kotolne Obecného úradu Hybe"
5/VI/2019
53395.39 € s DPH Obec Hybe INŠTALATERM, s.r.o. 24.06.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32754.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2183 2184