Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.11.2017 Prenájom hrobového miesta
1520/2017
40.00 € s DPH Viera Školníková Obec Hrabušice 13.11.2017
13.11.2017 Prenájom hrobového miesta
1519/2017
20.00 € s DPH Viera Školníková Obec Hrabušice 13.11.2017
13.11.2017 Prenájom hrobového miesta
1518/2017
20.00 € s DPH Viera Školníková Obec Hrabušice 13.11.2017
13.11.2017 Svätoplukovo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka)
12346308U03
38000.00 € s DPH Obec Svätoplukovo Environmentálny fond 08.11.2017
13.11.2017 poskytnutie peňažného daru vo forme nákupnej poukážky 10 € občanom obce Letanovce vo veku nad 70 rokov
0.00 € s DPH občan obce nad 70 rokov Obec Letanovce 22.10.2017
13.11.2017 mobilná aplikácia V OBRAZE
MA-3-11-2017-SK
760.00 € bez DPH Obec Batizovce Galileo Corporation s.r.o. 06.11.2017
13.11.2017 nájom hrobového miesta
201700010
15.00 € s DPH Alena Halušková Obec Vavrišovo 09.11.2017
13.11.2017 vypustenie ustavovení o zriadení vecného bremena z kúpnej zmluvy uzavretej dňa 17.10.2017
0.00 € s DPH Ing. Marek Ferianc Obec Vavrišovo 10.11.2017
13.11.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP na realizáciu aktivít projektu "Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pre potreby materskej školy"
IROP-Z-302021H622
26604.85 € s DPH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Obec Podtureň 07.11.2017
13.11.2017 Predlženie doby nájmu
0.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY s.r.o. 07.11.2017
10.11.2017 za prenájom a užívanie hrobového miesta
52/2017
10.00 € s DPH Klára Šlachtová Obec Betlanovce 07.11.2017
10.11.2017 za prenájom a užívanie hrobového miesta
55/2017
10.00 € s DPH Anna Antašová Obec Betlanovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700027
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700028
10.00 € s DPH Šlejzák Slavomír Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
10.11.2017 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201700029
10.00 € s DPH Gécová Oľga Obec Spišské Tomášovce 09.11.2017
Zobrazených 46 - 60 z celkových 27749.
1 2 4 6 7 8 9 1849 1850