Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: DAG SLOVAKIA, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 44886021

Predmet zákazky: Stavené práce pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Cena zákazky: 658000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 24.02.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2022