Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.01.2020 Poskytnutie dotácie
1/2020
7000.00 € s DPH TJ, futbalový oddiel Výborná Obec Výborná 17.01.2020
20.01.2020 Poskytnutie dotácie
2/2020
4000.00 € s DPH Rímsko katolícky farský úrad Obec Výborná 17.01.2020
20.01.2020 Poskytnutie dotácie
3/2020
300.00 € s DPH Občianske združenie Chápať srdcom Obec Výborná 17.01.2020
20.01.2020 Zber a zhodnotenie elektroodpadu
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce H+EKO spol. s.r.o 15.01.2020
20.01.2020 Zimná údržba miestnych komunikácií
25.00 €/hod bez DPH Obec Litmanová Roľnícke družstvo ,,Majdan" Litmanová 23.12.2019
20.01.2020 Predmetom tejto darovacej zmluvy je prejav vôle darcu bezodplatne previesť vlastníctvo hnuteľnej veci na obdarovaného Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
7/2019
0.00 € s DPH Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Obec Litmanová 16.12.2019
20.01.2020 Prenájom nebytového priestoru KD na kar
35.00 € s DPH Beáta Šimčáková Obec Betlanovce 20.01.2020
20.01.2020 Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu a lebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná dinnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
19/38/012/26
0.00 € s DPH Obec Litmanová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 31.12.2019
20.01.2020 Zmluva o sponzorstve na vybavenie fitnes centra
130.00 € s DPH Obec Mengusovce Bohuslav Šaling 20.01.2020
20.01.2020 uloženie urny A/692
HM/167/2020
1.00 €/rok s DPH Obec Važec Obec Važec 20.01.2020
20.01.2020 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku
č.20/36/052/1
3859.80 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.01.2020
20.01.2020 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb advokátom klientovi
01/2020
50.00 €/mesiac s DPH Základná škola JUDr.Mária Dideková, advokátka 20.01.2020
17.01.2020 Kúpa pozemkov pod bytovým domom č. 47
12.56 € s DPH Obec Mengusovce Vlastníci bytov v bytovom dome č. 47 09.01.2020
17.01.2020 Zber a odvoz vyseparovaných komodít v cene podľa prílohy č. 1
1/2020
0.00 € s DPH Obec Veľký Slavkov VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 08.01.2020
17.01.2020 Vývoz TKO 25,58 eur ročne na jednu nádobu
Dodatok č.4/2020
25.58 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen, a.s. 03.01.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 32396.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2159 2160