Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.05.2023
Crz:02.06.2023 15:56
odchyt túlavých psov
120.00 € s DPH Obec Jurské RAMAR Export s.r.o. 13.04.2023
23.05.2023
Crz:02.06.2023 15:56
Dohoda o zabezpečení PUPN
0.00 € s DPH Obec Jurské Úrad práce sociálny vecí a rodiny Kežmarok 17.05.2023
23.05.2023 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Ľubomíra Krišku, bytom Beňadiková v období od 16.05.2023 do 30.09.2023
ZML. 21/2023
10.00 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.05.2023
23.05.2023 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie Michala Krišku, bytom Beňadiková v období od 01.06.2023 do 30.09.2023
ZML. 20/2023
10.00 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 15.05.2023
23.05.2023 Nájom hrobového miesta č. B/72/1 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 10/2023
1.50 €/rok s DPH Stanislava Mojšová Obec Beňadiková 16.05.2023
22.05.2023
Crz:22.05.2023 08:56
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
66/2023
11.29 €/m² s DPH Prípada Stanislav Obec Pribylina 03.05.2023
22.05.2023
Crz:22.05.2023 13:00
NÁZOV: Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 30. 06. 2016 PREDMET: úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny
OCÚ ŠV-2023/225-01-D
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 17.05.2023
22.05.2023
Crz:22.05.2023 12:01
Poskytovanie autorizovaného prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk
18/2023
24.65 €/rok s DPH Obec Spišské Hanušovce Topset Solutions s.r.o. 22.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 12:20
NÁZOV: Zmluva o poskytovaní služieb implementácií softvéru a jeho podpore PREDMET: zabezpečiť automatické prepojenie webovej stránky s CUET, podporné a servisné služby modulu.
OCÚ ŠV-2023/157-03-Z
250.00 € bez DPH Obec Švábovce Alphabet partner s.r.o. 10.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 13:47
NÁZOV: Dohoda o pristúpení k záväzku
OCÚ ŠV-2023/206-01
466.00 € s DPH Pavlína Majerčáková Obec Švábovce 17.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 12:31
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.
0.00 € s DPH ZŠ s MŠ Svätý Kríž Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole s MŠ 02.01.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 13:10
dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
1423 448
1400.00 € s DPH Obec Poľanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 10:05
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
81/2023
0.00 € s DPH AUTOATAK Slovakia s.r.o. Obec Batizovce 05.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 10:05
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
82/2023
3000.00 € s DPH Obec Batizovce Základná škola Batizovce 12.05.2023
19.05.2023
Crz:19.05.2023 10:01
NÁZOV: Kúpna zmluva PREDMET: predaj nehnuteľnosti: LV 1, kat. územie Švábovce, KN C číslo 2797/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m² a KN C číslo 2796 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 896 m²
OCÚ ŠV-2023/206-KZ02
5643.00 € s DPH Pavlína Majerčáková Obec Švábovce 17.05.2023
Zobrazených 106 - 120 z celkových 32566.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2171 2172