Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.02.2019 Poistnou zmluvou uzatvára poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych veci a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti").
5190045524
3.25 € s DPH Obec Litmanová KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.01.2019
19.02.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO-2018-65-01
10.00 € s DPH Obec Bušovce NAJ, s.r.o 28.12.2018
19.02.2019 Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Bušovce NAJ, s.r.o 28.12.2018
19.02.2019 úrazové poistenie §12
5190046513
16.25 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 31.01.2019
19.02.2019 Poskytnutie finančnej dotácie na realizáciu projektu "Dotácia na záujmové vzdelávanie detí"
9-19
722.12 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Podtureň 18.02.2019
18.02.2019 príspevok na dieťa na rok ktoré navštevuje centrum voľného času
3/2019/CVČ
87.00 € s DPH Obec Važec Obec Važec 31.01.2019
18.02.2019 výpožička sály kultúrneho domu
8-19
0.00 € s DPH Športový klub - stolného tenisu Obec Podtureň 14.02.2019
18.02.2019 DHZ - poistenie
2802900624
398.16 € s DPH Obec Tvarožná Komunálna poisťovňa 28.01.2019
18.02.2019 Poskytnutie dotácie
DOT 3/2019
500.00 € s DPH Obec Hybe Jednota dôchodcov na Slovensku základná organizácia Hybe 18.02.2019
18.02.2019 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - nemeraný odber, kamery
11/2019
86.66 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská distribučná a.s. 20.11.2018
18.02.2019 Nakladanie s komunálnym odpadom
12/2019
4.48 € s DPH Alexandra wellness hotel s.r.o. Obec Pribylina 09.01.2019
18.02.2019 nájom hrobového miesta 1373
13/2019
6.64 € s DPH Obec Pribylina Mgr. Magdaléna Jurčová 14.02.2019
18.02.2019 Zmena systému financovania a zmena čísla účtu
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž PPA 11.02.2019
18.02.2019 kúpa parcely E-KN 711/2 o výmere 32m2
3.37 €/m² s DPH Obec VAžEC Obec Važec 18.02.2019
18.02.2019 Ukončenie nájmu v priestoroch OÚ
0.00 € s DPH Michaela Palovčíková Obec Hybe 31.12.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 32709.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2180 2181