Obstaranie

Rekonštrukcia Domu kultúry Sulín - komín

Identifikácia

Číslo zákazky: Su-27/2022-OBU

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov úspešného uchádača: KOMEKO, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Továrenská 19, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 31722415

Predmet zákazky: Dodanie a montáž nerezového komína v Dome kultúry

Cena zákazky: 2647.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.04.2022

Datum zverejnenia: 21.04.2022

Dokumenty Pdf VO-výzva na cenovú ponuku - KD komín.pdf ( veľkosť: 356,2 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Apríl 2022 10:11 )
Pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- komín.pdf ( veľkosť: 512 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Apríl 2022 10:11 )