Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.01.2018 Poskytnutie sponzorského daru
300.00 € s DPH Obec Letanovce RENEA VITA s.r.o., 14.12.2017
15.01.2018 úrazové poistenie UoZ počas vykonávania menších obecných služieb v zmysle § 12 zák. č. 417/2013 Z.z. od 12.01.2018 do 31.12.2018
3-18
9.75 € s DPH Obec Podtureň Komunálna poisťovňa, a.s. 11.01.2018
15.01.2018 Dodatok č. 20 k Zmluve č. 6000/04/V-1
1728/2017
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Brantner Nova s.r.o. 21.12.2017
15.01.2018 Prenájom nebytových priestorov školy
5.00 €/hod s DPH Ing. Jozef Jurčík Základná škola s materskou školou Spišská Teplica 11.01.2018
15.01.2018 Predaj nehnuteľnosti C-KN 19/3
3/2018
11.00000 €/m³ s DPH ing. Lukáš Russin a manž. Bibiana Russinová Obec Kurimany 13.01.2018
15.01.2018 Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Baldovce
0.00 € s DPH Obec Baldovce Brantner Nova s.r.o. 21.12.2017
15.01.2018 Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie
2405930237
85.75 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Generali Poisťovňa a.s. 09.01.2018
15.01.2018 Zmena článku IV. Cena a spôsob vyúčtovania tepla. Ostatné články zmluvy č. 7/2017, zo dňa 29.11.2017zostávajú nezmenené v platnosti.
7/2017
0.00 € bez DPH Obec Lomnička Základná škola s materskou školou Lomnička 29 15.01.2018
15.01.2018 zmena termínu plnenia predmetu uvedeného v zmluve o dielo 03-17
0.00 € s DPH Obec Važec Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt 14.12.2017
15.01.2018 predaj pozemku o výmere 96m2 parcely E-KN 826/343 a pozemku o výmere 43m2 parcely C-KN 2077/2 v k.ú. Važec
461.48 € s DPH Obec Važec Obec Važec 10.01.2018
15.01.2018 B/537
HM/102/2018
0.66 €/rok s DPH Obec Važec Obec Važec 08.01.2018
15.01.2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Kravany
185.18 € s DPH Life Academy, s. r. o. Kravany 08.01.2018
12.01.2018 Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce
0.00 € s DPH Obec Letanovce Zvalený Šimon 11.12.2017
12.01.2018 Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce
0.00 € s DPH Obec Letanovce Róbert Kubičár 11.12.2017
12.01.2018 Členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Letanovce
0.00 € s DPH Obec Letanovce Šefčík Lukáš 11.12.2017
Zobrazených 46 - 60 z celkových 28486.
1 2 4 6 7 8 9 1899 1900