Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
13.04.2017 Vypracovanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmeru v zmysle stavebného zákona SR pre stavbu "Miesna komunikácia Na Pastierskych II so zapracovaním úkonu inžinierskej siete plynofikácie.
78/2017
4900.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 22.02.2017
23.03.2017 Nové motorové vozidlo Citroën Brlingo
32/2016
17194.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce H MOBIL, s.r.o. 09.12.2016
23.03.2017 Zimné čistenie komunikácií
28/2016
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 27.12.2016
23.03.2017 spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie
132/2017
13020.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie a.s. 27.02.2017
10.03.2017 Server, záložný zdroj, Windows server, licencie
2085.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 28.02.2017
10.03.2017 Inštalácia servera, clientov, montáž, doprava
845.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Viktor Palutka -IT HERO 28.02.2017
06.03.2017 Nákup hnedého uhlia rozdelený na jednotlivé nákupy
11041.80 € s DPH Obec Hybe Eugénia Zaťková - Predaj palív 26.01.2017
06.03.2017 Uskutočnenie stavby "Prekrytie mlynského náhonu"
762/2016
17424.28 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r. o. 06.03.2017
15.02.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania pre inžinierske siete : projekt vodovodu, splaškovej kanalizácie, prečerpávacaj stanice a výtlačného potrubia
676/2016/IlaA.
4950.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 27.12.2016
23.01.2017 Realizácia spevnej plochy pri ČOV
9360.20 € s DPH Obec Výborná Ing. Ľubomír Tybor 15.07.2016
27.12.2016 Termokamera Fluke Ti105
16011970
2487.82 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad ZTS Elektronika SKS s.r.o. 21.11.2016
27.12.2016 Kolíkovačka MAGGI 21
160157
4200.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Kusing Trade, s.r.o. 28.11.2016
27.12.2016 Fluke 1664FC SCH, Združený revízny prístroj pre meranie elektrických inštalácií - profesionálne prevedenie.
16012062
1642.40 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad ZTS Elektronika SKS, s.r.o. 29.11.2016
27.12.2016 Ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2.
16165
1690.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Tenar, spol. s r.o. 29.11.2016
27.12.2016 A2367LM-KR 2X36W žiar.sviet.IP20
10444716
2266.80 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. 29.11.2016
Zobrazených 61 - 75 z celkových 355.
1 2 3 5 7 8 9 23 24