Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.01.2018 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),
129/2018
90.00 €/rok s DPH Palkupo, s.r.o. Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 09.01.2018
16.01.2018 Bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby " Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany".
02255/2017-PKZO-K400
0.00 € s DPH Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Obec Letanovce 12.12.2012
16.01.2018 Grantový účet
0.00 € s DPH Obec Poráč Prima Banka Slovensko a.s. 09.01.2017
16.01.2018 Prenájom hrobového miesta č. 299
20.00 € s DPH Cihoňová Mária Kravany 15.01.2018
16.01.2018 Oprava dátumu
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 15.01.2017
16.01.2018 Spracovanie a vedenie požiarnej dokumentácie a dokumentácie BOZP
600.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Mgr. Emília Malíková 16.01.2018
16.01.2018 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.65000 €/m³ s DPH Dušan Majerčík Obec Vavrišovo 16.01.2018
16.01.2018 Vypožičanie priestorov športového objektu
08/2018
205.50 € s DPH MŠK Spišská Belá - bedminton Základná škola J. M. Petzvala 16.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64 - 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
1-17-44-012-78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Mária Kroščenová 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64 - 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
2/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Martin Paločaj 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64 - 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
3/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Soňa Pechová 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64 - 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
4/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Denisa Timková 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64- 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
5/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Marcela Žígová 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64 - 80 hodín mesačné, v obci Letanovce
6/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Miroslav Žiga 02.01.2018
16.01.2018 Menšie obecné služby v rozsahu 64-80 hodín mesačne, v obci Letanovce
7/17/44/012/78
0.00 € s DPH Obec Letanovce Roman Kroščen 02.01.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 28486.
1 3 5 6 7 8 9 1899 1900