Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
03.09.2020 Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce
92011.91 € s DPH Obec Veľké Ozorovce B.D.B. s.r.o 06.08.2019
03.09.2020 Rozšírenie kamerového systému v obci Veľké Ozorovce
8078.64 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Real Security s.r.o 03.01.2020
03.09.2020 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k domu smútku v objekte miestneho cintorína
34014.47 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NAJ-STAV s.r.o 10.12.2019
03.09.2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce
15000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NITRANET s.r.o 02.08.2019
24.08.2020 Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná - stavebné práce
658000.00 € s DPH Obec Výborná Dag Slovakia. a.s. 04.08.2020
24.07.2020 Je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Rekonštrukciu obecného úradu v obci Malá Franková podľa projektovej dokumentácie
1/2018
84924.53 € s DPH Obec Malá Franková CUKSTAV s.r.o 04.06.2018
24.07.2020 nákup 70 ks stoličiek
1/2019
1450.28 € s DPH Obec Malá Franková WOODX s.r.o 06.06.2019
24.07.2020 oplotenie časti parcely č. 257, oprava rigolov na parkovisku pred cintorínom, regulácia prírodného prameňa
2/2019
4002.00 € s DPH Obec Malá Franková Peter Krempaský AGROIZI 14.06.2019
24.07.2020 oplotenie cintorína v obci
3/2019
20066.70 € s DPH Obec Malá Franková Peter Krempaský AGROIZI 19.09.2019
24.07.2020 dodania a montáž prvkov detského ihriska
4/2019
4905.48 € s DPH Obec Malá Franková Enercom s.r.o. 11.12.2019
24.07.2020 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v Malej Frankovej o rozlohe 125 m2
1/2020
3000.00 € bez DPH Obec Malá Franková Jozef Ovšonka 24.04.2020
22.07.2020 Externý manažment pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci
13.93 €/hod s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 15.11.2019
09.07.2020 Školské učebnice a pracovné zošity
2020/27a,b,c,d
4334.17 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Aitech, s.r.o 09.07.2020
10.06.2020 Stavebné práce na projekte - Komunitné centrum v obci Výborná
158817.16 € s DPH Obec Výborná Jozef Čikovský 13.12.2018
10.06.2020 Poradenské služby a realizácie VO pre projekt - Komunitné centrum v obci Výborná
2300.00 € bez DPH Obec Výborná Ing. Rastislav Tapšák 28.09.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 316.
1 3 5 6 7 8 9 21 22