Cenník služieb za používanie portálu


Cenník služieb za používanie portálu platný od 14.02.2011

mesačná platba polročná platba ročná platba
člen RVC 9,00 € 49,50 € 90,00 €
Základná škola, Materská škola
alebo iná organizácia zriadená obcou, mestom
9,00 € 49,50 € 90,00 €
nečlen RVC 10,00 € 60,00 € 110,00 €

V cene je zahrnutých v priemere 100 strán formátu A4 mesačne. To znamená 1200 strán A4 ročne. Každých ďalších (aj začatých) 100 strán A4 je za príplatok 1,- € / mesačne. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.


Bonus

Členská obec, mesto alebo nimi zriadená organizácia získava pri polročnej platbe 1 mesiac ZADARMO.
Členská obec, mesto alebo nimi zriadená organizácia získava pri ročnej platbe 2 mesiace ZADARMO.
Nečlenská obec, mesto získava pri ročnej platbe 1 mesiac ZADARMO.
Všetky školy a obcou alebo mestom zriadená organizácia sa považujú za člena RVC v prípade že zriaďovateľ už používa Obecný portál.