Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2018 zber, preprava a zneškodňovanie KO
Dod.č.12 kZ11/L/2006
0.00 € s DPH Obec Ordzovany Brantner Nova s.r.o. 04.12.2018
12.12.2018 Zhotovenie diela - stavby "Výstavba chodníkov na obecnom cintoríne" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve
61772.94 € s DPH Obec Letanovce JUNO DS s.r.o., 22.10.2018
12.12.2018 Zhotovenie diela - stavby "Stavebné úpravy existujúcich MK" v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve
178437.45 € s DPH Obec Letanovce JUNO DS s.r.o., 22.10.2018
12.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
38/2018
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Zdenko Knižka 23.08.2018
12.12.2018 Dohoda o ukončení "Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy", nakoľko Parkovacia plocha- cintorín nezasahuje do pozemku KN -C č. 170/2
0.00 € s DPH Novotný Emil Obec Letanovce 06.12.2018
12.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
37/2018
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Anton Pompa 23.08.2018
12.12.2018 Zmena znenia v článku 3. výdavky projektu a NFP
0.00 € s DPH Obec Letanovce Slovenská inovačná a energetická agentúra 03.12.2018
12.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
35/2018
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Peter Lizák 10.09.2018
12.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
28/2018
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Ľubomír Potanecký 31.10.2018
12.12.2018 prebratie všetkých práv a povinností pôvodného účastníka vyplývajúce zo Zmluvvy o poskytov.verej.služieb
0.00 € s DPH Obec Malužiná Slovak Telekom, a.s. 11.12.2018
12.12.2018 za prenájom a užívanie hrobového miesta
15/2018
10.00 € s DPH Andrea Tokolyová Obec Betlanovce 12.12.2018
12.12.2018 program služieb
1-245707175689
0.00 € s DPH Obec Malužiná Slovak Telekom, a.s. 11.12.2018
12.12.2018 Mágio internet
1-245712894172
0.00 € s DPH Obec Malužiná Slovak Telekom, a.s. 11.12.2018
12.12.2018 Prenájom pozemku
147/2018
37.00 € s DPH Obec Pribylina Ivan Kmeť a Ing. Jitka Kmeťová 10.12.2018
12.12.2018 Prenájom hrobového miesta 1296
148/2018
6.64 € s DPH Čabajová Ľudmila Obec Pribylina 11.12.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 31811.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2120 2121