Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.06.2022
Crz:23.06.2022 08:08
darovanie prebytočného majetku štátu - tablet Samsung Galaxy
ZML-3-63/2021-230
304.80 € s DPH Obec Ordzovany Slovenská republika - Štatistický úrad 21.03.2022
22.06.2022
Crz:22.06.2022 08:12
nájom hrobových miest č. 515, 228
320 2022
38.40 € s DPH Valér Mrlian Liptovská Porúbka 22.06.2022
22.06.2022
Crz:22.06.2022 12:08
Pranájom pozemku v ATC Račkova dolina 2022
50/2022
11.29 €/m² s DPH OZ KOVO pri MHSL, m.r.o. Trenčín Obec Pribylina 31.05.2022
22.06.2022
Crz:22.06.2022 12:12
odber zabehnutých psov, veterinárne ošetrenie, umiestnenie, evidencia zvierat
zo dňa 20.6.2022
10.00000 €/ks s DPH Obec Spišský Štiavnik Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 20.06.2022
22.06.2022
Crz:22.06.2022 17:09
poskytnutie dotácie
6/2022
35000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 22.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:13
Poskytnutie ubytovania
0.00 € s DPH Valentyna Ilchenko Obec Olšavica 13.05.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:13
Poskytnutie ubytovania
0.00 € s DPH Zoriana Krysko Obec Olšavica 13.05.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Zmluva sa ukončuje v celom rozsahu.
3/2022
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Jozef Marcinko - WAMA vodohospodárska činnosť 17.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
nové ustanovenie článku V ods. 1. Zmluvy
Dodatok č. 2/2022
2520.00 €/rok s DPH Obec Spišský Štiavnik Spišská katolícka charita 31.03.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník".
4/2022
2748.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Máté Simon - PROING 21.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 12:12
Mobilný hlas SIM karta
1-800099944834
19.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom, a.s. 13.06.2022
21.06.2022
Crz:21.06.2022 17:11
Darovacia zmluva na tablet Samsung Galaxy Tab A10.1 v počte 1 ks.
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Obec Baldovce Štatistický úrad SR 27.05.2022
21.06.2022
Crz:22.06.2022 01:10
predmetom zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU Kód projektu v ITMS2014+: 310041BUB1 Miesto realizácie projektu: Hradisko
KZP-PO4-SC431-2021-6
191472.61 € s DPH Obec Hradisko Slovenská inovačná a energetická agentúra 17.06.2022
20.06.2022
Crz:20.06.2022 17:14
zabezpečenie stravovania pre zamestnancov - stravovacie poukážky
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Up Déjeuner, s.r.o. 06.06.2022
20.06.2022
Crz:20.06.2022 17:12
darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu: tabletový počítač Samsung Galaxy 2ks
0.00 € s DPH Obec Batizovce Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 23.03.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 31387.
1 3 5 6 7 8 9 2092 2093