Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.07.2011 Zmluva o dielo: Kanalizácia a intenzifikácia ČOV Hrabušice.
9475.00 € Obec Hrabušice Ing. Viktor Fabian 16.06.2011
04.07.2011 Zámenná zmluva: pri oprave miestnej komunikácie a položením nového povrchu bola obec nútená použiť časti parciel vo vlastníctve p. Emila Guzu a manželky p. Janky Guzovej.
0.00 € Obec Hrabušice Emil Guza, Janka Guzová 20.06.2011
04.07.2011 zabezpečenie odbornej praxe študenta
0.00 € Obec Tvarožná Univerzita P.J.Šafárika - Košice 30.06.2011
04.07.2011 poskytnutie finančného príspevku - 43. ročník Štiavnicka podkova
zo dňa 11.6.2011
100.00 € Obec Spišský Štiavnik Dúha, a.s. 11.06.2011
04.07.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011.
92700.00 € Obec Hrabušice Úrad vlády Slovenskej republiky 01.06.2011
04.07.2011 Prenájom vodného toku Hrabušického potoka do dočasného užívania
1.00 €/rok Obec Vydrník SVHP, š.p., Banská Štiavnica 04.07.2011
04.07.2011 Zmluva č.242-2011o poskytnutí príspevku na realizáciu prác PRP zo dňa 6.6.2011
Zmluva č. 242-2011
92700.00 € Obec Nižné Repaše Úrad vlády SR 06.06.2011
04.07.2011 Zmluva o dielo č.1/2011
č.1/2011
89999.00 € Obec Nižné Repaše Ing.Ján Žiška 16.06.2011
04.07.2011 Zmluva -internetový portál
92/2011
90.00 € Obec Lesíček RVC - Štrba 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
01.07.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0.00 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 30.06.2011
Zobrazených 32761 - 32775 z celkových 33618.
1 2 2181 2182 2183 2185 2187 2188 2189 2241 2242