Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Anna Brajerová Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 vody = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Anna Brajerová Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Roman Mušuta Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Terézia Poljaková Obec Letanovce 01.10.2018
13.12.2018 Dodávka mliekarenských a iných výrobkov
0.00 € s DPH Obec Letanovce Tatranská mliekareň 04.12.2018
13.12.2018 Dodatok k poistnej zmluve PZ 21 41334 - dopoistenie domu s.č. 237, parc. 199, dom s.č. 249, parc. č. 256
21-41334
36.99 € s DPH Obec Hrabušice Union poisťovňa 11.12.2018
13.12.2018 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci seniorom pred vianočnými sviatkami
112-18
100.00 € s DPH Obec Podtureň Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. 06.12.2018
13.12.2018 Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov, zber vytriedených zložiek, nebezpečných zložiek odpadov, elektroodpadov...
19/2018
1.54 € bez DPH Obec Spišské Hanušovce Brantner Poprad, s.r.o. 12.12.2018
13.12.2018 Výkon funkcie technika PO, OBP
20/2018
50.00 €/mesiac s DPH Obec Spišské Hanušovce Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil 13.12.2018
12.12.2018 Zmluva o zabezpečení stravovania
37/2018
0.00 € s DPH Mária Dravecká Obec Kurimany 03.12.2018
12.12.2018 Zmluva č. 203/2018/OO o poskynutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
71/2018
5000.00 € s DPH Obec Gánovce Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov 12.11.2018
12.12.2018 Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež.
850/2018
8500.00 € s DPH Obec Hôrka Úrad vlády Slovenskej republiky 25.10.2018
12.12.2018 nájom bytu
507/5
0.00 € s DPH P.Habarka, A.Habarková Obec Podtureň 11.12.2018
12.12.2018 nájom bytu
507/3
0.00 € s DPH D.Uličný, D.Uličná Peštová Obec Podtureň 11.12.2018
12.12.2018 užívanie miesta na cintoríne
344
9.95 € s DPH Pačajová Zlatica Obec Spišský Štiavnik 15.10.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 31811.
1 2 3 5 7 8 9 2120 2121