Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.01.2018 Vypožičanie priestorov športového objektu
03/2018
577.00 € s DPH MŠK Spišská Belá Základná škola J. M. Petzvala 10.01.2018
10.01.2018 odvoz tuhého komunálneho odpadu
1/2018
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Obec Malý Slavkov 01.01.2018
10.01.2018 Prenájom hrobového miesta
37/2018
60.00 € s DPH Vladimír Vencko Obec Hrabušice 10.01.2018
10.01.2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
880/2017
69.38 €/mesiac s DPH Na Tortu s.r.o. Obec Švábovce 27.11.2017
10.01.2018 Nájom hrobového miesta
20170098
6.64 € s DPH Žugec Pavol Obec Batizovce 10.10.2017
10.01.2018 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
17/36/010/83
0.00 € s DPH Obec Vydrník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 06.11.2017
10.01.2018 Vypožičanie priestorov športového objektu
02/2018
368.80 € s DPH Mgr. Jozef Habiňák Základná škola J. M. Petzvala 10.01.2018
10.01.2018 ákona o odpadochč.79/2015 Z.z.vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu ..... Ceny uvedené v zmluve
13/V-07
0.00 € s DPH Obec Vydrník Brantner Poprad, s.r.o. 11.12.2017
10.01.2018 Nájom nehnuteľnosti č.302 v Liptovskej Porúbke
65.00 €/mesiac s DPH Agáta Lacková a Rudolf Lacko Obec Hybe 08.01.2018
10.01.2018 poskytnutie finančných prostriedkov na finančnú a potravinovú pomoc chorým, osamelým dôchodcom a rodinám pred vianočnými sviatkami
1-18
100.00 € s DPH Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. Obec Podtureň 06.12.2017
09.01.2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb el. bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Poráč Prima Banka Slovensko a.s. 09.01.2017
09.01.2018 MŠ - Magio Internet M
10.00 €/mesiac s DPH Obec Tvarožná Slovak Telekom a.s. 04.01.2018
09.01.2018 Požiarna ochrana §9 zák. 314/2001 §22 zák. 124/2006
60.00 € s DPH Obec Galovany Mgr.Jana Gärtnerová 02.01.2018
09.01.2018 EB je zriadenie služieb o poskytovaní elektronického bankovníctva.
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Prima banka Slovensko. a.s. 08.01.2018
09.01.2018 EB je zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
ZM o EB
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Prima banka Slovensko. a.s. 08.01.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 28486.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1899 1900