Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.03.2018 podmienky poskytovania dotácie
277.77 € s DPH Obec Batizovce Life Academy,s.r.o. 26.02.2018
13.03.2018 Dodržanie technológie výstavby podľa PD.
Dodatok k Zmluve č.9
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 13.03.2018
13.03.2018 Odborná prax
235/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Súkromná stredná odborná škola 19.02.2018
13.03.2018 Odborná prax
168/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Obchodná akadémia 16.02.2018
13.03.2018 Dotácia z rozpočtu obce
17/2018
600.00 € s DPH Divadelný súbor Klások Obec Pribylina 08.03.2018
13.03.2018 Dotácia z rozpočtu obce
18/2018
7500.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Obec Pribylina 08.03.2018
13.03.2018 za prenájom a užívanie hrobového miesta
3/2018
10.00 € s DPH Anna Barnášová Obec Betlanovce 13.03.2018
13.03.2018 úprava postavenia odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán
0.00 € s DPH Obec Hôrka ZO SLOVES 14.12.2017
12.03.2018 zmena cenníka za zneškodnenie odpadov na skládke TKO L.Hrádok - Žadovica
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Malužiná Mesto L.Hrádok 01.03.2018
12.03.2018 oprava miestnej komunikácie v obci
30000.00 € s DPH Obec Malužiná Lesy SR, š.p. 02.03.2018
12.03.2018 zmena Prílohy č. 1 k zmluve o zneškodnení odpadu medzi zmluvnými stranami
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
12.03.2018 Kamerový systém v obci Vyšná Boca
TS-V-2-2/2018
6112.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Triton SECURITY, s. r. o. 12.03.2018
12.03.2018 Licenčná zmluva č.18/2018
10/2018
10.00 € s DPH Obec Gánovce Commerce Invest, s.r.o. 08.03.2018
12.03.2018 za prenájom a užívanie hrobového miesta
2/2018
5.00 € s DPH Žofia Rušinová Obec Betlanovce 12.03.2018
12.03.2018 prenájom parkovacieho miesta na parc. č. KN-C 443/6
37-18
10.00 €/mesiac s DPH Vladimír Valachy Obec Podtureň 09.03.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 29346.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 1956 1957