Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.06.2020 Prenájom hrobového miesta
398/2020
0.00 € s DPH Oľga Korenková Obec Švábovce 03.06.2020
03.06.2020 komunálny traktor John Deere, snehová radlica, rozmetávač
202003/HY/ZS
45456.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Agroservis - Stred s.r.o. 03.06.2020
03.06.2020 zabezpečenie množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súlade so zavedeným systémom zberu KO a DSO
1/2020
0.00 € s DPH Marcela Petruľáková - Cukrárenská výroba Obec Letanovce 29.05.2020
03.06.2020 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom -zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia vatriedených zložiek KO
4/2020/SZ
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Marius Pedersen a.s. 21.04.2020
03.06.2020 Nájom hrobového miesta A/183 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0007
1.50 €/rok s DPH JUDr. Mária Szentiványová Obec Beňadiková 18.05.2020
03.06.2020 Doplnok zmluvy
Dodatok č. 4
96047.62 € s DPH Obec Štefanová SID s.r.o. 29.05.2020
03.06.2020 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckych činnostiach. Dodávateľ vykoná pre objednávateľa tieto práce: Služby v lesníctve
1/2020
16.50000 €/m³ bez DPH Obec Litmanová Jozef Šromovský ml. 01.06.2020
03.06.2020 Nájom bytu č.10 v NBD 16/2
44/2020
230.00 €/mesiac s DPH Viera Červeňová Obec Pribylina 27.05.2020
03.06.2020 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
Dodatok č. 1
145.87 € s DPH Obec Veľké Ozorovce 3W Slovakia s.r.o 03.06.2020
03.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
14.00 € s DPH Obec Arnutovce Slovak Telekom a.s. 29.05.2020
03.06.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Harichovciach
2.04 € s DPH Obec Arnutovce Obec Harichovce 01.06.2020
02.06.2020 Nový termín školy v prírode
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala CK Slniečko 02.06.2020
02.06.2020 odvádzanie odpadovej spláškovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Špalda Roman Obec Spišské Tomášovce 25.05.2020
02.06.2020 zmena zmluvy, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 23.01.2019, evidovanej pod číslom: KŽPPO4-SC431-2017-19/J524
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ministerstvo životného prostredia SR 01.06.2020
02.06.2020 zber a preprava triedeného odpadu
87/2020
0.00 € s DPH DREVONA MARKET s.r.o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 02.06.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 33284.
1 3 5 6 7 8 9 2218 2219