Obstaranie

Obklady a dlažby v Dome kultúry

Identifikácia

Číslo zákazky: Su-202/2022-OBU

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA

Adresa úspešného uchádača: Štúrova 403/23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 33079811

Predmet zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - obklady a dlažby v dome kultúry

Cena zákazky: 8960.46 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.06.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

Dokumenty Pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3.6. 2022.pdf ( veľkosť: 315,9 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2022 09:23 )