Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.05.2020 Článok IV. Spôsob financovania nákladov spoločného obecného úradu sa mení, Článok III. Doba trvania zmluvy, pristúpenie k zmluve, ukončenie zmluvného vzťahu
1487.16 € s DPH Obec Betlanovce Spoločný obecný úrad v Harichovciach 01.04.2020
28.05.2020 Poskytovanie audítorských služieb
14_O_2020
660.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce UCTOAUDIT s.r.o 25.05.2020
28.05.2020 dodatok k zmluve č. 5100260550C - zmena ceny a doba viazanosti
0.00 € s DPH Obec Letanovce Východoslovenská energetika a.s. 29.04.2020
28.05.2020 zmena spôsobu financovania nákladov z vlastných finančných prostriedkov a stanovenie doby trvania zmluvy
0.00 € s DPH Obec Letanovce Obec Harichovce 01.04.2020
28.05.2020 Združená dodávka zemného plynu
41/2020
21.10 € s DPH Obec Pribylina MET Slovakia, a.s. 27.04.2020
28.05.2020 dodávka elektriny č. 8304/2019
8304/2019
0.00 € s DPH Obec Batizovce Magna Energia a.s. 19.05.2020
27.05.2020 Vzájomná zámena pozemkov medzi zamieňajúcim Obcou Doľany a zamieňajúcim v druhom rade Katarínou Bartkovou - zámena pozemkov parcelné číslo KN C 215/3 a pozemku parcelné číslo KN C 233
0.00 € s DPH Obec Doľany Katarína Bartková, rod. Petreková 26.05.2020
27.05.2020 Bezplatné užívanie dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu - CAS 15 IVECO
KRHZ-ZA-VO-321/2020
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovenská republika -Ministerstvo vnútra SR 21.05.2020
27.05.2020 Dohoda o zabezpečení množst. zberu komunálneho odpadu a drob. stav. odpadu č. zmluvy 3/2020
21/20
100.39 € s DPH IGI AUTO Obec Gánovce 20.04.2020
27.05.2020 Predaj pozemku
1157.76 € s DPH Ján Nebus Obec Výborná 27.05.2020
27.05.2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
22/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Branislav Džadoň 27.05.2020
26.05.2020 Nájom HM č. 247
NZHM 104/2020
15.00 € s DPH Marta Puklušová Obec Letanovce 25.05.2020
26.05.2020 Nájom HM č. 347
NZHM 105/2020
15.00 € s DPH Marta Puklušová Obec Letanovce 25.05.2020
26.05.2020 Nájom HM č. 151
NZHM 106/2020
15.00 € s DPH Katarína Toporcerová Obec Letanovce 25.05.2020
26.05.2020 Nájom HM č. 80
NZHM 107/2020
15.00 € s DPH Rudolf Lesňak Obec Letanovce 25.05.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 33284.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2218 2219