Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.06.2023
Crz:09.06.2023 08:21
zhotovenie stavebného diela: Kanalizácia obce
90/2023
42478.92 € s DPH Obec Batizovce Adam Slodičák A.S. 15.05.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 11:32
dodatok k DOHODE č 23/46/054/829
0.00 € s DPH Obec Jurské Úrad práce sociálny vecí a rodiny Kežmarok 23.05.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 11:32
Kúpna zmluva odpredaj pozemku
590.00 € s DPH Obec Jurské Obecný úrad 06.06.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 13:48
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezp. množ. zberu komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu č. zmluvy 5/2020 zo dňa 31. 08. 2021
44/23
0.00 € s DPH Paulína Gajanová Obec Gánovce 18.05.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 14:05
zmena lehoty na predkladanie evidencie dochádzky
87/2023
0.00 € s DPH Obec Batizovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.05.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 16:05
stanovenie výšky zamestnávateľského príspevku
88/2023
0.00 € s DPH Obec Batizovce STABILITA, d.d.s., a.s. 31.05.2023
08.06.2023
Crz:08.06.2023 16:05
zmena výšky zamestnávateľského príspevku
89/2023
0.00 € s DPH Obec Batizovce Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 31.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 09:51
zriadenie vecného bremena pre stavbu 4 RD NN NN
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Východoslovenská distribučná, a.s. 22.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 10:42
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa: Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/46/054/824
0.00 € s DPH Obec Malá Franková Úrad práce, soc. vecí a rod. 23.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 10:42
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
20.00 € bez DPH Obec Malá Franková Komunálna poisťovňa a.s. 31.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 10:42
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ
1400.00 € bez DPH Obec Malá Franková DHZ SR 05.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 10:42
na úhradu výdavkov súvisiacich so sociálnou pomocou
50.00 € bez DPH Obec Malá Franková Spišská katolícka charita ADS Charitas 18.04.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 12:30
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
0.00 € s DPH Obec Malá Franková SPP - distribúcia, a.s. 02.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 16:05
NÁZOV: Dodatok číslo 003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01. 12. 2018, ZV 07. 11. 2018 PREDMET: zabezpečiť pre odberateľa združenú dodávku plynu do odberného miesta
OCÚ ŠV-2023/234-Z
0.00 € s DPH Obec Švábovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 15:03
určenie výšky nájmu za vybudovanú terasu pri bytovom dome na ulici Školskej
0.00 € s DPH Špiner Rastislav, Špinerová Mária Obec Spišské Tomášovce 27.04.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32566.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2171 2172