Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.06.2024
Crz:26.06.2024 09:38
Právo na prvé zamestnanie
1318.53 € s DPH Obec Jurské Úrad práce sociálny vecí a rodiny Kežmarok 21.06.2024
26.06.2024
Crz:26.06.2024 15:51
Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci v stavby "Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce". Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu "Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce".
49186.16 € s DPH Obec Osturňa Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 04.06.2024
26.06.2024
Crz:26.06.2024 15:51
Účastníci správnej dohody o určení spádovej materskej školy uvedení v Článku I tejto správnej dohody sa podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov dohodli na určení spádovej materskej školy Materskej školy, Veľká Franková 56, 059 78 Veľká Franková, ktorej zriaďovateľom je obec Veľká Franková. Obec Osturňa nemá zriadenú materskú školu.
0.00 € s DPH Obec Osturňa Obec Veľká Franková 15.12.2023
26.06.2024
Crz:26.06.2024 16:36
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Simona Petrušková Obec Spišské Tomášovce 10.06.2024
25.06.2024
Crz:25.06.2024 16:08
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
52/2024
11.29 €/m² s DPH Kováč Jozef Obec Pribylina 14.06.2024
25.06.2024
Crz:25.06.2024 10:09
vypôžička časti pozemku na samoobslužný box Balíkovo
0.00 € s DPH Slovak Parcel Service, s.r.o. Liptovská Porúbka 19.06.2024
25.06.2024
Crz:25.06.2024 10:09
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na podporenie činnosti "Deň obce Mlynčeky"
611/2024/OPR
2000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prešovský samosprávny kraj 17.06.2024
25.06.2024 Nájom hrobového miesta č. B/125 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.24/2024
2.50 €/rok s DPH Ivan Giňovský Obec Beňadiková 20.05.2024
25.06.2024
Crz:25.06.2024 10:39
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
51/2024
0.00 € s DPH Obec Pribylina ENVI-PAK, a.s. 18.06.2024
24.06.2024
Crz:24.06.2024 16:17
Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 24.6.2024 - kar
8/2024
30.00 € s DPH Peter Vitko Obec Sulín 21.06.2024
24.06.2024
Crz:24.06.2024 16:17
Nájom domu smútku od 21.6.2024 - 24.6.2024
7/2024
30.00 € s DPH Peter Vitko Obec Sulín 21.06.2024
23.06.2024
Crz:24.06.2024 02:58
Divadelné predstavenie Hlavný bubeník, konané dňa 23.6.2024
Su-154/2024-OBU
1060.00 € s DPH Obec Sulín Divadlo Alexandra Duchnoiviča 21.06.2024
21.06.2024
Crz:21.06.2024 09:35
Prenájom kultúrneho domu
30.00 € s DPH Irena Brníková Obec Ordzovany 21.06.2024
21.06.2024 Nájom hrobového miesta č. B/67 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 21/2024
2.50 €/rok s DPH Želmíra Zawiszová Obec Beňadiková 20.06.2024
20.06.2024
Crz:20.06.2024 12:25
Dodatok k Nájomnej zmluve o nájme hrobového miesta 134 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov
2532008
20.00 € s DPH Ján Hriňák Obec Sulín 20.06.2024
Zobrazených 76 - 90 z celkových 31785.
1 2 3 4 6 8 9 10 2118 2119