Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.06.2018 Poskytnutie dotácie - nákup tričiek pre žiakov FK 1931 Hranovnica
33/D/2018
100.00 € s DPH Obec Hranovnica Ján Smolár 14.06.2018
13.06.2018 Spracúvanie osobných údajov pre služby požiarnej ochrany
2/2014
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Martin Majerčák 25.05.2018
13.06.2018 Spracovanie osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
2/2014
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Martin Majerčák 25.05.2018
13.06.2018 Predmetom tejto zmluvy je prestavba priestorov v MŠ Limanová za účelom splnenia požiadaviek na danú prevádzku.
1/06/2018
42593.11 € s DPH Obec Litmanová Spectra: Obchodno - stavebná firma 11.06.2018
13.06.2018 Nájom hrobového miesta č. A/165 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0015
3.00 €/rok s DPH Lýdia Dermeková Obec Beňadiková 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečovaní podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení , že dohľad nad ochranou osobných údajov spravovaných prevádzkovateľom nebol vykonávaný riadne.
ZO/2018A16836-1
26.40 € s DPH Obec Huty osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.06.2018
13.06.2018 o poskytnutí finančnej dotácie - úprava okolia kostola pri 100. výročí posvätenia evanjelického chrámu
4/2018
500.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV Liptovská Porúbka 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na AČ
č. 18/36/052/130
1977.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
13.06.2018 Predmetom je poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť
č. 18/36/052/131
4314.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 13.06.2018
13.06.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - služby spojené so zálohovaním
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Mgr. Miloš Križan - MKweb 25.05.2018
13.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o posk. dotác
500.00 € s DPH Obec Hrabušice Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slov.raj 13.06.2018
13.06.2018 GDPR - zmluva -spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom pre účely auditu
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Mária Kyselová 25.05.2018
13.06.2018 Zmluva o posk. dotácie
Zmluva o posk. dotác
200.00 € s DPH Obec Hrabušice Občianske združenie pestovateľ a chovateľ 13.06.2018
13.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí
300.00 € s DPH Obec Hrabušice EVIKA občianske združenie 13.06.2018
13.06.2018 spracúvanie osobných údajov na základe platnej zmluvy zo dňa 4.7.2017
0.00 € s DPH Ing. Daniela Dudová Obec Spišské Tomášovce 24.05.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 30133.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2008 2009