Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700030
10.00 € s DPH Vernarská Cecília Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700031
10.00 € s DPH Gabčová Helena Obec Spišské Tomášovce 10.11.2017
10.11.2017 finančný príspevok na zakúpenie posteľnej bielizne do spální Materskej školy Kráľova Lehota
133.84 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.11.2017
10.11.2017 Nájom nebytových priestorov DS
39/2017
17.00 € s DPH Štefan Tremko Obec Kurimany 07.11.2017
10.11.2017 Nájom sály a príslušenstva KD
40/2017
35.00 € s DPH Štefan Tremko Obec Kurimany 07.11.2017
10.11.2017 Nájom hrobového miesta
41/2017
6.70 € s DPH Štefan Tremko Obec Kurimany 09.11.2017
10.11.2017 aplikácia §10 z.č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
17/36/010/37
0.00 € s DPH Obec Batizovce UPSVaR 31.10.2017
10.11.2017 Požiadavka mandanta zabezpečiť poradenské služby pre verejné obstarávanie v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako aj zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác pre stavebný projekt s názvom " Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Vydrník "
1100.00 € s DPH Obec Vydrník Ing.Rastislav Tapšák 06.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Ing. Daniela Dudová Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Daniela Dudová 10.11.2017
10.11.2017 nájom bytu č.6/1042
183.00 € s DPH Obec Važec Obec Važec 10.11.2017
10.11.2017 zabezpečovanie akcie "Mesiac úcty k starším"
90.00 € s DPH Obec Važec Monika Šeďová 26.10.2017
10.11.2017 aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa im pomoc v hmotnej núdzi
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, soc.vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2017
10.11.2017 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
0.00 € s DPH Obec Podtureň Úrad práce, soc.vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2017
Zobrazených 61 - 75 z celkových 27749.
1 2 3 5 7 8 9 1849 1850