Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.06.2018 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
1/2018
0.60 € s DPH Sučáková Andrea Obec Svätý Kríž 15.04.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
754/2018
20.00 € s DPH Marta Fenčáková Obec Hrabušice 15.06.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
753/2018
20.00 € s DPH Marta Fenčáková Obec Hrabušice 15.06.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
755/2018
40.00 € s DPH Marta Fenčáková Obec Hrabušice 15.06.2018
18.06.2018 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých FO
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 21.05.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
748/2018
20.00 € s DPH Marcela Bužbacherová Obec Hrabušice 13.06.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
760/2018
10.00 € s DPH Ján Kroščen Obec Hrabušice 15.06.2018
18.06.2018 Prenájom hrobového miesta
759/2018
10.00 € s DPH Ján Kroščen Obec Hrabušice 15.06.2018
18.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť obč. združenie JANAVA v r. 2018
Zmluva o posk. dotác
1000.00 € s DPH Obec Hrabušice JANAVA 18.06.2018
18.06.2018 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov MUDr. Eduard Farkaš
0.00 € s DPH MUDr. Eduard Farkaš Základná škola s materskou školou Spišská Teplica 14.06.2018
18.06.2018 je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1.400 € na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148624
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.06.2018
15.06.2018 Prenájom hrobového miesta
HM 13/2018
15.00 € bez DPH Ján Záborský Obec Svätoplukovo 15.06.2018
15.06.2018 prevod vlastníckeho práva
50.00 € s DPH Mária Brachňaková Obec Hôrka 14.06.2018
15.06.2018 Spracovanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
Zmluva o dielo
350.00 € s DPH Obec Svätoplukovo Regionálna rozvojová agentúra Nitra 15.03.2018
15.06.2018 Poverenie spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. spracúvaním osobných údajov
236/1191/2018
0.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo TOPSET Solutoions s. r. o. 05.06.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 30133.
1 2 4 6 7 8 9 2008 2009