Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/98 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 25/2022
3.00 €/rok s DPH Nadežda Balážová Obec Beňadiková 31.05.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Betlanovce“
36
5500.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Peter Nemec 17.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:15
Koncertné vystúpenie ,,Výstup na Slemä"
2000.00 € s DPH Liptovská Porúbka Peter Sámel (Skupina Metalinda) 14.06.2022
17.06.2022 zmeny ÚPN-O Hozelec v lokalitách Obec 2018 - zmena času plnenia
142022
0.00 € s DPH Obec Hozelec ARPROJEKT, s.r.o. 07.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:11
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač, obstarávacia hodnota 304,80 EUR/ks, v počte 1 ks.
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Obec Nemešany Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 21.03.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
35
70.00 € s DPH Beata Šimčáková Obec Betlanovce 17.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:09
dodávka vody
135/158/21Pv
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 08.04.2021
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:09
dodávka vody
324/158/22Pv
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 30.05.2022
16.06.2022 dodanie čerstvého ovocia a zeleniny, sterilizovaných zmesí a šalátov, zemiaky, čerstvé vajcia a ostatný potrav. tovar podľa objednávky
112022
0.00 € s DPH Obec Hozelec Jozef IVAN, s.r.o. - veľkosklad ovocia a zeleniny 01.06.2022
16.06.2022 dodanie potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru do MŠ podľa objednávky
122022
0.00 € s DPH Obec Hozelec Sintra, spol. s.r.o., 31.05.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 12:19
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov
320.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Edusteps 16.06.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 12:11
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
1422 429
1400.00 € s DPH Obec Vydrník Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.06.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 17:07
Prenájom hrobového miesta č. 2047
49/2022
10.00 € s DPH Haučová Kvetoslava Obec Pribylina 15.06.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 17:13
dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská energetika a.s. 14.06.2022
16.06.2022
Crz:16.06.2022 17:11
odchyt psov
zo dňa 16.6.2022
70.00 €/mesiac s DPH Obec Spišský Štiavnik Premium BVK s.r.o. 16.06.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 31387.
1 2 4 6 7 8 9 2092 2093