Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.07.2024
Crz:08.07.2024 13:02
Dodatok k Nájomnej zmluve o nájme hrobového miesta 171 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov, dvojhrob
2018007
40.00 € s DPH Peter Borecký Obec Sulín 08.07.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:38
Vzájomné usporiadanie právnych vzťahov pre zrealizovanie stavby ČOV A KANALIZÁCIA ORDZOVANY, v súvislosti so zriadením vecného bremena
0.00 € s DPH Obec Ordzovany Agáta Šteklová 08.07.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 12:24
Záväzok spoločnosti Kaufland poskytnúť Partnerovi dohodnuté množstvá ovocia alebo zeleniny
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kaufland Slovenská republika v.o.s. 17.06.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:41
Ukončenie zmluvy dohodou
ZLP-Z-2024-0008
0.00 € s DPH Obec Poľanovce DEUS 17.04.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:41
prevádzkové služby IS DCOM
ZLP-00329487-1
0.00 € s DPH Obec Poľanovce DEUS 17.04.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:55
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití dotácie z rozpočtu obce Batizovce
90/2024
1000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce Obec Batizovce 03.07.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:38
odpredaj novovytvorených pozemkov na parc. č. C-KN 349/2 - záhrada o výmere 123 m², parc. č. C-KN 1367/5 - zastavaná plocha o výmere 94 m², parc. č. 1356/21 - zastavaná plocha o výmere 73 m²
1740.00 € bez DPH Šimon Slivko Obec Ordzovany 08.07.2024
08.07.2024
Crz:08.07.2024 20:38
Vybavenie kuchynky kultúrneho domu
765/2024/OPR
1700.00 € bez DPH Obec Ordzovany Prešovský samosprávny kraj 01.07.2027
08.07.2024 Nájom hrobového miesta č. B/45 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 20/2024
2.50 €/rok s DPH Ivan Konvit Obec Beňadiková 08.07.2024
04.07.2024
Crz:04.07.2024 08:20
Nájom hrobového miesta 133 v časti Veľký Sulín na obdobie 10 rokov
2024041
20.00 € s DPH Ján Hriňák Obec Sulín 04.07.2024
04.07.2024
Crz:04.07.2024 16:05
Zabezpečenie výkonu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.
5/SÚ/2024
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Mesto Spišská Belá 04.07.2024
03.07.2024
Crz:03.07.2024 09:01
Prepožičanie priestorov športového objektu
12/2024
96.00 € s DPH Mgr. Radka Britaňáková Základná škola J. M. Petzvala 03.07.2024
03.07.2024
Crz:03.07.2024 10:14
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1113095
67/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Energie2, a. s., odštepný závod Energie 2, a. s. - Predaj el 22.05.2024
02.07.2024
Crz:02.07.2024 09:41
Dodatok k Nájomnej zmluve o nájme hrobového miesta 31 v časti Malý Sulín na obdobie 10 rokov
201344
40.00 € s DPH Michal Hiľák Obec Sulín 01.07.2024
02.07.2024
Crz:02.07.2024 15:31
dodávka elektriny distribúciou do odberných miest
ZDR-2024-A08062-000
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Slovenské elektrárne-energetické služby 23.05.2024
Zobrazených 46 - 60 z celkových 31785.
1 2 4 6 7 8 9 2118 2119