Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.07.2019 úprava postupu, práv a povinností pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoloč.činnosti
14/2019
120.00 € bez DPH Základná škola s materskou školou Harichovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.07.2019
11.07.2019 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zámene nehnuteľností- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 1, uvedených v článku I. bod 16 tejto zmluvy a nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 2, uvedených v článku I. bod 1.4. tejto zmluvy
0.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce Obec Letanovce 24.06.2019
10.07.2019 bezodplatne poskytnutie dôveryhodných služieb
0.00 € s DPH Obec Važec Národný bezpečnostný úrad 01.07.2019
10.07.2019 prenájom bytu 1/1032/B
127.96 € s DPH Obec Važec Obec Važec 11.07.2019
10.07.2019 prenájom futbalového štadióna
172/2019
5.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Centrum voľného času Kežmarok 10.07.2019
10.07.2019 predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príjemcovi sponzorský peňažný dar na podujatie "Súťaž vo varení gulášu, Deň detí a Zábava pod holým nebom"
100.00 € s DPH Obec Betlanovce Ján Rerko 10.07.2019
10.07.2019 Poskytnutie dotácie na zhotovenie slávnostnej hasičskej štandardy.
4/2019
100.00 € s DPH Územná organizácia DPO SR Poprad Obec Vydrník 08.07.2019
10.07.2019 prenájom hrobového miesta č.566/urna
566/2019
30.00 € s DPH Róbert Patsch Obec Liptovský Peter 07.06.2019
10.07.2019 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
171/2019
1671.79 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 04.07.2019
10.07.2019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
1000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce Obec Batizovce 04.07.2019
10.07.2019 Predmetom zmluvy sú paušálne a nepaušálne služby.
Zmluva IT servis
110.40 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP SK s.r.o 28.06.2019
10.07.2019 Výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov
1/2019
55117.38 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala REMESLÁ BELÁ, spol.s.r.o. 10.07.2019
10.07.2019 stavebné práce "Náter strechy Materskej školy v Spišskom Štiavniku"
zo dňa 8.7.2019
3692.10 € s DPH Obec Spišský Štiavnik MPS - DACH, s.r.o. 08.07.2019
10.07.2019 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu s asistenciou - PZP PLUS - MV - Peugeot Partner LM960CD
39-19
93.20 € s DPH Obec Podtureň AXA pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, Praha 10.07.2019
10.07.2019 Prenájom sály, kuchyne
10/2019
20.00 € s DPH Mertin Hanuščin Obec Poráč 09.07.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 33029.
1 2 3 4 6 8 9 10 2201 2202