Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Tabris Plus, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Strojnícka 18, 080 06 Prešov

IČO úspešného uchádača: 47651130

Predmet zákazky: Dodanie nábytku pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Cena zákazky: 24840.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 02.06.2021

Datum zverejnenia: 11.02.2022