Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.07.2019 náhradné diely na traktor Zetor Z7245 - predná náprava, prevodovka a akumulátor
2465.00 € s DPH Liptovská Porúbka Jaroslav Kandera 15.07.2019
15.07.2019 Prenechanie vlastníckych a užívacích práv na pozemku parc. č. KNC 196, k.ú. Slovenská Ves zapísanej na LV č. 802, druh pozemku Ostatná plocha o výmere 4528 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku Obci Slovenská Ves
0.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves 10.07.2019
12.07.2019 Úprava vzájomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov v súvislosti s prevádzkovou zmluvou pri využívaní služieb
ZS-18-6-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Sprevadzkovanie mobilnej aplikácie v obraze
MA-04-6-2019-SK
690.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príjemcovi sponzorský peňažný dar na podujatie "Súťaž vo varení gulášu, Deň detí a Zábava pod holým nebom"
100.00 € s DPH Obec Betlanovce Radoslav Tarbaj TARA-Trans-Taxi 12.07.2019
12.07.2019 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených toto zmluvou
0.00 € s DPH Obec Batizovce Národný bezpečnostný úrad 10.07.2019
12.07.2019 Na základe rozhodnutia správnej rady darca daruje obdarovanému vecný dar ako príspevok na kultúrne podujatie pre Obec Betlanovce.
1142/2019/N-V
200.82 € s DPH Obec Betlanovce Nadácia CHEMOSVIT 11.07.2019
12.07.2019 Zmena Čl. 7, bod 1 výdavky obce za služby SOcÚ v roku 2019
40-19
1500.00 € s DPH Obec Podtureň Obec Liptovský Ján 28.06.2019
12.07.2019 Vytvorenie webového sídla s prezentáciou
SOD-18-6-2019-SK
1490.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Zabezpečenie prevádzky redakčného systému a webového sídla
SOP-18-6-2019-SK
449.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR a zabezpečenie prevádzky
BAL-19-6-2019-SK
610.00 € bez DPH Obec Podhorany Gelileo Corporation, s.r.o. 11.07.2019
12.07.2019 Darovanie miestnych komunikácií a verejného osvetlenia v časti Pod modrou horou I. etapa
41-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o. 27.06.2019
11.07.2019 Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce " Zateplenie budovy MŠ v Batizovciach II. etapa"
15080.00 € s DPH Materská škola Batizovce MI - Tatry s.r.o. 09.07.2019
11.07.2019 predaj RD č. 109 a zastavaného pozemku parcela KN-C č. 305
Dodatok č. 2
5852.13 € s DPH Vladimíra Čonková Liptovská Porúbka 11.07.2019
11.07.2019 poskytovanie služby s názvom PERISKOP pre riaditeľov škôl
13/2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Periskop s.r.o. 04.07.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 33029.
1 2 3 5 7 8 9 2201 2202