Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.07.2011 Zmluva č. 92/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
92/2011
9.00 €/mesiac Obec Lesíček Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 30.06.2011
08.07.2011 Zmluva na dotáciu z rozpočtu obce
250.00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mengusovce Obec Mengusovce 28.06.2011
08.07.2011 Nájomná zmluva 18 b.j.
161.43 € Obec Jablonec Obec Jablonec 14.04.2011
08.07.2011 Nájomná zmluva 18 b.j.
2
192.57 € Obec Jablonec Obec Jablonec 14.04.2011
07.07.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100710581ZoP
0.00 € Obec Hnilčík Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice 06.07.2011
07.07.2011 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 30102009
0.00 € Obec Slovenská Ves EURO-BUILDING,a.s.Družstevná 2,83104 Bratislava 04.07.2011
07.07.2011 Zmluva o nájme bytu
75.96 €/mesiac Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2011
07.07.2011 Kúpna zmluva
1872.00 € Obec Doľany Katarína Bartková, Peter Mlynarčík 07.07.2011
06.07.2011 Zmluva o dielo: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Hrabušice časti Podlesok a kopca Weingrub.
90000.00 € Obec Hrabušice EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 01.06.2011
06.07.2011 dodávka potravín
2/2011
0.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 CBA Slovakia s.r.o. Lučenec, Dukelských hrdinov 2 28.06.2011
06.07.2011 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130363
0.00 € Obec Hrabušice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 16.06.2011
06.07.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov.
4805.73 €/rok Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 16.03.2011
06.07.2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov.
24895.44 €/rok Obec Hrabušice Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice 16.03.2011
06.07.2011 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
4043.00 €/rok Obec Hrabušice Marcel Kremnický 16.02.2011
06.07.2011 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
192.07 €/rok Obec Hrabušice AGROURBÁR, spo. s r.o. 16.03.2011
Zobrazených 32746 - 32760 z celkových 33618.
1 2 2180 2181 2182 2184 2186 2187 2188 2241 2242