Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.05.2023 Článok III. odsek 6 sa mení
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 17.05.2023
25.05.2023 Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách
120.00 € s DPH Obec Bušovce RAMAR Eyport s.r.o 11.05.2023
25.05.2023
Crz:25.05.2023 13:08
zmena označenia zmluvnej strany, ktorému sa doplnilo označenie "r.s.p."
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Služby obce s.r.o., r.s.p. 19.07.2022
25.05.2023
Crz:25.05.2023 13:07
dodávka vody
0.00 € s DPH Pavol Česelka Obec Mlynčeky 25.05.2023
25.05.2023
Crz:25.05.2023 14:50
predkladanie evidencie dochádzky prvý pracovný deň po uplynutí kalendárneho mesiaca
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 19.05.2023
25.05.2023
Crz:25.05.2023 17:01
Predmetom je úprava spolupráce v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji.
0.00 € s DPH Obec Doľany Nadácia PSK pre podporu rodiny 01.03.2023
25.05.2023
Crz:25.05.2023 21:31
zámena pozemkov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Darina Hrušovská a spol. 25.05.2023
24.05.2023
Crz:24.05.2023 09:12
prenájom bytu č. 10 v bytovom dome č. 16.
67/2023
230.00 €/mesiac s DPH Červeňová Viera Obec Pribylina 23.05.2023
24.05.2023
Crz:24.05.2023 15:08
Nájom HM č.218/1,2
4.00 €/rok s DPH Ladislav Kuruc Obec Vydrník 24.05.2023
24.05.2023
Crz:24.05.2023 15:08
Nájom HM č. 219/1,2
4.00 €/rok s DPH Ladislav Kuruc Obec Vydrník 24.05.2023
24.05.2023
Crz:24.05.2023 15:08
Nájom HM č.282
2.00 € s DPH Ladislav Kuruc Obec Vydrník 24.05.2023
24.05.2023
Crz:24.05.2023 16:44
Združená dodávka zemného plynu do odberných miest odberateľa
68/2023
25.00000 €/MWh bez DPH Obec Pribylina SBA-B&T GROUP, s.r.o. 15.05.2023
24.05.2023 Nájom hrobového miesta č. A/141 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 22/2023
1.50 €/rok s DPH Anna Pipišová Obec Beňadiková 24.05.2023
24.05.2023 Nájom hrobového miesta č. B/95 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 19/2023
1.50 €/rok s DPH Jaroslava Janeková Obec Beňadiková 24.05.2023
23.05.2023
Crz:02.06.2023 15:56
Programy TOPSET Solutions s.r.o.
180.00 € s DPH Obec Jurské TOPSET Solutions s.r.o. 27.02.2023
Zobrazených 91 - 105 z celkových 32566.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2171 2172