Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.01.2020 prenájom hrobového miesta 289/hrobka
10.00 € s DPH Ján Šintaj Obec Liptovský Peter 16.08.2019
17.01.2020 prenájom hrobového miesta 285/dvojhrob
20.00 € s DPH Ján Šintaj Obec Liptovský Peter 16.08.2019
17.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
151.62 € s DPH Martina Hoholmová Pálenčíková Obec Liptovský Peter 01.12.2019
17.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
151.62 € s DPH Martin Čáni, Libuša Čániová Obec Liptovský Peter 01.12.2019
17.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
169.27 € s DPH Milan Dulovec Obec Liptovský Peter 01.12.2019
17.01.2020 Prenájom garáže
235.00 €/rok s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 02.01.2020
16.01.2020 všeobecné zmluvné poistné podmienky
2737002593
3632.36 €/rok s DPH Obec Batizovce Uniqa poisťovňa, a.s. 08.01.2020
16.01.2020 poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov
16244.63 € s DPH Obec Batizovce Slovenská agentúra životného prostredia 13.01.2020
16.01.2020 Lesy - dotácia na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44635-2019/710
10915.98 € s DPH Obec Tvarožná Pôdohospodárska platobná agentúra 02.12.2019
16.01.2020 Požičiavateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva vypožičiavateľovi do užívania a na účel uvedený v ods. 3. tohto článku zmluvy časť nehnuteľnosti – nebytový priestor • Sála kultúrneho domu aj s príslušenstvom (sociálne zariadenie, chodba) nachádzajúca sa v stavbe „Kultúrny dom“ súp. č. 117 o výmere 176,38 m2.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 13.01.2020
16.01.2020 1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce, ktorými sú: a) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 426/O v hodnote 305,05,- € s DPH, b) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 427/O v hodnote 305,05,- € s DPH, c) Robot DONIC Robopong Newg 2050, rok nadobudnutia 2015, inventárne č. 669/KD v hodnote 670,00 € s DPH, d) Ostatný spotrebný materiál (stolnotenisové raketky, sieťky, počítadlo, loptičky), ktorý bude bližšie špecifikovaný v preberacom protokole.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 13.01.2020
16.01.2020 Dodanie - chlieb, pekárenské výrobky - 1045+1043+1047
500.00 €/mesiac s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 16.01.2020
16.01.2020 prenájom bytu B2,bytový dom 401
151.33 € s DPH Jozef Masarovič Obec Liptovský Peter 30.12.2019
16.01.2020 Skupinové úrazové poistenie
2407198450
16.46 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa a.s. 10.01.2020
15.01.2020 nakladanie s komunálnym odpadom
1/2020
6.20 € s DPH Ing. Peter Šrank Obec Pribylina 08.01.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 32396.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2159 2160