Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.11.2022
Crz:24.11.2022 10:21
ukončenie nájmu bytu
A 79/2022
0.00 € s DPH Emília Čonková Obec Batizovce 20.10.2022
24.11.2022
Crz:24.11.2022 10:21
nájom bytu
A 80/2022
46.00 €/mesiac s DPH Ladislav Čonka Obec Batizovce 16.11.2022
24.11.2022
Crz:24.11.2022 10:21
nájom hrobového miesta
A 81/2022
7.00 € s DPH Justína Bažiková Obec Batizovce 04.10.2022
24.11.2022
Crz:24.11.2022 11:20
Skončenie zmluvy poskytovaní služieb spojených so zálohovaním
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Križan Enterprises s.r.o. 21.11.2022
24.11.2022
Crz:24.11.2022 11:20
Zálohovanie dát na vzdialených serveroch
49.00 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica KRIŽAN IT SERVICES, s.r.o. 21.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
472022
159.12 €/rok s DPH Dušan Čambal - PRESTIGE s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
482022
159.12 €/rok s DPH AUTOSERVIS Cehula s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
492022
159.12 €/rok s DPH FarmVille, s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
502022
318.24 €/rok s DPH TATRA TEXTIL s.r.o. Obec Hozelec 11.11.2022
24.11.2022
Crz:24.11.2022 18:01
Prevod pozemkov KN-C 135 a KN-C 136 v k.ú. Hranovnica a zriadenie vecného bremena v prospech Obce Hranovnica
51/KVB/2022
2079.00 € s DPH Obec Hranovnica Ingrid Malatinová 24.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 08:25
Zmena mandanta a zvýšenie poplatku za služby
190.00 €/mesiac s DPH Základná škola J. M. Petzvala Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. 21.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 10:52
Dodatok k zmluve č. 78/2022
78/2022
0.00 € s DPH Obec Jurské Domov sociálných služieb v Jabloni 01.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 10:22
nájom pozemkov
A 69/2022
1.00 €/rok s DPH Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so Obec Batizovce 13.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 11:02
Zmluvné strany súhlasia s potrebou zvýšiť dohodnutú cenu Diela v rozsahu rastu indexu cien v stavebníctve.
21229.28 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 05.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Finančný príspevok určený pre potreby obce.
100.00 € bez DPH Obec Osturňa Michal Jurovatý 23.09.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 31387.
1 2 4 6 7 8 9 2092 2093