Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.09.2019 Dodávka elektriny na OM: p.č. 443/7 - s.č. 406
58-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Stredoslovenská energetika, a.s. 20.08.2019
05.09.2019 Navýšenie frekvencie zberu skla, platov, papiera
4495.09 € s DPH Obec Arnutovce Envi Pak, a.s. 30.08.2019
05.09.2019 trvalý prenájom hrobového miesta - sektor B, číslo hrobového miesta 80
2019/0002
70.00 € s DPH Obec Podtureň MUDr. Peter Dzian 05.09.2019
05.09.2019 Darovanie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C KN 644/102 v k. ú. Podtureň
59-19
0.00 € s DPH Obec Podtureň Jaroslav Kutlík 26.08.2019
05.09.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
2/2018
0.00 € s DPH Nadežda Kroščenová Obec Letanovce 20.08.2019
05.09.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
3/2019
0.00 € s DPH Katarína Kroščenová Obec Letanovce 31.07.2019
05.09.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
20/ 2018
0.00 € s DPH Ladislav Kroščen Obec Letanovce 26.08.2019
05.09.2019 Mení sa článok 1 v odseku 1.1. bod 1.1.1. sa mení konajúci Spolupracujúceho subjektu
N20160127040D02
0.00 € s DPH Obec Letanovce IA MPSVR SR 30.08.2019
05.09.2019 Nájom telocvične
16/2019
6.00 €/hod s DPH Základná škola Mgr. Jozef Habiňák 04.09.2019
05.09.2019 Vypožičanie priestorov športového objektu
10/2019
158.25 € s DPH Lenka Krempaská Základná škola J. M. Petzvala 02.09.2019
05.09.2019 Mení sa článok III bod 1, článok V. bod 8 a cenník za poskytované služby pri odchyte túlavých zvierat
381/2015
0.00 € s DPH Obec Letanovce Mesto Spišská Nová Ves 03.09.2019
04.09.2019 realizácia zákazky Brehové úpravy Važec - oporný múr"
38121.35 € s DPH Obec Važec STAVVIA Slovensko, s.r.o., 02.09.2019
04.09.2019 Vypožičanie priestorov športového objektu
092019
129.00 € s DPH MŠK Spišská Belá Základná škola J. M. Petzvala 05.09.2019
04.09.2019 pripojenie budovy č.p. 60 k plynovodu
65/2019
216.36 € s DPH Obec Pribylina SPP-distribúcia, a.s. 16.08.2019
04.09.2019 3 obytné bunky v ATC
66/2019
1500.00 € s DPH Obec Pribylina Roľnícke družstvo v Pribyline 19.08.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 33572.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2238 2239