Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2370963773
168.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o. 11.09.2017
13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich v rámci programu "Školské ovocie" pre školský rok 2017/2018 pre odberné miesto ŠJ pri ZŠ Hôrka
0.00 € s DPH Obec Hôrka LUNYS, s.r.o. 30.08.2017
13.09.2017 zabezpečenie materiálno.technického vybavenia DHZO
147169
1400.00 € s DPH Obec Jalovec Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.06.2017
13.09.2017 Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).
5101014981
4.00 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o. 11.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Cvengroš Jozef Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 Zmluva o odbere obedov pre deti materskej školy v Mengusovciach
2.10 € s DPH Obec Mengusovce Renáta Ukaová 31.08.2017
13.09.2017 Vypožičanie priestorov športového objektu
19/2017
142.50 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala MŠK Spišská Belá - R. Lech 12.09.2017
13.09.2017 Predaj a kúpa hasičského motorového vozidla AVIA
zo dňa 13.9.2017
2000.00 € s DPH Mesto Svit Obec Hozelec 13.09.2017
13.09.2017 dohoda o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena po realizácii stavby "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice č. 256, Vavrišovo"
0.00 € s DPH Obec Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove, PS Vavrišovo 24.08.2017
13.09.2017 Zmena článku I. bod 1 a článku II. v bode 1 Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2017 číslo: 03/2017 uzavretej medzi Obcou Beňadiková a Telovýchovnou jednotou Sokol Beňadiková dňa 02.júna 2017
200.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 13.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Hojnošová Mária Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Bendík Ján Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
13.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Bernát Ondrej Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
12.09.2017 naviac práce počas rekonštrukcie miestnych komunikácií Pribylina Sever
108/2017
8069.08 € s DPH Obec Pribylina Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 04.09.2017
12.09.2017 nájom bytu 16/3
109/2017
115.00 €/mesiac s DPH Zuzana Berkiová Obec Pribylina 06.09.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 27021.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1801 1802