Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.02.2019 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi na dočasné užívanie hrobové miesto č.29/1,2(neb.Zuzana a Ondrej Slavkovský a dcéra Alžbeta Slavkovská) na verejnom pohrebisku, nachádzajúcom sa v katastrálnom území prenajímateľa - 2018-2027
33.20 € s DPH Obec Vydrník Norbert Dický 08.02.2019
12.02.2019 Výkon činností stavebného dozoru
16.50 €/hod s DPH Obec Výborná BSK Europe Plus, s.r.o. 22.01.2019
12.02.2019 za prenájom a užívania hrobového miesta
3/2019
7.00 € s DPH Anna Strnadová Obec Betlanovce 12.02.2019
12.02.2019 Poskytnutie finančnej dotácie na náklady spojené s realizáciou projektu: "Organizácia futbalových stretnutí v roku 2019"
6-19
6000.00 € s DPH Obec Podtureň Obecný futbalový klub Podtureň 12.02.2019
11.02.2019 Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Ryba Žilina, spol. s.r.o. 22.01.2019
11.02.2019 cenník TOS na rok 2019
29.80 € s DPH Obec Betlanovce Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. 09.02.2019
11.02.2019 Osobité dojednania k dodávke zemného plynu v MŠ
9100111117
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.02.2019
11.02.2019 Osobité dojednania k dodávke zemného plynu v ZŠ
9100111125
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.02.2019
11.02.2019 kúpa pozemkov za účelom vybudovania cyklotrasy Smižany - Hrabušice
01/2019
1044.90 € s DPH Mgr. Jozef Kormančík a spol. Obec Spišské Tomášovce 01.02.2019
11.02.2019 k dohode č.18/36/52A/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad. 06.02.2019
11.02.2019 zabezpečenie vykonávania triedeného zberu
2
0.00 € s DPH Obec Hôrka NATUR-PACK, a.s. 07.02.2019
11.02.2019 Odplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi spoločnosťou Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. a obcou Hozelec na podujatí "Obecný ples Hozelčanov".
300.00 € s DPH Obec Hozelec Tatranská odpadová spoločnosť,s.r.o. 07.02.2019
11.02.2019 náhradný diel na traktor Zetor Z7245
150.00 € s DPH Liptovská Porúbka Jaroslav Kandera 07.02.2019
08.02.2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru KD
1/2019
35.00 € s DPH PaedDr. Ján Dravecký Obec Kurimany 08.02.2019
08.02.2019 Rámcová kúpna zmluva na nákup mliečnych výrobkov do MŠ
5/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce Tatranská mliekareň, a.s. 02.01.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 32709.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2180 2181