Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Rastislav Nemčík Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, 1m3 = 0,9958 €, výsledná suma podľa skutočného odpočtu
0.00 € s DPH Miroslav Čonka Obec Letanovce 25.09.2018
23.10.2018 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Miroslav Čonka Obec Letanovce 25.09.2018
22.10.2018 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR
325.00 € s DPH Obec Bušovce Galileo Corportion s.r.o 18.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby
30.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 18.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejných služieb - balík 2P - AKCIA: INT + TP
40.58 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 17.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - Biznis linka M
19.99 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - program: Biznis linka S
14.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejnej telefónnej služby - program Biznis linka L
30.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 16.10.2018
22.10.2018 poskytovanie verejných služieb - Biznis ISDN Uni 200
29.00 € s DPH Obec Hôrka Slovak Telekom, a.s. 17.10.2018
22.10.2018 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z.
č. PHZ-OPK1-2018-003
30000.00 € s DPH Obec Huty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20.09.2018
21.10.2018 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
1/2018
20475.94 € s DPH Obec Osturňa STRABAG s.r.o. 18.10.2018
19.10.2018 Odpad
0.00 € s DPH Obec Veterná Poruba KOUEX s.r.o. 15.10.2018
19.10.2018 prenájom obecného bytu nižšieho štandardu
90.00 € s DPH Gabčo Ľubomír, Gabčová Ľubomíra Obec Spišské Tomášovce 28.09.2018
19.10.2018 Nákup časti pozemku parcely C číslo 666 k.ú. Hozelec
zo dňa 18.10.2018
298.62 € s DPH Obec Hozelec Marcela Urbanová Kicová 18.10.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 30840.
1 2 4 6 7 8 9 2055 2056