Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.02.2019 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
18/36/052/308
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
14.02.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Štefan Polhoš Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 poistenie elektroniky
9160070681
150.80 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce UNIQA poisťovňa, a.s. 10.10.2018
14.02.2019 Predmetom je záväzok poskytovateľa spracovať pre objednávateľa žiadosť o poskytnutie NFP
2400.00 € s DPH Obec Doľany ROZVOJ SPIŠA n.o. 11.02.2019
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
56/2018
0.00 € s DPH Ladislav Žiga Obec Letanovce 01.02.2018
14.02.2019 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
19/44/50j/4/NS 2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 24.01.2019
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
14/2018
0.00 € s DPH Marek Pecha, Kristína Šarišská Obec Letanovce 30.09.2018
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
58/2018
0.00 € s DPH Milan Tancoš, Miroslava Tancošová Obec Letanovce 01.04.2018
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
13/2018
0.00 € s DPH Katarína Pechová Obec Letanovce 01.04.2018
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
28/2018
0.00 € s DPH Jozef Kaločan, Renáta Kaločanová Obec Letanovce 30.09.2018
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
53/2018
0.00 € s DPH Silvia Kroščenová Obec Letanovce 01.02.2018
14.02.2019 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre rok 2019
2/2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2019
14.02.2019 vydanie certifikátu
3/2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Disig, s.s. 30.01.2019
14.02.2019 dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov pre školskú jedáleň
3/2018 šj
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce INMEDIA, spol. s r.o. 28.12.2018
14.02.2019 Zabezpečenie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu
0.00 € s DPH Obec Hranovnica NATUR-PACK, a.s. 07.01.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 32709.
1 2 3 5 7 8 9 2180 2181