Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.03.2018 Zmluva o dielo č. 14/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov
9/2018
783.50 € s DPH Obec Gánovce Commerce Invest, s.r.o. 08.03.2018
12.03.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
14/D/2018
2200.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica 22.02.2018
12.03.2018 Regenerácia centra obce Tvarožná II. etapa - Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka
PO2-SC211-2017-21/06
177920.20 € s DPH Obec Tvarožná Ministerstvo životného prostredia SR 01.03.2018
12.03.2018 zmena predmetu podpory
KŽP-PO4-SC431-2015-6
0.00 € s DPH Obec Važec MŽP SR 09.03.2018
09.03.2018 Predaj pozemku
183.00 € s DPH Obec Výborná Alena Wrožynová 06.03.2018
09.03.2018 poskytovanie služieb "Škôlka Komensky Plus" - MŠ Školská
9.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Komensky, s.r.o. 09.03.2018
09.03.2018 poskytovanie služieb "Škôlka Komensky Plus" - Kostolná
9.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Komensky, s.r.o. 09.03.2018
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
1/2018
8.00 € s DPH Rastislav Frankovič Obec Arnutovce 02.01.2018
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
2/2018
8.00 € s DPH Anna Pechová Obec Arnutovce 02.01.2018
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
3/2018
8.00 € s DPH Ľudmila Hrubiznová Obec Arnutovce 19.01.2018
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
4/2018
8.00 € s DPH Štefan Čatloš Obec Arnutovce 05.02.2018
09.03.2018 Nájom hrobového miesta
5/2018
8.00 € s DPH Martin Lipaj Obec Arnutovce 09.02.2018
09.03.2018 poskytnutie dotácie na činnosť
1/2018
14500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 18.02.2018
09.03.2018 prenájom hrobového miesta č.545/urna
545/2018
30.00 € s DPH Lubomíra Javornická Obec Liptovský Peter 12.02.2018
09.03.2018 Ukončenie zmluvy
31-18
0.00 € s DPH Obec Podtureň IMAFEX spol. s r.o. 08.02.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 29346.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1956 1957