Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
432
19.90 € s DPH Javorský František Obec Spišský Štiavnik 30.08.2021
17.09.2021 odvádzanie odpadových vôd
12/2021
0.50000 €/m³ s DPH Rastislav Miko Obec Spišský Štiavnik 04.08.2021
17.09.2021 odvádzanie odpadových vôd
14/2021
0.50000 €/m³ s DPH Peter Žiga Obec Spišský Štiavnik 04.08.2021
17.09.2021 odvádzanie odpadových vôd
15/2021
0.50000 €/m³ s DPH Ján Žiga Obec Spišský Štiavnik 04.08.2021
16.09.2021 Nájom časti pozemku KN-C 353 o výmere 39 m2 na obdobie od 1.9.2021 do 31.8.2024. Nájomné 1,10 €/m2/rok.
Su-80/2021-OBU-2
42.90 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 13.09.2021
16.09.2021 Predĺženie - mobilné služby R + tablet
15.00 €/mesiac s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom a.s. 14.09.2021
16.09.2021 Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán, dodacie, a platobné podmienky pre nakladanie s vybrannými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Bušovce
04/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Bušovce Brandtner Poprad, s.r.o 09.08.2021
16.09.2021 Chodník vedúci ku kostolu
135.00 € s DPH Obec Bušovce Pavol Gura a Anna Gurová 09.09.2021
16.09.2021 Zmluva o dielo č. 32321 na vyhotovenie dokumentácie
70/21
29890.00 € bez DPH Obec Gánovce BURSA, s. r. o. 14.09.2021
16.09.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta
2962021
12.00 € s DPH Liptovská Porúbka Obec Liptovská Porúbka 16.09.2021
16.09.2021 Dodávka pitnej vody
25/2021
0.89000 €/m³ s DPH Ján Dunka Obec Výborná 16.09.2021
16.09.2021 Dodávka pitnej vody
26/2021
0.89000 €/m³ s DPH František Strela Obec Výborná 16.09.2021
16.09.2021 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
85/2021
20.00 €/rok s DPH Ján Dunka Obec Výborná 16.09.2021
16.09.2021 odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Kobelák Róbert Obec Spišské Tomášovce 10.09.2021
14.09.2021 prevod pozemkov
ZIO/0232/30800/0152/
0.00 € s DPH Obec Batizovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20.08.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 30439.
1 2 3 5 7 8 9 2029 2030