Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
27.09.2016 vybudovanie kanalizácie obce Hozelec vetva A
14142.96 € bez DPH Obec Hozelec Bepax, s.r.o. 19.09.2016
22.09.2016 Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach
540/2016
18894.50 € s DPH Obec Hybe L.C.staving s.r.o. 19.09.2016
14.09.2016 Oprava chodníka, úsek č.8 a 9 okolo štátnej cesty I/18
626/2016
64918.46 € s DPH Obec Švábovce EKOLOSERVIS s.r.o. 09.09.2016
02.09.2016 Úprava v Materskej škole na základe požiadaviek RÚVZ Trebišov
1195.04 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV 18.07.2016
02.09.2016 Rekonštrukcia-Chodníky+dažďová kanalizácia-V.Ozorovce-Mariánske námestie
25411-WYP
58570.16 € s DPH Obec Veľké Ozorovce REMOPEL, s.r.o 22.12.2015
31.08.2016 Dodávka , montáž a osadenie zariadenia detského ihriska
1250.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Renáta Jacková- KOVOSPOJ SIMAT 02.05.2014
31.08.2016 Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie verejného obstarávania tovarov, služieb, a stavebných práce.
960.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce SM-CONSULT, s.r.o 06.05.2014
31.08.2016 Výmena strešnej krytiny MŠ vo Veľkých Ozorovciach
33487.20 € s DPH Obec Veľké Ozorovce HOTOVAL, spol. s.r.o 26.05.2014
31.08.2016 Výmena elektroinštalácie v prednej časti budovy MŠ a v kotolni .
2394.31 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Marian Ridilla- ELEKT 20.06.2014
31.08.2016 realizácia a rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na ul. Novej v obci Veľké Ozorovce
35797.46 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RAPAL, spol. s.r.o 19.06.2014
31.08.2016 Rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov v obci Veľké Ozorovce
35929.07 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CSM-STAV s.r.o 19.06.2016
31.08.2016 Dodanie parkiet, montáž a nanesenie náteru .
4020.60 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Plachý Ľuboslav 05.06.2014
31.08.2016 Rozšírenie vozovky s odvodnením povrchovej vody z miestnej komunikácie ul. Nová
35871.83 € s DPH Obec Veľké Ozorovce RAPAL, s.r.o 03.10.2014
31.08.2016 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a zdravotného dohľadu v zmysle §63 d zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov
1.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Mária Naďová 09.12.2014
31.08.2016 Druhá časť rekonštrukcie jestvujúcich chodníkov v obci Veľké Ozorovce
30624.37 € s DPH Obec Veľké Ozorovce CSM-STAV, s.r.o 03.12.2014
Zobrazených 106 - 120 z celkových 355.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 23 24