Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.09.2017 prenájom ambulancie pre dospelých
0.00 € s DPH Miamar - Med s.r.o. Obec Letanovce 21.08.2017
13.09.2017 Príprava projektovej dokumentácie k stavbe Komunitné centrum Hranovnica
56/ZoD/2017
4950.00 € s DPH Obec Hranovnica BSK EUROPE PLUS, s.r.o. 08.09.2017
13.09.2017 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
31596.97 €/rok s DPH Obec Letanovce Spišská katolícka charita 01.08.2017
13.09.2017 zníženie počtu pracovných miest zo 2 UoZ na 1 UoZ
5844.11 € s DPH Obec Letanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 25.08.2017
13.09.2017 uskutočnenie stavebných prác " Rekonštrukcia oplotenia areálu Materskej školy ul. Nábrežná 9"
4292.29 € s DPH Obec Letanovce LADEN s.r.o. 11.09.2017
13.09.2017 Kúpna zmluva
40/2017
13120.00 € s DPH Ing. Jozef Hossa Obec Gánovce 13.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Peter Špic Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Jozef Cehuľa Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verej. kanalizáciou
0.00 € s DPH Zuzana Lacušová Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Sedlák Adam Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Mgr. Andrej Sedlák Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Jozef Knurovský Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 Poskytovanie celodennej stravy pre potreby stravníkov Materskej školy Doľany.
2.40 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň 02.09.2017
13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich v rámci programu "Školské ovocie" pre školský rok 2017/2018 pre odberné miesto ŠJ pri MŠ Hôrka
0.00 € s DPH Obec Hôrka LUNYS, s.r.o. 30.08.2017
13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2370963777
168.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o. 11.09.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 27020.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 1801 1802