Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Martin Šefčík, Ing. Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Alfonz Longa Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Ing. Pavol Slobodník Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Alfonz Longa Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Ing. Pavol Slebodník Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Štefan Longa Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Štefan Longa Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Peter Lesňak Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Peter Lesňák Obec Letanovce 01.10.2018
14.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Peter Longa Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Prenájom hrobového miesta
1637/2018
20.00 € s DPH Bohuslav Kráľovič Obec Hrabušice 12.12.2018
13.12.2018 Prenájom hrobového miesta
1638/2018
20.00 € s DPH Ľudovít Kroščen Obec Hrabušice 12.12.2018
13.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Ondrej Slavkovský Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Ondrej Slavkovský Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Martin Longa Obec Letanovce 01.10.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 31811.
1 3 5 6 7 8 9 2120 2121