Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.07.2019 úhrada nákladov na spracovanie územného plánu /Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O/ v lokalite Kaleník
2100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Peter 04.07.2019
10.07.2019 Nájom bytu do dočasného užívania za odplatu
4/2019
0.00 € s DPH Oľga Pechová, Valéria Pechová Obec Letanovce 01.07.2019
10.07.2019 je záväzok predávajúceho dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do škôl a školských zariadení pre deti a žiakov v rámci programu "Školské ovocie".
0.00 € s DPH Obec Hozelec Lunys, s.r.o. 10.07.2019
10.07.2019 úhrada nákladov na spracovanie územného plánu /Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O/ v lokalite pri štátnej ceste III.triedy smerom na Jamník
2100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Onofrej Vladimír 03.07.2019
10.07.2019 Hudobné vystúpenie na podujatí "VITAJ LETO".
400.00 € s DPH Obec Hozelec Antón Spišský 21.06.2019
10.07.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
19/46/012/60
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 10.06.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pechová Iveta Obec Spišské Tomášovce 28.06.2019
09.07.2019 Licenčná zmluva o použití hudobných diel: Mengusovské rodeo Mengusovská veselica
č. VP/19/04689/001
500.00 € s DPH Obec Mengusovce SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský 09.07.2019
09.07.2019 Pripojenie nového odberného elektr. zariadenia - Obec Podtureň - garáž p.č. 443/7
37-19
277.24 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská distribučná, a.s. 09.07.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 28.06.2019
09.07.2019 predĺženie doby nájmu obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 19.06.2019
09.07.2019 Príprava žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie na ul. Hviezdoslavovej v obci Hranovnica
1440.00 € s DPH Obec Hranovnica Interprofis, s.r.o. 09.07.2019
09.07.2019 Príprava žiadosti o NFP - Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie na ul. SNP v obci Hranovnica
960.00 € s DPH Obec Hranovnica Interprofis, s.r.o. 09.07.2019
09.07.2019 Motorové vozidlo Peugeot Partner LM960CD
38-19
2200.00 € s DPH Obec Podtureň Jaroslav Kutlík 09.07.2019
09.07.2019 mraziaci box
01/2019
0.00 € s DPH Kláštorisko Letanovce s.r.o. FEGA FROST, s.r.o. 26.06.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 33029.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2201 2202