Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2022 Predmetom je zmena dohodnutej sadzby elektriny na dobu 24 mesiacov pre odberné miesto.
0.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s. 14.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 12:11
predĺženie doby trvania zmluvy
3
0.00 € s DPH Obec Batizovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 12:11
Poistenie majetku a osôb UNIQA a.s.
9160143686
293.25 € s DPH Obec Nová Lesná UNIQA poisťovňa a.s. 07.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 12:12
Dodávka pitnej vody
184/2022
0.00 € s DPH Adela Žigová Obec Vydrník 15.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 08:14
nájom za hrobové miesto číslo 116
24.00 € s DPH Ing. Ján Šenšel Liptovská Porúbka 14.06.2022
15.06.2022 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo- webové sídlo s prezentáciou a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu.
SOD-35-10-2021-SK
990.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation s.r.o. 06.05.2022
15.06.2022 Predmetom je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa.
SOP-35-10-2021-SK
300.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation, s.r.o. 06.05.2022
15.06.2022 Predmetom je úprava vzájomných práv a povinností strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi.
ZS-35-10-2021-SK
0.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation s.r.o. 06.05.2022
14.06.2022
Crz:15.06.2022 08:16
Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny za podmienok uvedených v dodatku.
2/2022
0.00 € s DPH Základná škola VSE a.s. 14.06.2022
13.06.2022 Zmeny Územného plánu obce Bušovce v lokalitách Obec 2021
4200.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 10.06.2022
13.06.2022
Crz:13.06.2022 12:11
Záväzok zabezpečiť obci Nová Lesná dodávku elektriny.
8222
20.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská energetika a.s. 08.02.2022
13.06.2022
Crz:13.06.2022 12:11
Vzájomná zámena pozemkov na parc.č.KNC 966/7, KNC č.190.
3622
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Juraj Glejdúra 03.06.2022
13.06.2022
Crz:15.06.2022 08:18
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Z/2022/4
116.13 € bez DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 13.06.2022
13.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/90 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 19/2022
1.50 €/rok s DPH Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 13.06.2022
13.06.2022 Zmena Článku III. Ujednanie o cene: Odst.1 vývoz a uloženie 110 l nádoby 2,20 Eur za 1 ks (s DPH); Ods. 4 Preprava veľkoobjemového kontajnera 1,78 Eur za 1 km + DPH; Ods. 5 Nakladanie a zneškodnenie komunálneho odpadu - kontajner o objeme 1100 l za cenu 12,86 Eur za 1 ks + DPH + doplatok za uloženie
ZML. 27/2022
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 10.06.2022
Zobrazených 61 - 75 z celkových 31387.
1 2 3 5 7 8 9 2092 2093