Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
462022
159.12 €/rok s DPH Darina Ščigulinská Obec Hozelec 11.11.2022
22.11.2022 Pozemok C-KN, parc. č.153/23 zastavaná plocha a nádvorie
2140.00 € s DPH Obec Bušovce Miroslav Lukačko a Mária Lukačková 21.11.2022
22.11.2022
Crz:22.11.2022 11:28
zmena článku I.
Dod.č.1 k Zml.1/2022
11500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 18.11.2022
22.11.2022
Crz:22.11.2022 13:21
Oprava údajov v Zámennej zmluve č. 74/2022
88/2022
0.00 € s DPH Bolvanský Ján Ing. Obec Pribylina 22.11.2022
22.11.2022
Crz:22.11.2022 14:01
Odpredaj nehnuteľnosti - pozemok parc. reg. KNC č. 320/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2
314.50 € s DPH Samuel Kuruc Obec Vydrník 22.11.2022
22.11.2022 Nájom hrobového miesta č. A/205 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 41/2022
1.00 €/rok s DPH Tomáš Pleva Obec Beňadiková 22.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 10:30
Vypracovanie projektovej štúdie uskutočniteľnosti zámeru "Novostavba základnej školy v obci Vydrník".
5000.00 € bez DPH Obec Vydrník W - ecopower, s.r.o 28.10.2022
21.11.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní terénnej sociálnej práce a terénnej práce.
č. 405/2022
22515.00 € s DPH Obec Doľany Úrad vlády SR 06.09.2022
21.11.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní predprimárneho vzdelávania detí z MRK.
č. 592/2022
29180.66 € s DPH Obec Doľany Úrad vlády SR 07.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 11:11
Služby BP, PO, CO
15/2003
190.00 € s DPH Materská škola Bezpečnostné technické služby, BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. Kežma 21.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 11:52
Poistenie majetku - Predajné stánky Pribylina
87/2022
183.49 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 16.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 14:01
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica
192095.28 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 14.11.2022
21.11.2022
Crz:21.11.2022 14:11
poskytovanie opatrovateľskej služby na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu
2/2022/Soc
0.00 € s DPH Elena Búdová Liptovská Porúbka 21.11.2022
18.11.2022
Crz:18.11.2022 13:40
Zmluva č. ŠOP SR-Z/258/2022/POP-002 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
69/22
8000.00 € s DPH Obec Gánovce Štátna ochrana prírody SR 14.11.2022
18.11.2022
Crz:18.11.2022 14:50
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
70/2022
22297.63 € s DPH Podtatranská ovdárenská spoločnosť, a.s. Obec Gánovce 25.10.2022
Zobrazených 91 - 105 z celkových 31387.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2092 2093