Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:16
Oplotenie obecného cintorína v obci Liptovská Porúbka - severná strana
03062022
18229.44 € s DPH Liptovská Porúbka TOZDA s.r.o. 02.06.2022
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:07
MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle §566 Obchodného zákonníka
6300.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ByPo spol. s.r.o. 31.05.2022
02.06.2022 kúpa pozemkov
11133.29 € s DPH Obec Arnutovce MUDr. Bibiana Jančošková 31.05.2022
02.06.2022 kúpa pozemkov
0.00 € s DPH Obec Arnutovce chyba 31.05.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
nájom hrobového miesta
2022074
15.00 € s DPH Michal Kic Obec Batizovce 25.05.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
nájom hrobového miesta
2022073
6.64 € s DPH Mária Sobotovičová Obec Batizovce 18.05.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
zmena nájomcu hrobového miesta
1
0.00 € s DPH Mária Sobotovičová Obec Batizovce 16.05.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
ukončenie nájmu
0.00 € s DPH Michal Pačaj Obec Batizovce 04.05.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
nájom bytu
44.50 €/mesiac s DPH Dušan Baláž Obec Batizovce 01.06.2022
02.06.2022
Crz:02.06.2022 12:17
Nájomná zmluva na hrobové miesto - H. Jureková
33/22
10.00 € s DPH Jurek Jozef Obec Gánovce 01.05.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:10
prenájom kultúrneho domu
20.00 € bez DPH Miroslav Nižnianský Obec Ordzovany 02.06.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.1 na zmene článku VI. bod 3
0.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Martina Tešľová – KAME 20.04.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:09
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:10
Dohoda o čiastočnom ukončení zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000
34
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Arprog a.s. 31.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/42 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 15/2022
3.00 €/rok s DPH Vilma Žilková Obec Beňadiková 01.06.2022
Zobrazených 106 - 120 z celkových 31387.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2092 2093