Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
430
9.95 € s DPH Dolák František Obec Spišský Štiavnik 30.07.2021
20.09.2021 odvádzanie odpadových vôd
10/2021
0.50000 €/m³ s DPH Jaroslav Ondruš Obec Spišský Štiavnik 23.07.2021
20.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
422
9.95 € s DPH Javorská Eva Obec Spišský Štiavnik 07.07.2021
20.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
429
19.90 € s DPH Liptajová Monika Obec Spišský Štiavnik 21.07.2021
20.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
427
9.95 € s DPH Rusnák Milan Obec Spišský Štiavnik 16.07.2021
20.09.2021 užívanie miesta na cintoríne
426
9.95 € s DPH Ščuka Dávid Obec Spišský Štiavnik 14.07.2021
20.09.2021 odvádzanie odpadových vôd
9/2021
0.50000 €/m³ s DPH Klinko Adrián Obec Spišský Štiavnik 19.07.2021
20.09.2021 Odvádzanie odpadových vôd
8/2021
0.50000 €/m³ s DPH Radovan Valentovič Obec Spišský Štiavnik 19.07.2021
20.09.2021 Nájomná zmluva na hrobové miesto - Peter Hegyi
73/21
10.00 € s DPH Viera Hanečáková Obec Gánovce 16.07.2021
20.09.2021 Nájom nebytových priestorov - v Obecnej budove Turistickej ubytovne
1130.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 18.05.2021
20.09.2021 Prenajímanie pozemku na parkovanie v lokalite Čingov
10000.00 € s DPH Služby obce Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 19.04.2021
17.09.2021 Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy
1155241.38 € s DPH Materská škola Mesto Spišská Belá 01.09.2021
17.09.2021 zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územno plánovacej dokumentácie
10/2021
400.00 € s DPH Obec Štefanová Ing.arch.Karol Ďurenec,s.r.o. 17.09.2021
17.09.2021 Kúpa nábytku v rámci projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná
25800.00 € s DPH Obec Výborná Elta Prešov, s.r.o. 17.09.2021
17.09.2021 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti
71/21
400.00 € bez DPH Obec Gánovce Interprofis, s. r. o. 14.09.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 30439.
1 2 4 6 7 8 9 2029 2030