Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.03.2018 dodanie tovaru a produktov spoločnosti pre školskú jedáleň
1/2018 šj
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce KINGFRUITS s.r.o. 12.02.2018
15.03.2018 Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
51006185825/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. Košice 14.03.2018
15.03.2018 § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb.
103.20 € s DPH Obec Galovany Disig a.s. 21.02.2018
15.03.2018 Telekom
19.99 € s DPH Obec Galovany Slovak Telekom a.s. 26.02.2018
15.03.2018 Zmena výšky mesačných záloh
38-18
200.00 € s DPH Obec Podtureň Základná škola s materskou školou 15.03.2018
15.03.2018 úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu na ochranou osobných údajov
ZO/2018A10365-1
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.03.2018
15.03.2018 nájom učebne na prízemí Komunitného centra Roškovce súp. č. 48
č. 1/2018
1.00 € s DPH Obec Doľany Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého 15.03.2018
15.03.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Letanovce na záujmové vzdelávanie detí v roku 2018
1040.00 € s DPH Základná škola Smižany Obec Letanovce 26.02.2018
15.03.2018 Dodávka elektriny v BD 280 - NP3
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Stredoslovenská energetika a.s. 10.03.2018
15.03.2018 prenájom jednohrobu
109/HM/2018
1.32 €/rok s DPH Obec Važec Obec Važec 28.02.2018
15.03.2018 Dohoda §52 01.03.2018 - 31.08.2018
244/2018
867.60 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.02.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá
1
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
14.03.2018 Zabezpečiť služby " projektového manažéra projektu "Miestna občianska poriadková služba v obci Letanovce", ktorý bude realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
4939.20 € s DPH Obec Letanovce QVANTA, s.r.o., 22.02.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní rukopisu prekladu evanjelií Jána Lajčiaka
2
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
14.03.2018 Dohoda o KO na rok 2018
89/2018-2
98.80 €/rok s DPH ABA VT s.r.o. Obec Švábovce 29.01.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 29346.
1 3 5 6 7 8 9 1956 1957