Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.06.2018 Nájom bytu 732/10
128.17 €/mesiac s DPH Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2018
19.06.2018 Nájom bytu 731/2
82.11 € s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 31.05.2018
19.06.2018 prenájom nebytových priestorov - bufetu na letnom kúpalisku
21/2018
33.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Mestské kultúrne stredisko 15.06.2018
19.06.2018 prevod vlastníckeho práva
107.00 € s DPH Valentín Javorský a Jana Javorská Obec Hôrka 18.06.2018
18.06.2018 Ročná hlavná kontrola na zistenie stavu multifunkčného ihriska.
230.00 € s DPH Obec Slovenská Ves EKOTEC, spol.s.r.o. 05.06.2018
18.06.2018 Rekonštrukcia kuchyne, výdajne jedla a chodby v budove materskej školy v Kravanoch
9950.00 € s DPH Kravany Svitaň Vladimír 18.06.2018
18.06.2018 Kúpa zariadenia pre vonkajšie posilňovanie
7379.00 € s DPH Obec Letanovce Midur, s.r.o., 01.06.2018
18.06.2018 Predĺženie termínu výstavby diela z dôvodu nevhodných klimatických podmienok
0.00 € s DPH Obec Letanovce Hasko, spol. s r.o., 20.03.2018
18.06.2018 Urovnanie nárokov súvisiacich s užívaním nehnuteľností: stavba - Chata Zorka, súpisné číslo 607, postavená na pozemku parc. C KN č. 3690/18 a parc. C KN č. 3702/8; stavba - sociálne zariadenie, súpisné číslo 603, postavená na pozemku parc. C KN č. 3690/22, parc. C KN č. 3690/23 aparc. C KN č. 3702/9; pozemok parc. C KN č. 3690/18 o výmere 78 m2, - zastavané plochy a nádvoria; pozemok parc. C KN č.3690/23 o výmere 28 m2 - zastavané plochy nádvoria; pozemok parc C KN č. 3690/2 o výmere 709 m2 - zastavané plochy a nádvoria.
18000.00 € s DPH Obec Letanovce Štefan Gáll 29.05.2018
18.06.2018 Úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
ZO/2018A16312-1
0.00 € s DPH Obec Letanovce osobnýudaj.sk, s.r.o., 25.05.2018
18.06.2018 Spracovanie osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž TOPSET Solutions s. r. o. 15.06.2018
18.06.2018 Spracovanie osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž TOPSET Solutions s. r. o. 15.06.2018
18.06.2018 Nájom hrobového miesta č.B/123 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018/0002
1.50 €/rok s DPH Zuzana Čupková Obec Beňadiková 18.06.2018
18.06.2018 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Batizovce
2018/GD/01/009
112916.39 € s DPH Obec Batizovce STRABAG s.r.o. 13.06.2018
18.06.2018 Vodovod Malužiná - zokruhovanie - zriadenie vecného bremena
ZML600/2018
0.00 € s DPH Obec Malužiná Lesy SR, š.p. 10.06.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 30133.
1 3 5 6 7 8 9 2008 2009