Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.06.2023 Kolektívna zmluva upravuje pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom
2/2023
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 17.01.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 15:06
určenie výšky nájmu za vybudovanú terasu
10.14 € s DPH Britaňák Michal, Britaňáková Jana Obec Spišské Tomášovce 30.04.2023
02.06.2023
Crz:02.06.2023 14:11
Technologický servis a motodicko-technologické riadenie ČOV
0.00 € s DPH Materská škola EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 02.06.2023
01.06.2023
Crz:01.06.2023 12:00
nájom bytu
85/2023
22.00 €/mesiac s DPH Ján Pačaj Obec Batizovce 12.04.2023
01.06.2023
Crz:01.06.2023 12:00
nájom bytu
86/2023
40.00 €/mesiac s DPH Lenka Čonková Obec Batizovce 24.05.2023
01.06.2023
Crz:01.06.2023 12:09
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
73/2023
11.29 €/m² s DPH PD Inovec Trenčianske Stankovce Obec Pribylina 15.05.2023
01.06.2023
Crz:01.06.2023 12:09
Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2023
74/2023
400.00 € s DPH Obec Pribylina Jednota dôchodcov, ZO Pribylina 31.03.2023
01.06.2023 Článok III bod 10 písm. g)
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 22.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 08:01
Predmetom je úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie nahlásených poistníkom. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas projektu.
5190054991
90.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 10:05
Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce a schváleného rozpočtu Obce na rok 2023 Uznesením OZ č. 333/2022 zo dňa 20.10.2022, poskytuje Príjemcovi finančnú dotáciu
2/2023
1000.00 € s DPH Slovenský skauting, 122. zbor anjelov strážnych Poprad Obec Vydrník 30.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 17:32
Obecný futbalový klub Slovenský raj-Spišské Tomášovce
14/2023
5250.00 € s DPH Obecný futbalový klub Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 19.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 17:32
poistenie osôb na zásah Horskej záchrannej služby
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce UNION poisťovňa, a.s. 18.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 19:21
Nájom HM. č.77/1,2
4.00 €/rok s DPH Ján Hodák Obec Vydrník 31.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 18:02
Záväzok prevádzkovateľa distrib. sústavy zabezpečiť v distrib. sústave max. rezervovanú kapacitu pre odberné miesto žiadateľa
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Východoslovenská distribučná, a. s 31.05.2023
31.05.2023
Crz:31.05.2023 18:55
Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
ZO/2018A9124-2
40.80 € s DPH Obec Mlynčeky osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.05.2023
Zobrazených 31 - 45 z celkových 32566.
1 3 5 6 7 8 9 2171 2172