Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.07.2019 Odberné miesto Obecný úrad - zvýšenie rezervovanej kapacity
24ZVS0000069151K
0.00 € s DPH Obec Letanovce VSD Východoslovenská distribučná, a.s. 08.07.2019
18.07.2019 prenájom pozemku v ATC
59/2019
11.29 €/m² s DPH Ing. Dagmar Kseňáková Obec Pribylina 20.06.2019
18.07.2019 doplnenie 2 ks kontajnerov na papier
43-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň ENVI-PAK, a.s. 01.07.2019
17.07.2019 Výkon činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
WO/2019A6435-1
144.00 € s DPH Obec Poráč osobnyudaj.sk, s.r.o. 16.07.2019
17.07.2019 Poskytnutie NFP - Program rozvoja vidieka
072KE130077
0.00 € s DPH Obec Poráč Pôdohospodárska platobná agentúra 09.07.2019
17.07.2019 Zmluva na prenájom Johnny WC a sanitárnej techniky
38/19
60.00 € s DPH Obec Gánovce JOHNNY SERVIS, s.r.o. 16.07.2019
17.07.2019 zmena lehoty na pripojenie odberného plynového zariadenia
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SPP-distribúcia,a.s. 18.06.2019
17.07.2019 prenájom hrobového miesta č.740/urna
740/2019
30.00 € s DPH Pavel Frigmanský Obec Liptovský Peter 10.07.2019
17.07.2019 prenájom hrobového miesta č.650/hrob
650/2019
30.00 € s DPH Ján Šípoš Obec Liptovský Peter 15.07.2019
17.07.2019 Mení sa odberateľ, adresa miesta odberu ostáva nezmenená. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
0.00 € s DPH Dušan Marušinský Obec Letanovce 01.07.2019
17.07.2019 Mení sa odberateľ, adresa miesta odberu ostáva nezmenená. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
0.00 € s DPH Dušan Marušinský Obec Letanovce 01.07.2019
17.07.2019 nájom bytu
514/5
103.67 €/mesiac s DPH R.Ronec Obec Podtureň 17.07.2019
16.07.2019 zrušenie platnosti Zmluvy o dielo 07/2018
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LeXtom s.r.o. 21.06.2019
16.07.2019 zabezpečenie externého manažmentu projektu v rámci implementácie projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti Polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter
5760.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LeXtom s.r.o. 12.07.2019
16.07.2019 poskytnutie finančného príspevku - dotácie "Prístrešky pre nádoby na TKO a na separovaný odpad"
V3/2019/L/19
1000.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Žilinský samosprávny kraj 15.07.2019
Zobrazených 16 - 30 z celkových 33029.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2201 2202