Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 2518
154/2017
6.64 € s DPH Mikuš Pavel Obec Pribylina 17.10.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 4400
155/2017
6.64 € s DPH Jančušová Dana Obec Pribylina 02.11.2017
09.11.2017 prenájom hrobového miesta 4380, 4381
156/2017
13.28 € s DPH JUDr. Jana Čončolová Obec Pribylina 16.10.2017
08.11.2017 prenájom hrobového miesta 2455
139/2017
6.64 € s DPH Geisbacherová Elena Obec Pribylina 16.10.2017
08.11.2017 prenájom hrobového miesta 4168
140/2017
6.64 € s DPH Brezinová Oľga Obec Pribylina 16.10.2017
08.11.2017 Nehnuteľný majetok mesta Spišská Belá: "Prístrešky na bicykle pri ZŠ J. M. Petzvala"
15049.63 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Mesto Spišská Belá 27.10.2017
08.11.2017 súbor služieb informačného systému
2017-6
20.00 €/hod s DPH Obec Važec Milan Šandor PCS 31.10.2017
08.11.2017 Poskytnutie finančnej dotácie na "Organizáciu futbalových stretnutí v roku 2017"
50-17
1500.00 € s DPH Obecný futbalový klub Podtureň Obec Podtureň 08.11.2017
08.11.2017 Nájom hrobového miesta č. 102
201700025
10.00 € s DPH Gondová Eva Obec Spišské Tomášovce 08.11.2017
08.11.2017 odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu v rámci výkonu správy vodných tokov
C3e/43/14/17
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovenský vodohopsodársky podnik, štátny podnik 08.11.2017
08.11.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2371114073
242.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o. 07.11.2017
08.11.2017 Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).
5200002165
4.00 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o. 07.11.2017
08.11.2017 prenájom parkovacieho miesta pred BD súp. č. 505 na parc. č. KN-C 648/33, cena za prenájom parkovacieho miesta 10,-€/1 mesiac
0.00 € s DPH Oľga Chválová Obec Podtureň 07.11.2017
08.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie - akcia Deň úcty k starším dňa 18.10.2017
150.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Ján Olekšák 17.10.2017
08.11.2017 Výstavba chodníka ul.Školská
95812.16 € s DPH Obec Slovenská Ves NOLEN s.r.o. 13.10.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 27749.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1849 1850