O portáli

Obecný portál je portál určený obciam, mestám alebo ich organizáciám na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorý novelizoval aj zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Snahou portálu je pomôcť obciam, mestám, organizáciám naplniť požiadavky tohto zákona tak, aby to bolo pre vás čo najjednoduchšie.

Obecný portál je výsledkom spolupráce Regionálneho vzdelávacieho centra – združenie obcí, so sídlom v Štrbe (ďalej len RVC) , U SOVY s. r. o. a spoločnosti ADALIA, s. r. o.. RVC pozná potreby obcí a snaží sa im vyjsť v maximálnej možnej miere v ústrety. Má bohaté skúsenosti vďaka 17 rokom praxe. Preto sa snaží pripraviť pre nich prehľadný, ľahko ovládateľný a cenovo prístupný portál. ADALIA, s. r. o. vytvorila stránku a je garantom technickej funkčnosti.

Obecný portál je verejný portál, k dispozícii akémukoľvek subjektu – obec, mesto, organizácia. Stačí sa zaregistrovať a okamžite môžete začať využívať výhody portálu. Následne Vám pošleme vyplnenú a podpísanú zmluvu. Stačí ju podpísať z Vašej strany a zaslať na adresu RVC

Pre členov ktoréhokoľvek RVC poskytujeme výrazné zľavy.

Všetky organizácie s právnou subjektivitou (základné, materské školy, obecné podniky, sociálne zariadenia a pod.) zriadené obcou alebo mestom budú cenovo zvýhodnené rovnako ako členovia RVC, v prípade že zriaďovateľ už používa Obecný portál.

Veríme, že bohaté skúsenosti RVC (17 rokov) v oblasti vzdelávania samosprávy v spojení s profesionálnym prístupom a skúsenosťami spoločnosti ADALIA, s. r. o. sú dostatočnou garanciou technickej a odbornej spôsobilosti na prevádzku takéhoto internetového portálu.

Tešíme sa na spoluprácu.

Naplňte zákon a urobte to jednoducho a efektívne!


Kontakt:

Vaše otázky radi zodpovieme a odbornú pomoc s používaním portálu poskytneme na:
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe, Scherfelova 6, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052 / 77 33 330
Mobil: 0905 699 073
e-mail: info@obecny-portal.sk