Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.05.2022
Crz:20.05.2022 12:24
Stavebné úpravy novinového stánku
8375.18 € bez DPH Liptovská Porúbka Choma s.r.o. 19.05.2022
19.05.2022
Crz:19.05.2022 12:11
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2022, č. zmluvy 3/2022
31/22
1500.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Gánovce 04.05.2022
19.05.2022 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „Pódium pre kultúrne podujatia“.
504.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 16.05.2022
19.05.2022
Crz:20.05.2022 01:09
Poistenie majetku.
4419008530
0.00 € s DPH Obec Nemešany KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 17.05.2022
18.05.2022
Crz:19.05.2022 01:19
spracovanie registratúry
2/2022
500.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Žaneta Lacková 16.05.2022
18.05.2022 Prevod vlastníckeho práva k VT
0.00 € s DPH Obec Nižné Repaše DataCentrum elektronizácie územnej samosrávy Slovenska 18.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 12:12
Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník".
2/2022
0.00 € s DPH Obec Vydrník Wama - Ing. Jozef Marcinko 16.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 12:12
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník". Poskytovateľ nie je platcom DPH
02/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosť 18.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:10
dodávka pitnej vody - vodomer
V 7/2022
0.45000 €/m³ bez DPH Ing. Karpatyová Ľudmila Obec Ordzovany 18.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. Úvodné ustanovenia, odsek 1.2. sa pôvodná identifikácia Zmluvy o poskytnutí NFP, č. Zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084 ruší a nahrádza sa nasledovným: ZM_SEP-IMRK2-2021/004803
0.00 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 17.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
Mandátna zmluva - výkon odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa na realizáciu stavby „Regenerácia MK v obci Švábovce“.
334/2022
0.00 € s DPH Obec Švábovce ABIZ s.r.o. 17.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
koncert
1400.00 € s DPH Obec Batizovce Hudobná skupina Traky 07.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
poskytovanie služieb
MSD_Batizovce_01
360.00 €/rok s DPH Obec Batizovce T-mapy 13.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
udelenie licencie
133.33 €/rok bez DPH Obec Batizovce eSYST, s.r.o. 09.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:10
dodávka pitnej vody - vodomer
V 3/2022
0.45000 €/m³ bez DPH Staňa Benjamín Obec Ordzovany 18.05.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 31213.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2080 2081