Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanal.
0.00 € s DPH Monika Bednárová Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
13.09.2017 Prenájom sála, kuchyňa
9/2017
20.00 € s DPH Ján Tulej Obec Poráč 11.09.2017
13.09.2017 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú rodinný dom súp.č. 21 v Lomničke a pozemok parc.č. KN-C 247 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 m2 za kúpnu cenu 3.610,00 € v súlade so znaleckým posudkom znalca Ing. Štefana Zimu č.19/2016 zo dňa 28.07.2016, táto bola uhradená pred podpisom zmluvy.
3610.00 € bez DPH Jaroslav Mirga a Anna Mirgová Obec Lomnička 21.08.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170086
14.00 € s DPH Ryša Ján Obec Batizovce 30.08.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170090
7.00 € s DPH Voščeková Zuzana Obec Batizovce 30.08.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170038
6.64 € s DPH Kic Vladimír Obec Batizovce 02.08.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170079
7.00 € s DPH Zbell Michal Obec Batizovce 24.07.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170080
7.00 € s DPH Zbell Michal Obec Batizovce 24.07.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170081
7.00 € s DPH Zbell Michal Obec Batizovce 24.07.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170084
7.00 € s DPH Zbell Michal Obec Batizovce 28.07.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170076
6.64 € s DPH Ignačáková Michaela Obec Batizovce 21.07.2017
13.09.2017 nájom hrobového miesta
20170022
6.64 € s DPH Ignačáková Michaela Obec Batizovce 14.07.2017
13.09.2017 TV IBV Veterná Poruba, lokalita pri ihrisku
87/2017
25775.67 € s DPH Obec Veterná Poruba Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.09.2017
13.09.2017 o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka MŠ
1-89272715617
0.00 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 11.09.2017
13.09.2017 prenájom - chodba do sály KD - sociálne zariadenia - sála KD s pódiom - kuchyňa - prístupová chodba ku kuchyni - zasadacia miestnosť
100.00 € s DPH Hudobná skupina ENIX Obec Letanovce 21.08.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 27021.
1 2 3 4 6 8 9 10 1801 1802