Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.06.2018 Prenájom sály a kuchyne
40.00 € s DPH Peter Palian Obec Poráč 11.06.2018
12.06.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.00 € s DPH Vladimír Varga Obec Arnutovce 31.05.2018
12.06.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Vladimír Varga Obec Arnutovce 31.05.2018
12.06.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.00 € s DPH Mgr. Miroslav Pomajdík a Klaudia Lalíková Obec Arnutovce 31.05.2018
12.06.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Mgr. Miroslav Pomajdík a Klaudia Lalíková Obec Arnutovce 31.05.2018
12.06.2018 Poverenie spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Kravany TOPSET Solutions, s. r. o. 12.06.2018
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
147/2018
0.00 € bez DPH Mária Stančáková Obec Vydrník 11.06.2018
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
148/2018
0.00 € bez DPH Miloš Stančák Obec Vydrník 11.06.2018
12.06.2018 Je dodávanie pitnej vody zo zariadení verejných vodovodov v správe dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve alebo správe odberateľa fakturácia podľa spotreby
149/2018
0.00 € bez DPH Daniela Jankovičová Obec Vydrník 11.06.2018
12.06.2018 byt č. 2 v bytovom dome č. 556
0.00 € s DPH Ingrid Balážová Liptovská Porúbka 29.03.2018
12.06.2018 Finančná dotácia z rozpočtu obce pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vo Veľkom Slavkove
10/2018
3500.00 € s DPH Obec Veľký Slavkov Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 12.06.2018
11.06.2018 spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá MADE s.r.o. 11.06.2018
11.06.2018 Poskytnutie dotácie na prípravu súťaže mladých hasičov Plameň
31/D/2018
200.00 € s DPH Obec Hranovnica DPO SR - územný výbor Poprad 08.06.2018
11.06.2018 Zapojenie sa do NP "Podpora vysporiadania pozemkov v MRK"
2018/000768-092
0.00 € s DPH Obec Podhorany Ministerstvo vnútra SR 11.06.2018
11.06.2018 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme "Virtuálna knižnica! v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o OOÚ
Z1/6/2018
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce KOMENSKY s. r. o. 25.05.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 30133.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2008 2009