Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.11.2017 dodávka vody verejným vodovodom
843/110/17Pv
0.00 € s DPH Obec Hôrka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 23.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 1237
146/2017
6.64 € s DPH Šalvatová Ľubica Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 1402
147/2017
6.64 € s DPH Ing. Vančová Soňa Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 predaj a kúpa pozemkov
5/2017
0.00 € s DPH Korsáková Magdaléna Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
09.11.2017 zmena doby výstavby, ceny
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Milan Bobrík MB-mont 14.09.2017
09.11.2017 peňažný dar pre šj
16/2017
80.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Mlynárová Denisa 24.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 1228
148/2017
6.64 € s DPH Beňo Jaroslav Obec Pribylina 16.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 2028
149/2017
6.64 € s DPH Ing. Dušan Šutara Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 2385
150/2017
6.64 € s DPH Tučníková Mária Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 Projekt revitalizácie verejnej zóny Hozelec - západ.
zo dňa 25.9.2017
3630.00 € s DPH Obec Hozelec ARPROJEKT s.r.o. 25.09.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 1356
151/2017
6.64 € s DPH Pallová Mária Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckých služieb v zmysle ust. § 52a zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5190037219
6.64 € bez DPH Obec Osturňa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.10.2017
09.11.2017 Zimná údržba Obce Osturňa na obdobie 2017 - 2018
17.50 € bez DPH Obec Osturňa Ondrej Kosturák 09.11.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 4331
152/2017
6.64 € s DPH Pozorová Mária Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 3040
153/2017
6.64 € s DPH Oľga Majerechová Obec Pribylina 17.10.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 27749.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 1849 1850