Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.08.2011 menšie obecné služby
0.00 € Viera Obec Tvarožná 29.07.2011
08.08.2011 menšie obecné služby
0.00 € Viera Obec Tvarožná 29.07.2011
05.08.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Kočiš Vladimír Obec Ordzovany 05.08.2011
05.08.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - DS
300/2011
0.00 € Obec Švábovce PVPS, a.s. 01.06.2011
05.08.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - ObZS
300/2011
0.00 € Obec Švábovce PVPS, a.s. 01.06.2011
05.08.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - OK
300/2011
0.00 € Obec Švábovce PVPS, a.s. 01.06.2011
04.08.2011 čerpanie prostriedkov ES podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
SB 04082011
996.00 € Obec Važec PREMIER CONSULTING, s.r.o., Komárno 04.08.2011
04.08.2011 Hromadná licenčná zmluva - Deň obce
282/2011
0.00 € Obec Švábovce SOZA 02.08.2011
03.08.2011 Zmluva o poskytnutí peňažného daru
Na-86-2011
1000.00 € Obec Litmanová Nadácia Slovenskej sporiteľne Bratislava 12.07.2011
03.08.2011 Zmluva č. 93/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
93/2011
9.00 €/mesiac Obec Poľanovce Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 28.07.2011
03.08.2011 Bezodplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu
0.00 € Mária Bartková, Hradisko 19 Obec Hradisko 27.07.2011
03.08.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
0.00 € Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves 31.05.2011
01.08.2011 Zmluva o prenájme hrobového miesta
3.33 € Marián Labuda, Nitra Obec Hnilčík 01.08.2011
01.08.2011 výmena okien
2011/99
3177.60 € Základná umelecká škola Spišská Belá Štefan Podracký ANPLAST 28.03.2011
31.07.2011 Zmluva o dielo na dodanie stavebných materiálov a montážnych prác
17233.99 € Obec Poľanovce Peter Ondria 16.06.2011
Zobrazených 32761 - 32775 z celkových 33626.
1 2 2181 2182 2183 2185 2187 2188 2189 2241 2242