Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.01.2020 Zmluva o nájme bytu č. 198/07
184.95 € s DPH Matej Mišota, Eva Martinková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Zmluva o nájme bytu č. 37/08
177.35 € s DPH Ľubica Mestická Obec Svätý Kríž 31.12.2019
21.01.2020 Údržba ekonomických systémov VEMA-PAM, VEMA-EKOS operačných systémov, software a údržba hardware počítačov, na ktorých je APV inštalované u objednávateľa.
49.00 €/mesiac bez DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Anton Frohn 17.01.2020
21.01.2020 Zvýšenie ceny za dodané služby.
22.44 € s DPH Obec Baldovce PP PROTECT, s. r. o. 20.01.2020
21.01.2020 Zmena ceny za poskytovanie služieb BOZP od 01.02.2020.
DODATOK č.1
70.00 €/mesiac bez DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 PRO BTS spol. s r.o. 16.01.2020
21.01.2020 Dodanie pitnej vody z verejného vodovodu odberateľovi Monika Machajová.
28/2020
0.00 € s DPH Monika Machajová Obec Baldovce 31.12.2019
21.01.2020 Dodanie pitnej vody z verejného vodovodu odberateľovi Jozef Machaj.
25/2020
0.00 € s DPH Jozef Machaj Obec Baldovce 31.12.2019
21.01.2020 Prenájom nehnuteľnosti
NZ 1
1.00 € s DPH Obec Korytné Rimsko- katolícka cirkev 01.01.2020
21.01.2020 Obchodné meno spoločnosti Cleerio SK s.r.o. sa mení na Bio-Nexus SK s.r.o. Poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy sa predlžuje na dobu určitú a to do 3.4.2021.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Bio-Nexus, SK s.r.o. 20.01.2020
21.01.2020 nájom HM č.488
NZHM 001/2019
15.00 € s DPH Daniela Lesňaková Obec Letanovce 08.11.2019
21.01.2020 nájom HM č.129
NZHM 003/2019
10.00 € s DPH Nikola Zvalená Obec Letanovce 11.11.2019
21.01.2020 Nájom hrobového miesta
B/91/2019
10.00 € s DPH Mária Drencsényiová Obec Betlanovce 22.05.2019
21.01.2020 nájom hrobového miesta
A/41/2019
10.00 € s DPH Zdenka Miková Obec Betlanovce 05.08.2019
21.01.2020 nájom HM č.509
NZHM 002/2019
50.00 € s DPH Mária Brandoburová Obec Letanovce 11.11.2019
21.01.2020 nájom a užívanie hrobového miesta - zmena nájomcu
B/36/2019
0.00 € s DPH Juraj Jarembák Obec Betlanovce 16.10.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 32396.
1 2 4 6 7 8 9 2159 2160