Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.40000 €/m³ bez DPH Matúš Baka Obec Osturňa 21.05.2018
15.06.2018 odber a zneškodňovanie odpadu odpad.rast.tkaniva, odp, kôra a korok,piliny,hobliny,rozlož.odpad
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Obec Veľké Ozorovce 08.06.2018
15.06.2018 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
3000.00 € bez DPH Obec Osturňa Dobrovoľná požiarna ochrana SR 07.06.2018
14.06.2018 Prenájom hrobového miesta
14/2018
25.00 € s DPH Pavel Gardián Obec Svätoplukovo 13.06.2018
14.06.2018 úprava práv a povinnosti zml. strán pri zab. och. osob. údajov
4/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola NAJ s.r.o. 25.05.2018
14.06.2018 och. os. údajov
5/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola MADE spol. s r.o. 25.05.2018
14.06.2018 Cultus
6/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Obec Ľubica 30.05.2018
14.06.2018 ochrana os. údajov
3/2018
0.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MADE spol. s r.o. 25.05.2018
14.06.2018 SIM karta pre alarm objektu POlyfunkčný objekt č.775
1.00 €/mesiac s DPH Obec Važec Orange Slovensko a.s., 13.06.2018
14.06.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti
24/2018
230.00 € bez DPH Obec Gánovce Ekotec, spol. s.r.o. 11.06.2018
14.06.2018 GDPR - zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - v programe - WinCITY
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Topset Solutions, s.r.o. 25.05.2018
14.06.2018 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce"-Aktivita č. 3, podľa §54 ods.1 písm.a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva
18/46/054/57
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 25.05.2018
14.06.2018 Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa v IS aSc, ako IS školy/ škoslkého zariadenia.
Z1/7/20187
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce aSc Applied Software Comsultants s. r. o. 24.05.2018
14.06.2018 zriadenie vecného bremena
0.00 € s DPH Horevaj Ján, Ing. Obec Batizovce 14.06.2018
14.06.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - 2018
378/2018
1500.00 €/rok s DPH Obec Švábovce Klub Švábovčanov 14.06.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 30133.
1 2 3 4 6 8 9 10 2008 2009