Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Štefan Marko Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Štefan Marko Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH František Lačný Obec Letanovce 27.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Jozef Sarňak Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Prenájom reklamnej plochy
0.00 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisdťovňa 11.10.2018
23.10.2018 Vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: "Splášková kanalizácia Batizovce - III. etapa
Dodatok č.3
40821.99 € s DPH Obec Batizovce ARPROG, a.s. Poprad 22.10.2018
23.10.2018 Úprava Článku II.Odmena bod č.1 (nové znenie bodu)
150.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 23.10.2018
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Nadežda Štefková Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Nadežda Štefková Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Ján Šoltis Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Ján Šoltis Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Margita Morihlatková Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Margita Morihlatková Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Predĺženie doby viazanosti - tel. č. 044/5222210, 044/5280143, 044/5221765
94-18
0.00 € s DPH Obec Podtureň Slovak Telekom, a.s. 23.10.2018
23.10.2018 Predĺženie doby viazanosti - tel. č. 044/5222032
95-18
0.00 € s DPH Obec Podtureň Slovak Telekom, a.s. 23.10.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 30843.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2056 2057