Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.01.2018 Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce
0.00 € s DPH Obec Letanovce Erik Kacvinský 11.12.2017
12.01.2018 Ukončenie zmluvy
0.00 € s DPH Obec Letanovce A.P. safety, s.r.o., 20.12.2017
12.01.2018 peňažný dar na účely organizovania Mengusovskeho rodea
300.00 € s DPH Obec Mengusovce PUBLIC TENDERS, s.r.o. 11.01.2018
12.01.2018 Úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov.
zo dňa 10.1.2018
270.00 € s DPH Obec Švábovce Obec Hozelec 10.01.2018
12.01.2018 Zber, odvoz a zneškodnenie KO.
zo dňa 28.12.2017
0.00 € s DPH Obec Hozelec Brantner Poprad, s.r.o. 28.12.2017
12.01.2018 Prenájom parkovacieho miesta p.č. KN-C 443/6 - EČ MV LM770CZ
2-18
10.00 €/mesiac s DPH Ing. Slavka Madudová Obec Podtureň 12.01.2018
12.01.2018 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR
20/ZA/2017-MV SR
5000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina 17.12.2017
12.01.2018 Zrušenie zmluvy na základe zrušenia predmetu obstarávania
1/2018
0.00 € s DPH Obec Pribylina Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 06.11.2017
12.01.2018 Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu
2/2018
0.46400 €/m³ s DPH Obec Pribylina Ing. Martin Jurčo 10.01.2018
12.01.2018 Prenájom hrobového miesta č. 166
30.00 € s DPH Vozáková Ľubica Kravany 12.01.2018
12.01.2018 Prenájom hrobového miesta č. 164
30.00 € s DPH Vozáková Ľubica Kravany 12.01.2018
12.01.2018 prenájom hrobového miesta 3063
3/2018
6.64 € s DPH Ján Majzlík Obec Pribylina 11.01.2018
12.01.2018 Prenájom hrobového miesta č. 165
30.00 € s DPH Vozáková Ľubica Kravany 12.01.2018
12.01.2018 Prenájom hrobového miesta č. 203
40.00 € s DPH Vozáková Ľubica Kravany 12.01.2018
12.01.2018 Opakovaný nájom bytu 2/16
4/2018
166.00 €/mesiac s DPH Irina Terentyeva Obec Pribylina 11.01.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 28486.
1 2 3 4 6 8 9 10 1899 1900