Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.11.2022
Crz:16.11.2022 15:21
BOZP
7/2022
120.00 € s DPH Základná umelecká škola BTS-Ing. Pavol Tuleja 14.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 03/2022 o prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Jana Repová Obec Svätý Kríž 27.10.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 04/2022 o prenájme hrobového miesta
40.00 € s DPH Jaroslav Matejka Obec Svätý Kríž 27.10.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 05/2022 o prenájme hrobového miesta
20.00 € s DPH Anna Palenčíková Obec Svätý Kríž 27.10.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 06/2022 o prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Janka Staroňová Obec Svätý Kríž 03.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 09/2022 o prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Emília Kubová Obec Svätý Kríž 04.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 10/2022 o prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Emília Kubová Obec Svätý Kríž 03.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 11/2022 o prenájme hrobového miesta
20.00 € s DPH Štefan Devečka Obec Svätý Kríž 09.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 12/2022 o prenájme hrobového miesta
20.00 € s DPH Lenka Húleková Obec Svätý Kríž 14.11.2022
15.11.2022 Nájomná zmluva č. 01/2022 o prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Štefan Dorniak Obec Svätý Kríž 21.10.2022
15.11.2022 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody
22 46 010 21
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 14.11.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 12:10
NÁZOV: Darovacia zmluva PREDMET: darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletové počítače Samsung Galaxy 2ks
888/2022
0.00 € s DPH Obec Švábovce Slovenská republika -Štatistický úrad Slovenskej republiky 24.03.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 13:16
Úhrada za poskytovanie služieb
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Nemocnica Poprad, a.s. 10.10.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 14:43
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť a to prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
22/46/010/36
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 14.11.2022
15.11.2022
Crz:15.11.2022 16:10
nájom HM 588 a 186
323 2022
48.00 € s DPH Miroslav Frniak Liptovská Porúbka 27.10.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 31387.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2092 2093