Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.05.2019 prenájom pozemku
290.00 € bez DPH Obec Liptovský Trnovec Ján a Mária Miklošková 16.05.2019
16.05.2019 zámena pozemkov
4/2019
0.00 € s DPH Peter Hojnoš, Mgr. Ján Brandobur Obec Spišské Tomášovce 15.05.2019
16.05.2019 zmluva o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd
41/2019
0.46000 €/m³ s DPH Kvetoslava Holbusová Obec Pribylina 15.05.2019
16.05.2019 opakovaný nájom bytu 8/16
42/2019
200.00 €/mesiac s DPH Milada Červeňová Obec Pribylina 15.05.2019
16.05.2019 opakovaný nájom bytu 10/16
43/2019
230.00 € s DPH Viera Červeňová Obec Pribylina 15.05.2019
16.05.2019 1. Predmetom darovania je finančný dar vo výške 1000,-€ (slovaom: tisíc eur), ktorý odbarovaný ako súťažiaci na 7. ročníku podujatia s názvom Slávnosť jari konanom dňa 5.5.2019 v Nestville Park-u, Hniezdne získava za 2. miesto v súťaži obcí vo varení tradičných jedál. 2. Sarca odovzáva finančný dar v súlade s pravidlami súťaže výlučne na výstavbu alebo obnou detského ihriska a odbarovaný ho s vďakou na uvedený účel príjíma.
1000.00 € bez DPH Obec Litmanová Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 15.05.2019
16.05.2019 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckych činnostiach. Dodávateľ vykoná pre objednávateľa tieto práce: Služby v lesníctve
1/2019
21.00000 €/m³ bez DPH Obec Litmanová Zdeno Česelka 10.05.2019
15.05.2019 makadam a posypový materiál
92/2019
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok JASPI s.r.o. 09.05.2019
15.05.2019 Nájom školskej budovy súp.č.140 a pozemky p.č.44/1 KN-C a 44/6 KN-C v k.ú Hybe
6000.00 €/rok s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe 15.05.2019
15.05.2019 Dohoda o úprave práv a povinností zo zmluvy o dielo č. 001/2017 zo dňa 03.09.2017
1986.20 € s DPH Obec Vydrník Stanislav Kuboši 13.03.2019
15.05.2019 Poskytnutie dotácie - DIMITRIOS
1000.00 € s DPH Gréckokatolícka cirkev Poráč Obec Poráč 07.05.2019
15.05.2019 Správa registratúry
9/2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Archivovanie SK s.r.o. 29.04.2019
15.05.2019 Poskytnutie dotácie - Telovýchovná výchova - Baník Poráč
7000.00 € s DPH Telovýchovná výchova - Baník Poráč Obec Poráč 07.05.2019
15.05.2019 Licencia na používanie služby "Elektronická registratúrna kniha"
10/2019
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Archivovanie SK s.r.o. 29.04.2019
15.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
22/19
50.00 € s DPH Tatiana Ferencová Obec Gánovce 24.04.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 32364.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2157 2158