Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.05.2023
Crz:30.05.2023 08:01
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
23/36/054/615
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 26.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 12:00
Predmetom dodatku je úprava znenia Článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/23 uzatvorenej dňa 27.1.2023.
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 08:57
Trvanie a zánik zmluvy Ods. 6 sa mení a nahrádza novým textom
OP/2023/00422212
0.00 € s DPH Obec Vydrník BSK EUROPE s.r.o. 30.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 12:00
Predmetom zmluvy je úprava znenia Článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/93 uzatvorenej dňa 24.02.2023
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 09:39
Zabezpečenie zhodnotenia, resp. zneškodnenia a prepravy odpadov dodaných objednávateľom v zmysle ustanovení zmluvy.
O/09/2023
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky FINEKOL, s.r.o. 29.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 10:45
NÁZOV: Dodatok číslo 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000270421 zo dňa 10. 05. 2021, ZV: 15. 07. 2021 PREDMET: zmena podmienok rozšírenia distribučnej siete
OCÚ ŠV-2023/166-03D
0.00 € s DPH Obec Švábovce SPP – distribúcia, a. s. 22.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 11:30
Zabezpečenie školy v prírode pre žiakov.
2059.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica OZ Tramptária 25.05.2023
30.05.2023
Crz:02.06.2023 16:12
Vykonávanie pravidelných kontrol a čistení komína, dymovodov a prieduchov v objekte školy.
160.00 €/rok s DPH Základná škola J. M. Petzvala KMEKOM s.r.o. 30.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 13:29
Zmena označenia zmluvnej strany - Zhotoviteľa.
0.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o. Obec Spišské Tomášovce 24.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 16:03
poskytnutie finančnej dotácie
12/2023
1500.00 € s DPH KLUB slovenských turistov Slovenský raj-Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 19.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 16:03
poskytnutie finančnej dotácie
1000.00 € s DPH VERBUM BONUM Obec Spišské Tomášovce 19.05.2023
30.05.2023
Crz:30.05.2023 16:04
Nájom nebytových priestorov
84/2023
240.00 €/mesiac s DPH Michal Dunajský Obec Batizovce 30.05.2023
30.05.2023 Nájom hrobového miesta č. B/92 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 18/2023
1.50 €/rok s DPH Jana Cibáková Obec Beňadiková 30.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 09:59
Darovacia zmluva - tabletový počítač Samsung Galaxy
37/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovenská republika - Štatistický úrad SR 24.06.2022
29.05.2023
Crz:29.05.2023 11:16
NÁZOV: Dodatok číslo 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000270421 zo dňa 10. 05. 2021, ZV: 15. 07. 2021 PREDMET: predĺženie platnosti pre zabezpečenie rozšírenia distribučnej siete do 10. 05. 2024.
OCÚ ŠV-2023/166-02-D
0.00 € s DPH Obec Švábovce SPP – distribúcia, a. s. 16.05.2023
Zobrazených 46 - 60 z celkových 32566.
1 2 4 6 7 8 9 2171 2172