Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.11.2017 za prenájom a užívanie hrobového miesta
53/2017
10.00 € s DPH Milan Gajan Obec Betlanovce 08.11.2017
08.11.2017 za prenájom a užívanie hrobového miesta
54/2017
20.00 € s DPH Milan Gajan Obec Betlanovce 08.11.2017
07.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
20.00 € s DPH Gabčová Iveta Obec Spišské Tomášovce 07.11.2017
07.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700024
10.00 € s DPH Bartoš Michal Obec Spišské Tomášovce 07.11.2017
07.11.2017 Prenájom hrobového miesta č. 308
60.00 € s DPH Vargová Jarmila Kravany 07.11.2017
07.11.2017 SIM karta a program Go Europe 10 eur
A11439620
10.00 €/mesiac s DPH Liptovská Porúbka Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
07.11.2017 súhlasy účastníka
A11439620
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
07.11.2017 vecné bremene na právo prechodu a prejazdu
0.00 € s DPH Martin Maník Obec Hôrka 07.11.2017
07.11.2017 predĺženie doby nájmu
0.00 € s DPH Gabčo Radoslav, Gabčová Božena Obec Spišské Tomášovce 26.09.2017
07.11.2017 na organizačné zabezpečenie a činnosť , reklamné a propagačné účely na propagáciu obce súťaziacou č.3 súťaže Miss Liptov 2017
200.00 € s DPH Občianske združenie Šarm Liptovská Porúbka 16.10.2017
07.11.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
57/2017
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Ing. Daniela Dudová 03.11.2017
06.11.2017 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti.
SEP-IMRK3-2017001580
95765.05 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR 31.10.2017
06.11.2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
55/2017
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.10.2017
06.11.2017 Kúpna zmluva
56/2017
310.00 € s DPH Obec Gánovce Júlia Korenková 06.11.2017
06.11.2017 Poistenie mobilného telefónu Hauwei P9 lite mini Dual Čierny
5200001734
2.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková 02 Slovakia, s.r.o. 03.11.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 27749.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 1849 1850