Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.06.2024
Crz:19.06.2024 15:39
nájom hrobového miesta
79/2024
25.00 € s DPH Eva Štrbková Obec Batizovce 11.04.2024
19.06.2024
Crz:19.06.2024 15:39
zmena doby nájmu
81/2024
15.00 € s DPH Vladimír Tejbus Obec Batizovce 21.05.2024
18.06.2024 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
ZML. 28/2024
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ENVI - PAK, a.s. 18.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 14:23
Nájom hrobového miesta 183 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov,dvojhrob
2024040
40.00 € s DPH Ing. Silvia Miklošová Obec Sulín 18.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 14:23
Dodatok k Nájomnej zmluve o nájme hrobového miesta 145 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov
201352
20.00 € s DPH Mária Elgrová Obec Sulín 18.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:44
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
36/01/2024/CINT
8.30 € s DPH Peter Glevaňák Obec Mlynčeky 18.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:44
Zabezpečenie reklamy a propagácie objednávateľa počas Memoriálu Jozefa Mačičáka
68/2024/AZ/UPAL
1000.00 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 11.06.2024
18.06.2024
Crz:18.06.2024 15:53
prenájom budovy Základnej školy sv. Michala a pozemku
10.00 € s DPH Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce Obec Spišské Tomášovce 17.06.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 16:42
ukončenie zmluvy o nájme bytu
67/2024
0.00 € s DPH Michaela Čonková Obec Batizovce 20.05.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 16:42
nájom bytu
68/2024
29.00 €/mesiac s DPH Magdaléna Čonková Obec Batizovce 31.05.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 16:42
udelenie licencie
69/2024
0.00 € s DPH Obec Batizovce SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným 21.05.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Služba osvetlenia v IBV
0428/VSD/2024
303.00 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská distribučná, a.s. 30.05.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:35
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0.00 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s 07.06.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Prevod vlastníckeho práva k dotknutej vodnej stavbe "SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky"
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky EYE s.r.o. 17.06.2024
17.06.2024
Crz:17.06.2024 17:36
Vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného na umiestnenie inžinierskych sietí.
0.00 € s DPH EYE s.r.o. Obec Mlynčeky 17.06.2024
Zobrazených 106 - 120 z celkových 31785.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2118 2119