Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.06.2023
Crz:07.06.2023 16:00
prenájom hrobového miesta
22
45.00 € bez DPH Bc. Milan Kalafut Obec Malá Franková 01.06.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 17:40
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas programu PUPN
75/2023
30.00 € s DPH Obec Pribylina Komunálna poisťovňa, a.s. 31.05.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 17:01
Nájom hrobového miesta - jednohrob
A/237/2023
0.00 € s DPH Janka Hucelová Obec Hranovnica 07.06.2023
07.06.2023
Crz:07.06.2023 17:18
Odborné činnosti vo výstavbe pri realizácii a dokončení stavebného diela: "Výkon stavebného dozoru – Zníženie energetickej náročnosti stavby – Budovy ZŠ J.M. Petzvala".
1500.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala TREYAN s.r.o. 07.06.2023
06.06.2023
Crz:06.06.2023 08:19
úprava zmluvných podmienok , práv a povinností ,,Operačný program Ľudské zdroje!"
0.00 € s DPH Liptovská Porúbka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí.. 29.05.2023
06.06.2023
Crz:06.06.2023 10:09
Audit účtovnej závierky 2022, overenie výročnej správy, dodržiavania povinností zákona č. 583/2004
9/2023
3948.00 € s DPH Obec Hranovnica Ing. Daniela Dudová 31.05.2023
06.06.2023
Crz:06.06.2023 11:43
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezp. množ. zberu komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu č. zmluvy 4/2020 zo dňa 2.7.2020
42/23
0.00 € s DPH Renáta Palubjaková Obec Gánovce 18.05.2023
06.06.2023
Crz:06.06.2023 11:43
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu na základe Dohody o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stav. odpadu č. zmluvy 3/2020 zo dňa 20.4.2020
43/23
0.00 € s DPH IGI AUTO Obec Gánovce 18.05.2023
05.06.2023 Poistenie elektroniky
9160161350
42.22 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce UNIQA pojišťovna, a.s. 24.04.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 10:35
Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať debnenie.
HS 07/2023
36.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. REPKA group s.r.o 26.04.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 10:35
Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať lešenie.
HS 08/2023
40.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. REPKA group s.r.o 10.05.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 10:19
Zmena prílohy č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela
0.00 € s DPH Obec Hranovnica FEDAN s. r. o. 17.05.2023
05.06.2023
Crz:05.06.2023 11:01
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
15/2023
500.00 € s DPH OZ Deťom pre život Obec Spišské Tomášovce 30.05.2023
05.06.2023 Predmetom zmluvy je záväzok dodržať Obchodné podmienky dodávky plynu zo strany dodávateľa a odberateľa plynu
2/2023
2021.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.05.2023
05.06.2023 Predmetom zo strany zhotoviteľa je vykonávať 1-krát ročne odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a vydávať doklady stanovené osobitnými predpismi a normami o vykonaní odborných skúšok a odborných prehliadok zariadení. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za výkon činností dojednanú odmenu.
3/2023
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 24.05.2023
Zobrazených 16 - 30 z celkových 32566.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2171 2172