Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.10.2018 Predaj pozemku
330.00 € s DPH Marek Gonda Obec Poráč 19.10.2018
19.10.2018 Prevod obchodného podielu spoločnosti CEDRON - Mikroregión, s.r.o. na nadobúdateľa /zmluva
422/1635/2018
454.00 € bez DPH Obec Poľný Kesov Obec Svätoplukovo 19.10.2018
19.10.2018 nájom bytu
513/3
152.72 €/mesiac s DPH Z.Sokolová Obec Podtureň 18.10.2018
19.10.2018 zmena účastníckeho programu GO 40 eur (telefón)
37/18
40.00 €/mesiac s DPH NBD - Podtureň, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 18.10.2018
19.10.2018 Darovanie finančnej čiastky zodpovedajúcej odobratej ovocnej šťavy alebo ovocia v školskom roku 2018/2019
72018
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala GAS Familia, s.r.o. 19.10.2018
19.10.2018 ukončenie zmluvy na telef.číslo 0918515199
38/18
0.00 € s DPH NBD - Podtureň, s.r.o. Orange Slovensko, a.s. 18.10.2018
19.10.2018 Škola v prírode
7961
6050.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala CK Slniečko, spol. s.r.o. 19.10.2018
19.10.2018 Opakovaný nájom bytu 7/19
95/2018
205.00 € s DPH Viera Šargová Obec Pribylina 19.10.2018
18.10.2018 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.315(neb.František Budzák) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa hrobové miesto( na 10 kalendárnych rokov 2018-2027)
33.20 € bez DPH Peter Budzák Obec Vydrník 23.08.2018
18.10.2018 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe pre žiakov HA OB v Kežmarku
0.00 € s DPH Hotelová akadémia Otta Brucknera Základná škola s materskou školou Spišská Teplica 18.10.2018
18.10.2018 zmluva o nájme hrobového miesta
58
10.00 € s DPH Gaborčíková Mária Obec Gánovce 11.10.2018
18.10.2018 Zmluva o dielo
60/2018
56790.74 € s DPH Arprog, a.s. Poprad Obec Gánovce 03.09.2018
18.10.2018 zmluva o nájme hrobového miesta
59
10.00 € s DPH Ján Petrovič Obec Gánovce 17.10.2018
18.10.2018 Termín dodávky predmetu zmluvy časť Čistopis ÚPN-O Bušovce
400.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 16.10.2018
18.10.2018 prenájom obecného bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Jozef, Pechová Erika Obec Spišské Tomášovce 28.09.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 30838.
1 2 3 5 7 8 9 2055 2056