Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.03.2011 Zmluva č. 56/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
56/2011
9.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe RVC-ZO, so osídlom v Štrbe 03.03.2011
10.03.2011 účastnícky program Orange - dodatok k Zmluve o pripojení
B0766871
59.99 € Obec Spišský Štiavnik Orange Slovensko, a.s. 09.03.2011
10.03.2011 zmluva o pripojení mobilný operátor
zo dňa 9.3.2011
2.00 € Obec Spišský Štiavnik Orange Slovensko, a.s. 09.03.2011
10.03.2011 dodatok ku zmluve č.01/DR/2010
č.1
429794.88 € Obec Važec DEDRA spol., s.r.o.,Tekovské lužany 10.01.2011
10.03.2011 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
59740.00 € Obec Važec Obec Važec 31.01.2011
10.03.2011 zmluva o nájme nebytových priestorov
13.30 € Obec Važec Diana Hálková, Važec 28.02.2011
10.03.2011 Poskytovanie služieb
1
32.86 € Obec Gánovce SAMNET Zlaté Moravce 03.02.2011
10.03.2011 zmluva o pripojení
2
2.00 € Obec Gánovce Orange Slovensko 04.02.2011
10.03.2011 poskytovanie poradenských služieb
3
900.00 € Obec Gánovce SQM Banská Bystrica 08.02.2011
10.03.2011 kúpna zmluva
4
220.00 € Obec Gánovce Obec Gánovce 15.02.2011
10.03.2011 za prevadzkovanie portalu
5
67.50 € Obec Gánovce RVC Štrba 17.02.2011
10.03.2011 zmluva na nájom potoka
6
1.00 € Obec Gánovce Slovenský vodoh. podnik Banská Štiavnica 25.02.2011
09.03.2011 Zmluva o dodávke plynu
91004210088
0.00 € Obec Slovenská Ves Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Bratislava 04.03.2011
09.03.2011 Zmluva o dielo
1200.00 € Obec Slovenská Ves Agentúra LPSI s.r.o.,Stará Ľubovňa 01.03.2011
09.03.2011 zriadenie vlastníckeho práva na dotknuté pozemky v obci Huncovce
č.5/2011
0.00 € Obec Huncovce Cirkevný zbor ECAV, Kežmarok 09.12.2010
Zobrazených 33481 - 33495 z celkových 33618.
1 2 2229 2230 2231 2233 2235 2236 2237 2241 2242