Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.04.2018 Zmena článku 3 Cena a platobné podmienky za kalendárny štvrťrok.
Dodatok k U1175/2013
70.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad MADE, spol. s r.o. 24.04.2018
24.04.2018 Prenájom hrobového miesta č. 60
20.00 € s DPH Zmok Pavol Kravany 24.04.2018
24.04.2018 Prenájom hrobového miesta č. 59
40.00 € s DPH Zmok Pavol Kravany 24.04.2018
24.04.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2018
17/2018
3000.00 € s DPH Obec Gánovce Futbalový klub Gánovce 06.03.2018
24.04.2018 Prenájom hrobového miesta č. 249
20.00 € s DPH Kacviňár Jozef Kravany 11.04.2018
24.04.2018 Prenájom hrobového miesta č. 286
40.00 € s DPH Kacviňár Jozef Kravany 11.04.2018
24.04.2018 poskytnutie finančnej dotácie
3/2018
300.00 € s DPH Tanečný klub JESSY Vavrišovo Obec Liptovský Peter 29.03.2018
24.04.2018 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
SKP 18/04/016
9.00 €/rok s DPH Obec Letanovce KOMENSKY, s.r.o., 20.04.2018
24.04.2018 prenájom hrobového miesta č.584/hrob
584/2018
10.00 € s DPH Michal Ilavský Obec Liptovský Peter 19.04.2018
24.04.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chraneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa & 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018.
18/36/112
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.03.2018
24.04.2018 Vyplňovacie právo k blankozmenke
421/2018
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Ministerstvo ŽP SR 26.03.2018
24.04.2018 Zmluva o obstaraní vecí
451/2018
4200.00 € s DPH Obec Hrabušice AE Group, s.r.o. 09.04.2018
23.04.2018 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A9425-1
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vikartovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.04.2018
23.04.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie dve hrobové miesta č.259/1,2(neb.Michal a Mária Skokanová) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa( na 10 kalendárnych rokov 2018-2027)
33.20 € s DPH Ján Skokan Obec Vydrník 20.04.2018
23.04.2018 externý projektový manažér pre stavbu "Zberný dvor v obci Važec"
10680.00 € s DPH Obec Važec Energia plus, s.r.o., 16.04.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 29468.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 1964 1965