Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2018 za prenájom a užívanie hrobového miesta
6/2018
20.00 € s DPH Lýdia Lacková Obec Betlanovce 15.06.2018
15.06.2018 uloženie urny B/268
HM/120/2018
0.50 €/rok s DPH Obec Važec Obec Važec 12.06.2018
15.06.2018 poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
LP-OU-1/2018
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka TOPSET Solutions s.r.o. 29.05.2018
15.06.2018 Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Bušovce TOPSET Solutions s.r.o 08.06.2018
15.06.2018 Areál zberného dvora, parc.č. CKN 156,13 v k. ú. Hybe
98.43 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 13.06.2018
15.06.2018 Odborná a technologická pomoc a výkon funkcie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle platných predpisov, predovšetkým v zmysle GDPR. Cena za spracovanie dokumentácie je 150,- €/jednorázovo. Cena za aktualizačný servis k dokumentácii je 60,- €/rok. Cena za výkon zodpovednej osoby je 120,- €/rok
0.00 € s DPH Obec Beňadiková BROS Computing, s.r.o. 08.06.2018
15.06.2018 Dohoda o splátkach na zaplatenie dlžnej sumy 2 500 €, t.j. mesačné splátky po 250 € do celkového splatenia dlhu.
Z-18/2018-Če
2500.00 € bez DPH Obec Lomnička Environmentálny fond 13.06.2018
15.06.2018 GDPR - zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom pre služby PO
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová 25.05.2018
15.06.2018 GDPR - spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom v oblasti BOZP
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová 25.05.2018
15.06.2018 práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie
58093
5000.00 € s DPH Obec Batizovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 11.06.2018
15.06.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
13
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná František Strela 14.06.2018
15.06.2018 GDPR - spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom v oblasti systémovej podpory - program Urbis
0.00 € s DPH Obec Tvarožná MADE spol. s r.o. 12.06.2018
15.06.2018 Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb a so zákonom č.423/2015 Zz. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002
500.00 € s DPH Obec Galovany Makroaudit s.r.o. 06.06.2018
15.06.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
12
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Margita Mirgová 07.06.2018
15.06.2018 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec
0.00 € s DPH Obec Osturňa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.01.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 30133.
1 2 3 5 7 8 9 2008 2009