Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: BSK EUROPE, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36513369

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb stavebného dozoru pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Cena zákazky: 18.00 €/hod s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 31.05.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2022