Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.09.2017 na činnosť stavebného dozora na stavbe "Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba MŠ Liptovská Porúbka"
Dodatok č. 1
3078.00 € s DPH Liptovská Porúbka Miloš Choma 14.08.2017
12.09.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver.služieb
703/2017
33.00 € s DPH Obec Švábovce Orange Slovensko, a.s. 11.09.2017
12.09.2017 Dohoda o splátkach
703/2017
144.00 € s DPH Obec Švábovce Orange Slovensko, a.s. 11.09.2017
12.09.2017 súhlas - licencia - na hudobnú produkciu akcia "Výstup na Slemä"
VP/17/09816/002
80.40 € s DPH Liptovská Porúbka SOZA 31.07.2017
12.09.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700011
20.00 € s DPH Straková Ľudmila Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Ing. Michal Varga Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Ing. Ivan Staššik Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
17/36/052/509
4024.32 € s DPH Obec Vydrník Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ÚPSaR Poprad 08.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Jozef Dubaj Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Tekely Patrik Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Sabol Branislav Obec Spišské Tomášovce 11.09.2017
12.09.2017 Mäso a mäsové výrobky
Kúpna zmluva
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CIMBAĽÁK s.r.o 22.08.2017
12.09.2017 dodávky ovocia a zeleniny v rámci projektu Školské ovocie
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Lunys, s.r.o. 04.09.2017
12.09.2017 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.85/1,2(František a Margita Gallovičová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 rokov 2017-2026)
33.20 € s DPH Slavomír Gallovič Obec Vydrník 11.09.2017
12.09.2017 odvádzanie spláškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Ogurčáková Anna Obec Spišské Tomášovce 10.09.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 27020.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 1801 1802