Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2018 GDPR - spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom v oblasti systémovej podpory - program Urbis
0.00 € s DPH Obec Tvarožná MADE spol. s r.o. 12.06.2018
15.06.2018 Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb a so zákonom č.423/2015 Zz. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002
500.00 € s DPH Obec Galovany Makroaudit s.r.o. 06.06.2018
15.06.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
12
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Margita Mirgová 07.06.2018
15.06.2018 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec
0.00 € s DPH Obec Osturňa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.01.2018
15.06.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
0.40000 €/m³ bez DPH Matúš Baka Obec Osturňa 21.05.2018
15.06.2018 odber a zneškodňovanie odpadu odpad.rast.tkaniva, odp, kôra a korok,piliny,hobliny,rozlož.odpad
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Obec Veľké Ozorovce 08.06.2018
15.06.2018 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
3000.00 € bez DPH Obec Osturňa Dobrovoľná požiarna ochrana SR 07.06.2018
14.06.2018 Prenájom hrobového miesta
14/2018
25.00 € s DPH Pavel Gardián Obec Svätoplukovo 13.06.2018
14.06.2018 úprava práv a povinnosti zml. strán pri zab. och. osob. údajov
4/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola NAJ s.r.o. 25.05.2018
14.06.2018 och. os. údajov
5/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola MADE spol. s r.o. 25.05.2018
14.06.2018 Cultus
6/2018
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Obec Ľubica 30.05.2018
14.06.2018 ochrana os. údajov
3/2018
0.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany MADE spol. s r.o. 25.05.2018
14.06.2018 SIM karta pre alarm objektu POlyfunkčný objekt č.775
1.00 €/mesiac s DPH Obec Važec Orange Slovensko a.s., 13.06.2018
14.06.2018 Zmluva o kontrolnej činnosti
24/2018
230.00 € bez DPH Obec Gánovce Ekotec, spol. s.r.o. 11.06.2018
14.06.2018 GDPR - zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - v programe - WinCITY
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Topset Solutions, s.r.o. 25.05.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 30077.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2005 2006