Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.07.2020 návratná finančná výpomoc na pokrytie výdavkov spojených so spustením prevádzky Turistickej ubytovne
3300.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 13.07.2020
13.07.2020 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
123576.95 € s DPH Obec Nemešany StavStar s.r.o. 10.07.2020
13.07.2020 Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na cintoríne.
78/C/2020
7.50 € s DPH Anna Korheľová Obec Hozelec 06.07.2020
13.07.2020 Dodávka o združenej dodávke plynu
0.00 € s DPH Obec Mengusovce innogy Slovensko s.r.o. 07.07.2020
13.07.2020 Združená dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Mengusovce Vychodoslovenská energetika a.s. 08.07.2020
10.07.2020 Nájom HM č. 460
NZHM_208/2020
10.00 € s DPH Gabriela Podolinská Obec Letanovce 09.07.2020
10.07.2020 ku kúpnej zmluve zo dňa 02.10.2019 - odkúpenie spoluvlastníckych podielov pod miestnou komunikáciou v lokalite pri okáloch-
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Jalovec Obec Jalovec 29.04.2020
10.07.2020 Zemný plyn
5200027258
18.52 € s DPH Materská škola inoggy Slovensko s.r.o. 10.07.2020
10.07.2020 Balíček Zborovňa Komplet
ZK01VK0909029
16.56 €/mesiac s DPH Základná škola J. M. Petzvala Komenský, s.r.o. 10.07.2020
10.07.2020 Nájom hrobového miesta č.B/43 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0015
1.50 €/rok s DPH Ľudovít Šimček Obec Beňadiková 06.06.2020
10.07.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Balíček Zborovňa komplet
119.52 €/rok s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Komensky s.r.o. 25.06.2020
09.07.2020 nájom hrobového miesta č.3351
54/2020
13.28 € s DPH Uličná Danka Obec Pribylina 08.07.2020
09.07.2020 Paušálna odmena za vykonávanie predmetu zmluvy
Dodatok
48.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce ODPADservis s.r.o 09.07.2020
09.07.2020 Vykonávanie menších obecných služieb
20/45/012/6
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 01.07.2020
09.07.2020 Prenájom hrobového miesta
477/2020
0.00 € s DPH Ondrej Rusnačko Obec Švábovce 02.07.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 33635.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2242 2243