Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.08.2018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
4909.8070066IKU
89810.57 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK a.s. 13.08.2018
13.08.2018 poskytnutie fin. prostriedkov na organizačné zabezpečenie osláv Dňa obce a SNP
76-18
200.00 € s DPH GUDE Slovakia, s.r.o. Obec Podtureň 09.08.2018
11.08.2018 Prenájom priestorov školy
2018
502.50 € s DPH Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Obec Sulín 06.08.2018
10.08.2018 Vybavenie kuchynky kultúrneho domu - bežné výdavky
550/2018/OK
1000.00 € bez DPH Obec Ordzovany Prešovský samosprávny kraj 26.07.2018
10.08.2018 Kúpna zmluva - majetkoprávne vysporiadanie pre IBV Sad
180/2018/9
30 €/m² s DPH Obec Švábovce Mária Korenková 16.05.2018
10.08.2018 Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy - IBV Sad
181/2018/9
0.00 € s DPH Mária Korenková Obec Švábovce 16.05.2018
10.08.2018 Kúpna zmluva - majetkoprávne vysporiadanie pre IBV Sad
180/2018/15
30 €/m² s DPH Obec Švábovce Rudolf Čáky, Anna Repková 23.05.2018
10.08.2018 Uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy - IBV Sad
181/2018/15
0.00 € s DPH Obec Švábovce Rudolf Čáky, Anna Repková 23.05.2018
10.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Revitalizácia knižného fondu
1000.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Fond na podporu umenia 23.07.2018
10.08.2018 Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Osturňa TOPSET Solutions s.r.o. 21.05.2018
10.08.2018 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
0.00 € s DPH Obec Osturňa NAJ, s.r.o. 02.07.2018
10.08.2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a lužieb
ZO-2018-95-01
0.00 € s DPH Obec Osturňa NAJ, s.r.o. 02.07.2018
10.08.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.40000 €/m³ bez DPH Bc. Alexandra Kovalčíková Obec Osturňa 27.07.2018
10.08.2018 Prevádzkovateľ týmto poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa v informačnom systéme "SMOS".
0.00 € s DPH Obec Osturňa Remek s.r.o. 27.07.2018
10.08.2018 Aktualizovaná verzia prílohy č. 1 k Dodatku č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0.00 € s DPH Obec Osturňa NATUR-PACK, a.s. 09.07.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 29992.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 1999 2000