Obstaranie

Kolíkovačka

Identifikácia

Číslo zákazky: 160157

Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad

Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad

IČO odberateľa: 00521817

Názov úspešného uchádača: Kusing Trade, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Hlavná 23/12, 059092 Huncovce

IČO úspešného uchádača: 44816758

Predmet zákazky: Kolíkovačka MAGGI 21

Cena zákazky: 4200.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.11.2016

Datum zverejnenia: 27.12.2016