Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
37/2017 s
10.00 € s DPH Obec Galovany obec Galovany 14.08.2017
18.09.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta
38/2017 s
5.00 € s DPH Obec Galovany obec Galovany 14.08.2017
18.09.2017 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
30091.80 €/rok s DPH Obec Letanovce Spišská katolícka charita 31.08.2017
18.09.2017 Kúpna zmluva
41/2017
10400.00 € s DPH Martin Ovčarik Obec Gánovce 18.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Ing. František Petrík Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Michal Dlugoš Obec Spišské Tomášovce 05.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Mária Šlejzáková Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
14.09.2017 poskytovať službu osvetlenia pre obec Letanovce
1061.00 €/mesiac s DPH Obec Letanovce Východoslovenská distribučná, a.s. 08.08.2017
14.09.2017 Predaj časti kanalizačnej vetvy v obci Žiar
4200.00 € s DPH Obec Žiar Rastislav Frank 13.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Martin Pavlík Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Štefan Hockicko Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
14.09.2017 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
54/003/17
250000.00 € bez DPH Obec Vydrník Prima banka Slovensko, a.s. 13.09.2017
14.09.2017 prenájom reklamnej plochy
300.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poprad s.r.o. 23.08.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Andrej Garčár Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
14.09.2017 odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou
0.00 € s DPH Jaroslav Tekely Obec Spišské Tomášovce 06.09.2017
Zobrazených 46 - 60 z celkových 27020.
1 2 4 6 7 8 9 1801 1802