Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.06.2018 Regenerácia centra obce Tvarožná - II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II - externý manažment
2035.20 € s DPH Obec Tvarožná ICCR, s.r.o. 06.06.2018
13.06.2018 Regenerácia centra obce Tvarožná - II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II - stavebný dozor
2400.00 € s DPH Obec Tvarožná INPRO POPRAD, s.r.o. 08.06.2018
13.06.2018 GDPR - zmluva o spracúvaní osobných údajov Sprostredkovateľom v oblasti IT
0.00 € s DPH Obec Tvarožná Ing. Slavomír Kohútik 24.05.2018
13.06.2018 Regenerácia centra obce Tvarožná - II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť centrum II - stavebné práce
147424.24 € s DPH Obec Tvarožná Tradestone Slovakia, s.r.o. 11.06.2018
13.06.2018 fin.prostriedky na záujmové vzdelávanie detí- 1-6/2018
445/2018
414.00 € s DPH Obec Švábovce Obec Jánovce 11.06.2018
13.06.2018 Dohoda KO
89/2018-29
59.28 €/rok s DPH Obec Švábovce ZVA, spol. s r.o. 21.05.2018
13.06.2018 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
ZO/2018A6435-1
51.60 € s DPH Obec Poráč osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.05.2018
13.06.2018 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.13/2009
56/18
0.00 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 08.06.2018
13.06.2018 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.13/2009
57/2018
237804.88 € s DPH Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 08.06.2018
13.06.2018 Prenájom časti pozemku v ATC
58/2018
11.29 € s DPH Masteš Ján Obec Pribylina 31.05.2018
13.06.2018 Propagácia v knihe Evanjeliá
59/18
100.00 € s DPH Obec Pribylina Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 13.06.2018
12.06.2018 Prevádzka webového sídla
130/2018
90.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 22.05.2018
12.06.2018 ochrana osobných údajov
ZO/2018A9106-2
25.00 €/mesiac s DPH Obec Štefanová osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2018
12.06.2018 Prestavba hasičskej zbrojnice Svätoplukovo
ZoD 03/06/2018/Pe
54171.50 € s DPH Obec Svätoplukovo Ing. Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma 07.06.2018
12.06.2018 Prenájom hrobového miesta
20.00 € s DPH Peter Palian Obec Poráč 11.06.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 30133.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2008 2009