Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.09.2021 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od FO pod miestnu komunikáciu (Jozef Klimko, Jarmila Imrichová, Daniela Macková, Jana Sekuciová, Anna Krajčíová, Mária Danková, Jaroslav Tomko, Jarmila Repčíková, Juraj Jalovecký, Martin Madaj a Jozef Madaj )
0.00 € s DPH Obec Jalovec Obec Jalovec 15.06.2021
13.09.2021 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od FO pod miestnu komunikáciu (Jozef Klimko, Jarmila Imrichová, Daniela Macková, Jana Sekuciová, Anna Krajčíová, Mária Danková, Jaroslav Tomko, Jarmila Repčíková, Juraj Jalovecký, Martin Madaj a Jozef Madaj )
0.00 € s DPH Obec Jalovec FO-spoluvlastníci parcely 252/68 15.06.2021
13.09.2021 odkúpenie spoluvlastníckych podielov od FO pod miestnu komunikáciu (Pavlína Koniarová, Dušan Kello, Helena Matloňová, Želmíra Janíková )
0.00 € s DPH Obec Jalovec FO-spoluvlastníci parcely 252/67 15.06.2021
13.09.2021 zmena identifikačných údajov a textov
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Ministerstvo vnútra SR 13.09.2021
13.09.2021 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Ozorovce
93
55530.54 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV 10.09.2021
13.09.2021 Predĺženie zmluvy mobil + nové zar.
23.00 €/mesiac s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom a.s. 10.09.2021
13.09.2021 Poistenie detí MŠ
9140069740
35.20 € s DPH Obec Mengusovce UNIQA poisťovňa s.s 06.09.2021
10.09.2021 Vypracovanie zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
22/2021
50.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce MUDr. Alžbeta Balážová 24.08.2021
10.09.2021 Poistenie
443 9006407
50.03 € s DPH Obec Výborná Komunálna poisťovňa 02.09.2021
10.09.2021 Zabezpečenie množstvového zberu komunálneho zberu odpadov - prevádzka Potraviny
123-01/2021-ZKO
55.44 € s DPH Miroslav Dučák Obec Mengusovce 10.09.2021
10.09.2021 Zabezpečenie zberu papiera, jedlých olejov a tukov
23/2021
0.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner Poprad, s.r.o. 05.08.2021
10.09.2021 Dodatok k zmluve č. A9925304
A9925304
9.00 € s DPH Obec Jalovec Orange Slovensko, a.s. 08.09.2021
10.09.2021 úprava práv a povinností - nakladanie s odpadmi
41/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 30.06.2021
10.09.2021 Dodatok č. 2/2021 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby
60/21
14300.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 30.04.2021
10.09.2021 Dodatok č. 3/2021 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby
62/21
10260.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 08.07.2021
Zobrazených 91 - 105 z celkových 30439.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2029 2030