Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.09.2021 Vysporiadanie cesty v LOKALITE VÝCHOD.
2 /Východ 2021/
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Mlynčeky 08.09.2021
07.09.2021 Poskytovanie stravy pre deti z Centra pre deti a rodiny
1/2021
8.00 € s DPH Centrum pre deti a rodinu Materská škola 31.08.2021
07.09.2021 Dodatok č. 2-zmena ceny a platobných podmienok
686/2021
365.00 € s DPH Obec Švábovce MADE spol. s r.o. 06.09.2021
07.09.2021 zmluva o nájme hrobového miesta
294 2021
24.00 € s DPH Liptovská Porúbka Obec Liptovská Porúbka 31.08.2021
07.09.2021 Výmena podláh na obecnom úrade
913/2021/OPR
1000.00 € s DPH Obec Korytné Prešovský samosprávny kraj 07.07.2021
07.09.2021 Dodatok č. 1/2021 k Dohode o zabezpečení množstvového zberu KO a DSO číslo zmluvy 7/2020
64/21
23.17 € s DPH Kaderníctvo Oaza Obec Gánovce 31.08.2021
07.09.2021 Dodatok č. 2/2021 k Dohode o zabezpečení množstvového zberu KO a DSO č. zmluvy 5/2020
65/21
50.19 € s DPH Paulína Gajanová Obec Gánovce 31.08.2021
07.09.2021 Predmetom zmluvy je zmena ceny za Systémovú podporu
Dodatok č.3
365.00 € s DPH Obec Nová Lesná MADE spol. s.r.o 11.08.2021
07.09.2021 Zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa
24ZVS0000791346F
203.50 € s DPH Obec Litmanová Východoslovenská distribučná, a.s. 02.09.2021
07.09.2021 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zoznamu odberných miest, do ktorých je dodávka elektriny predmetom Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100307636C/2021
0.00 € s DPH Obec Litmanová Východoslovenská energetika a.s. 03.09.2021
07.09.2021 BOZP
3/2021
60.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany LIVONEC SK s.r.o. 31.08.2021
07.09.2021 Vypožičanie priestorov športového objektu
9/2021
48.00 € s DPH Radka Britaňáková Základná škola J. M. Petzvala 07.09.2021
07.09.2021 Darca daruje touto zmluvou obdarovanému peňažný dar vo výške 400,00 € (slovom: štyristo eur). Tento dar sa poskytuje pre účely zakúpenia AED defibrilátora.
400.00 € bez DPH Obec Osturňa Záchrana OZ 08.07.2021
07.09.2021 Majiteľ účtu a Záručná banka sa dohodli, že podpisom tohto dodatku sa rušia v rozsahu uvedenom tomto dodatku doterajšie podmienky na produkte a služby a zároveň vznikajú nové podmienky k produktu a službám uvedené v tomto dodatku vrátane jeho príloh.
0.00 € s DPH Obec Osturňa Slovenská a záručná rozvojová banka, a.s. 16.07.2021
07.09.2021 Majiteľ účtu a Záručná banka sa dohodli, že podpisom tohto dodatku sa rušia v rozsahu uvedenom tomto dodatku doterajšie podmienky na produkte a služby a zároveň vznikajú nové podmienky k produktu a službám uvedené v tomto dodatku vrátane jeho príloh.
0.00 € s DPH Obec Osturňa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 16.07.2021
Zobrazených 121 - 135 z celkových 30439.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2029 2030