Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
02.09.2016 Úprava v Materskej škole na základe požiadaviek RÚVZ Trebišov
1195.04 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV 18.07.2016
02.09.2016 Rekonštrukcia-Chodníky+dažďová kanalizácia-V.Ozorovce-Mariánske námestie
25411-WYP
58570.16 € s DPH Obec Veľké Ozorovce REMOPEL, s.r.o 22.12.2015
31.08.2016 Prístavba domu smútku
402/2016
43644.24 € s DPH Obec Svätoplukovo PEKU, s.r.o. 30.08.2016
31.08.2016 Dodávka , montáž a osadenie zariadenia detského ihriska
1250.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Renáta Jacková- KOVOSPOJ SIMAT 02.05.2014
31.08.2016 Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie verejného obstarávania tovarov, služieb, a stavebných práce.
960.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce SM-CONSULT, s.r.o 06.05.2014
31.08.2016 Výmena strešnej krytiny MŠ vo Veľkých Ozorovciach
33487.20 € s DPH Obec Veľké Ozorovce HOTOVAL, spol. s.r.o 26.05.2014
31.08.2016 Výmena elektroinštalácie v prednej časti budovy MŠ a v kotolni .
2394.31 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Marian Ridilla- ELEKT 20.06.2014
31.08.2016 realizácia a rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na ul. Novej v obci Veľké Ozorovce
35797.46 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RAPAL, spol. s.r.o 19.06.2014
31.08.2016 Rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov v obci Veľké Ozorovce
35929.07 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CSM-STAV s.r.o 19.06.2016
31.08.2016 Dodanie parkiet, montáž a nanesenie náteru .
4020.60 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Plachý Ľuboslav 05.06.2014
31.08.2016 Rozšírenie vozovky s odvodnením povrchovej vody z miestnej komunikácie ul. Nová
35871.83 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RAPAL, s.r.o 03.10.2014
31.08.2016 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a zdravotného dohľadu v zmysle §63 d zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
1.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Mária Naďová 09.12.2014
31.08.2016 Druhá časť rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov v obci Veľké Ozorovce
30624.37 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CSM-STAV, s.r.o 03.12.2014
31.08.2016 Betónová odvodňovacia žľabovka o rozmeroch 60/120x250x500 mm - 1600 ks
9468.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce IZOLTECH s.r.o 24.11.2014
31.08.2016 Odsávač komínový, výkon odsávania od 700 m3/h, šírka 90 cm pre ŠJ pri Materskej škole
183.00 € bez DPH Obec Veľké Ozorovce Michal Sojka 19.08.2015
Zobrazených 46 - 60 z celkových 337.
1 2 4 6 7 8 9 22 23