Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: BSK EUROPE PLUS, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 2120556955

Predmet zákazky: Výber dodávateľa projektovej dokumentácie pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Cena zákazky: 14800.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 11.02.2022