Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
56/2018
0.00 € s DPH Ladislav Žiga Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
56/2018
0.00 € s DPH Ladislav Žiga Obec Letanovce 31.01.2019
14.02.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
Dohoda č. 3
0.00 € s DPH Božena Pechová, Júlia Pechová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Nájom bytu do dočasného užívania za odplatu
1/2019
0.00 € s DPH Katarína Kroščenová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Nájom byru do dočasného užívania za odplatu
2/2019
0.00 € s DPH Oľga Pechová, Valéria Pechová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Výkon menších obecných služieb pre obec Letanovce v rozsahu 64 - 80 hodín mesačne
39/17/44/012/078
0.00 € s DPH Silvia Kroščenová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Výkon menších obecných služieb pre obec Letanovce v rozsahu 64 -80 hodín mesačne
40/17/44/012/078
0.00 € s DPH Martin Paločaj Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Výkon menších obecných služieb pre obec Letanovce v rozsahu 64-80 hodín mesačne
41/17/44/012/078
0.00 € s DPH Marcela Žigová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10.00 €/rok s DPH Gizela Mirgová Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Spracúvanie osobných údajov pre služby advokátskej kancelárie
0.00 € s DPH JUDr. Roman Škerlík - advokát Obec Letanovce 31.12.2018
14.02.2019 Spracúvanie osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
0.00 € s DPH Obec Harichovce Obec Letanovce 11.02.2019
14.02.2019 predĺženie nájmu bytu v požiarnej zbrojnici
80.00 € s DPH Martin Kuboš Obec Liptovský Peter 31.12.2018
14.02.2019 predĺženie nájmu nebyt. priestorov v požiarnej zbrojnici
24.75 € s DPH Urbárske pozemkové spoločenstvo Obec Liptovský Peter 31.12.2018
14.02.2019 predĺženie nájmu rodinného domu č.164
15.00 € s DPH Ján Toráč Obec Liptovský Peter 31.12.2018
14.02.2019 Úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
18/36/052/307
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.02.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 32709.
1 2 4 6 7 8 9 2180 2181