Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.05.2023
Crz:26.05.2023 10:33
Nájom HM. č.293
2.00 €/rok s DPH Anna Butalová Obec Vydrník 26.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 11:41
Nájom hrobového miesta - jednohrob
A/10/2023
40.00 € s DPH Božena Priščáková Obec Hranovnica 24.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 11:41
Nájom hrobového miesta - hrobka
A/10/2023
66.65 € s DPH Božena Priščáková Obec Hranovnica 24.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 11:41
Záväzok prevádzkovateľa distrib. sústavy zabezpečiť v distrib. sústave max. rezervovanú kapacitu pre odberné miesto žiadateľa.
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Východoslovenská distribučná, a. s. 17.05.2023
26.05.2023 Prevod výpočtovej techniky, aktuálne nachádzajúcej sa v priestoroch Obce Beňadiková, určenú čo do druhu a počtu v Prílohe č. 1 Zmluvy-Zoznam výpočtovej techniky.
ZML. 23/2023
0.00 € s DPH Obec Beňadiková DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska(DEUS 26.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 13:21
prenájom bytu č. 8 v bytovom dome č. 16.
69/2023
200.00 €/mesiac s DPH Červeňová Milada Obec Pribylina 26.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 13:21
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
70/2023
11.29 €/m² s DPH Masteš Ján Obec Pribylina 02.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 13:21
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
71/2023
11.29 €/m² s DPH Masteš Ján Obec Pribylina 02.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 13:21
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
72/2023
11.29 €/m² s DPH Kseňáková Dagmar Ing. Obec Pribylina 03.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 14:48
Nájomná zmluva na hrobové miesto - A. Ovčariková, F. Ovčarik, P. Štefanec
36/23
70.00 € s DPH Štefancová Anna Obec Gánovce 25.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 14:56
predaj rekreačnej chaty súp. č. 13 s pozemkom KN-C 198/4 o výmere 50 m2 a pozemku KN-C 198/7 o výmere 354 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Sulín
Su-59/2023-OBU-2
31300.00 € s DPH Pavol Janoščík Obec Sulín 25.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 15:06
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu ZŠ, ŠJ, MŠ
0.06800 €/kWh s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovenský plynárenský preiemysel, a.s. 26.04.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 10:33
NÁZOV: Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/161 PREDMET: zmena lehoty na predkladanie evidencie dochádzky ZUoZ k NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2
OCÚ ŠV-2023/75-04-D
0.00 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 09:55
zriadenie portálu - odkaz pre starostu
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 25.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 10:32
Úprava priaznivejších podmienok zamestnávania a pracovných podmienok ako sú ustanovené v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a v zákone 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
83/2023
0.00 € s DPH základná organizácie SLOVES so sídlom v Batizovciach Obec Batizovce 24.05.2023
Zobrazených 76 - 90 z celkových 32566.
1 2 3 4 6 8 9 10 2171 2172