Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.08.2011 Program Služieb T-Mobile
2011/P1/137
9.90 €/mesiac Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. Bratislava 08.08.2011
24.08.2011 Zmluva o úvere
18/078/ - 2. dodatok
10000.00 € Obec Arnutovce Dexia banka Slovensko a.s. 11.08.2011
24.08.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
18/059/10-1. dodatok
173311.30 € Obec Arnutovce Dexia banka Slovensko a.s. 11.08.2011
24.08.2011 zamestnávateľská zmluva DDP
37916173PD787
0.00 € Základná umelecká škola Nemšová ING Tatry - Sympatia 24.08.2011
24.08.2011 Hasičská zbrojnica Tvarožná - ústredné vykurovanie a plynofikácia
18/2011
23198.75 € s DPH Obec Tvarožná ARPROG a.s. Poprad 20.08.2011 20.08.2011
23.08.2011 Poskytovanie služieb obce.info
27/11
62.40 € Obec Pribylina DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce 16.08.2011
23.08.2011 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena)
0943/5300/2011
0.00 € Obec Hnilčík Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice 18.08.2011
23.08.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
54/012/11
0.00 € Obec Nižné Repaše Dexia banka Slovensko a.s. 23.08.2011
22.08.2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP č.DZ221401205400102
341/2011
0.00 € Obec Švábovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 16.08.2011
22.08.2011 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie v sieti káblovej televízie
26/11
2.00 €/mesiac Vlasta Juríková Obec Pribylina 12.08.2011
22.08.2011 Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona o VO na zákazku: Oprava komunikácii v obci Hnilčík, časť Roztoky.
1050.00 € Obec Hnilčík JA-SAN spol. s. r. o., Studenec č. 4, Studenec 22.08.2011
22.08.2011 Umiestnie technických zariadení firmy SLOVANET ,a.s.
35711198
0.00 € SLOVANET, a.s. Obec Veľké Ozorovce 31.07.2011
22.08.2011 zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
26
0.00 € Obec Gánovce Východosl. distribučná,a.s. Košice 10.08.2011
22.08.2011 príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
27
0.00 € Obec Gánovce Východosl. distribučná,a.s. Košice 17.08.2011
22.08.2011 dohoda o ukončení poistenia
28
0.00 € Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 17.08.2011
Zobrazených 32701 - 32715 z celkových 33626.
1 2 2177 2178 2179 2181 2183 2184 2185 2241 2242