Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.09.2019 Dotácia na činnosť CVČ za deti s trvalým pobytom v našej obci
16/2019
475.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Mesto Spišská Stará Ves 04.09.2019
04.09.2019 Prenájom reklamnej plochy na festivale Šachtare volajú
200.00 € s DPH Obec Poráč Brantner Nova, s.r.o. 03.09.2019
04.09.2019 Sprostredkovateľ poskytuje pre Prevádzkovateľa činnosti preneseného definovania úloh, ktoré obce spoločnému obecnému úradu zverili na úseku stavebného poriadku - vedenie agendy pre územné plánovanie, poskytnutie územno-plánovacej informácie, vydávanie rozhodnutí vo veciach stavebného zákona, vykonávanie stavebných činností, a to na základe zmluvy (ďalej len ,,Hlavná zmluva“). Prevádzkovateľ touto Zmluvou poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a v Hlavnej zmluve. Predmetom tejto Zmluvy je aj vymedzenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pre spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa.
0.00 € s DPH Obec Litmanová Mesto Stará Ľubovňa 30.08.2019
04.09.2019 Úprava prílohy č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby č. 01/2011 medzi Obcou Slovenská Ves a Spišskou katolíckou charitou. K 01.08.2019 je obcou financovaná sociálna služba určená pre klienta -Anna Hudačková
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Spišská katolícka charita 31.07.2019
04.09.2019 zber pneumatík v obci
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce ELT Management Company Slovakia s.r.o. 19.08.2019
04.09.2019 poistenie detí - školák MŠ
41.10 € s DPH Obec Mengusovce Komunálna poisťovňa, a.s. 27.08.2019
04.09.2019 prenájom bytu 7L/1032/vchod A
162.15 € s DPH Obec Važec Obec Važec 04.09.2019
03.09.2019 Lesy - užívateľská podpora na rok 2019
54.99 € s DPH Obec Tvarožná Foresta SK, a.s. 03.09.2019
03.09.2019 obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.2 ÚPO a spracovanie a prerokovanie Oznámenia o strategickom dokumente
1000.00 € s DPH Obec Važec FORM-AT, s.r.o., 10.06.2019
03.09.2019 zmeny v článkoch zmluvy o poskytnutí NFP
IROP-D1-302021I932-2
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 26.08.2019
03.09.2019 Predmetom zmluvy je vykonanie údržby a bežných opráv budovy školy a prístavby, zabezpečenie vykurovania budovy školy a telocvične.
15/2019
317.50 €/mesiac s DPH Základná škola Radovan Vašaš 30.08.2019
03.09.2019 zabezpečenie poriadku podľa pokynov objednávateľa pri Kultúrnom spoločenskom popoludní 2019
145-08/2019
922.20 € s DPH Obec Batizovce RR Group Security, s.r.o. 27.08.2019
03.09.2019 Záväzok zhotoviteľa vytvoriť plakety (ceny obce)
184.00 € s DPH Obec Batizovce Mgr. art. Ladislav Galko 29.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
350.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad, s.r.o. 20.08.2019
03.09.2019 prenájom reklamnej plochy počas podujatia "a v tych Batizovciach, tam je dobre"
200.00 € s DPH Obec Batizovce ARPROG, a.s. Poprad 22.08.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 33572.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2238 2239