Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.01.2020 Nájom HM č.12
NZHM 032/2019
10.00 € s DPH Anna Urbanová Obec Letanovce 18.11.2019
22.01.2020 Nájom HM č. 574
NZHM 033/2019
15.00 € s DPH Mária Svitanová Obec Letanovce 18.11.2019
21.01.2020 Zmena výšky miestneho poplatku za množstvový zber KO a DSO za rok
3/2018
80.37 € s DPH COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD Obec Letanovce 31.12.2019
21.01.2020 V článku 6. Zmena Zmluvy, odsek 6.6, písmeno b, ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.
KŽP-PO4-SC431-2015-6
0.00 € s DPH Obec Letanovce Ministerstvo životného prostredia SR 17.01.2020
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
180.59 € s DPH Ján Veselovský, Erika Veselovská Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
108.27 € s DPH Lukáš Ovšiak Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
209.57 € s DPH Mamuela Vostradovská Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
150.90 € s DPH Mária Kubicová Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
207.65 € s DPH David Kurcina. Ľubomíra Kurcinová Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
184.95 € s DPH Michal Dlholucký, Martina Dlholucká Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
203.02 € s DPH Janka Šipeková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
230.30 € s DPH Martin Debnár, Mgr. Monika Franková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Rudolf Pecha Obec Letanovce 15.01.2020
21.01.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
207.65 € s DPH Jana Matejková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Zmluva o nájme bytu č. 198/16
176.38 € s DPH Andrea Kútna Obec Svätý Kríž 31.12.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 32396.
1 3 5 6 7 8 9 2159 2160