Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.05.2023
Crz:18.05.2023 09:57
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
B/20/2023
60.00 € s DPH Zuzana Juráčková Obec Hranovnica 15.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 09:57
Nájom hrobového miesta -jednohrob
B/166/2023
40.00 € s DPH Zuzana Juráčková Obec Hranovnica 17.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 09:57
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy z dňa 30. 06. 2016.
0.00 € s DPH Obec Hranovnica NATUR-PACK, a.s. 13.01.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 09:57
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
C/24/2023
60.00 € s DPH Ing. Martin Orolin Obec Hranovnica 17.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 10:44
Nájom HM č.295
2.00 €/rok s DPH Štefan Bajtoš Obec Vydrník 18.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 11:59
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva používať digitálny archivačný systém zosnulých Virtuálny cintorín
65/2023
45.60 €/rok bez DPH Obec Pribylina 3W Slovakia, s.r.o. 17.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 12:11
Mení sa a nahrádza v čl. III ods.1 a čl. III. ods. 2 písm. a)
2200.00 € s DPH Obec Vydrník eR STAR s.r.o. 15.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 14:25
Zľava 5 % z cenníka elektriny
39077.00000 €/kWh bez DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. 10.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 14:25
zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu
75.23000 €/MWh bez DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. 18.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 13:56
Predkladanie dochádzky UoZ
23/38/054/134
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 15.05.2023
17.05.2023
Crz:17.05.2023 17:00
Zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO
15/2023
3000.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Dobrovoľná požiadna ochrana SR 27.04.2023
17.05.2023
Crz:17.05.2023 17:00
Prenájom poľnohospodárskej pôdy
16/2023
30.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Poľnohospdárske družstvo Zamagurie 27.04.2023
17.05.2023
Crz:17.05.2023 17:00
Poskytovanie služby verejného osvetlenia obce
17/2023
582.02 €/mesiac bez DPH Obec Spišské Hanušovce Východoslovenská distribučná a.s. 03.05.2023
17.05.2023
Crz:17.05.2023 16:24
prenájom hrobového miesta na 5 rokov
202300004
45.00 € s DPH Pechová Hermína Obec Spišské Tomášovce 16.05.2023
17.05.2023
Crz:17.05.2023 16:50
Prenájom pozemku v ATC Pribylina
64/2023
11.29 €/m² s DPH Moravan, a.s. Obec Pribylina 15.05.2023
Zobrazených 121 - 135 z celkových 32566.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2171 2172