Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:35
Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
10/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Orange Slovensko, a. s. 31.01.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:35
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
11/23
1.00 € s DPH Obec Gánovce Orange Slovensko, a. s. 31.01.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:40
Dodatok č.1 ku KZ na rok 2023
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 ZO OZ PŠaV na Slovensku, ZŠ s MŠ Vydrník 27.01.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:11
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodného uchádzača o zamestnanie na obdobie od 1.2.2023 do 31.10.2023
23/38/054/33
4080.84 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 27.01.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:35
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
12/23
85.00 € bez DPH Obec Gánovce 3W Slovakia, s. r. o. 31.01.2023
31.01.2023 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 25.09.2020 - predaj pozemkov BD 101, 102
2/2023
0.00 € s DPH Lúčan,Oračkovci, Benčovci, Nemcovci, Holčiakovci, Králiková Obec Svätý Kríž 18.01.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 11:06
Nájomná zmluva na hrobové miesto - Jozef a Gizela Janna
9/23
20.00 € s DPH Peter Janna Obec Gánovce 21.12.2022
30.01.2023
Crz:30.01.2023 08:45
Prepožičanie priestorov športového objektu
9/2023
308.00 € s DPH Mesto Spišská Belá Základná škola J. M. Petzvala 20.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 08:45
Vypožičanie priestorov športového objektu
6/2023
195.00 € s DPH Dušan Boleš Základná škola J. M. Petzvala 30.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 11:37
Úrazové poistenie 2 uchádzačov o zamestnanie za obdobie od 27.1.2023 do 30.6.2023, podľa § 12 ods. 3 písm. b) zák. č. 417/2013 Z.z.
5190059284
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 27.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 12:05
Zmena v článku II. bod 5
0.00 € s DPH Obec Vydrník UPSVaR Poprad 20.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - hrobka
B/200/2023
66.65 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Lenka Svitaňová 25.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
C/20/2023
60.00 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Lenka Svitaňová 25.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - hrobka
A/266/2023
66.65 € s DPH Obec Hranovnica Viera Ondrušová 26.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 13:55
Nájom hrobového miesta - jednohrob
A/6/2023
40.00 € s DPH Obec Hranovnica Marta Malatinová 26.01.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 31824.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2121 2122