Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.01.2018 Prenájom hrobového miesta
A/85/2018
10.00 € s DPH Mária Midlíková Obec Poráč 18.01.2018
19.01.2018 Prenájom nebytových priestorov KD - sála, kuchyňa
3/2018
30.00 € s DPH Mária Midlíková Obec Poráč 18.01.2018
18.01.2018 splátkový kalendár na platby nájmu za pozemok
250.00 € s DPH Liptovská Porúbka Urbárske pozemkové Spoločenstvo 18.01.2018
18.01.2018 dohoda o zaplatení pohľadávky
649.71 € s DPH Žaneta Lištiaková Liptovská Porúbka 17.01.2018
18.01.2018 zriadenie vecného bremena
Dodatok č. 1
2000.00 € s DPH Eltek s.r.o. Liptovská Porúbka 16.01.2018
18.01.2018 Vypožičanie priestorov športového objektu
4/2018
212.25 € s DPH Lenka Krempaská Základná škola J. M. Petzvala 18.01.2018
18.01.2018 Dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa
3100552018
411.00000 €/kWh s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en a.s. 10.01.2018
18.01.2018 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to:KN-C parc.č. 250/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Lomnička, Obec Lomnička, okres Stará Ľubovňa v celosti a bez výhrad
560.00 € bez DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička Obec Lomnička 19.12.2017
18.01.2018 Zmluva - spracovanie žiadosti o NFP
40/2018
2000.00 € s DPH Obec Švábovce Rozvoj Spiša n.o. 18.01.2018
18.01.2018 záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distibučnej sústavy.
24ZVS0000744336X
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Východoslovenská distribučná, a.s. 12.01.2018
18.01.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distibučnej sústavy.
24ZVS0000744335Z
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Východoslovenská distribučná, a.s. 12.01.2018
18.01.2018 Financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom v obci Hozelec,ktoré navštevujú súkromné centrum voľného času
zo dňa 10.1.2018
78.08 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Hozelec 10.01.2018
18.01.2018 Nákup časti pozemku parcely 666 k.ú. Hozelec
zo dňa 6.12.2017
653.24 € s DPH Obec Hozelec R. Čáky, O. Čáky, A. Repková, Ľ. Čáky, P. Čáky 06.12.2017
18.01.2018 Finančná dotácia
1/2018
2800.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Obec Vyšné Ružbachy 16.01.2018
18.01.2018 Finančná dotácia
1/2018
3400.00 € s DPH TJ Družstevník Veterná Poruba, občianske združenie Obec Veterná Poruba 17.01.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 28503.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 1900 1901