Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.04.2011 Dodatok o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka
1/2011
0.00 € Obec Vydrník Dexia banka Slovensko,a.s. 01.02.2011
14.04.2011 O poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu a dodatky
10012011
0.00 € Obec Vydrník VÚB a.s. Mlynské nivy Bratislava 10.01.2011
14.04.2011 zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu
792011
90.00 € Obec Letanovce RVC Štrba 30.03.2011
14.04.2011 dodatok k zmluve o dodávke plynu
17
0.00 € Obec Gánovce SPP a.s. Bratislava 01.04.2011
13.04.2011 predaj pozemku
Kúpna zmluva
1.66 €/m² Ing.Baran Tomáš Obec Baldovce 30.12.2010
13.04.2011 nájom hrobového miesta
94
39.80 € Tokarčíková Marta Obec Spišský Štiavnik 13.04.2011
13.04.2011 Zmluva č. 76/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
76/2011
9.00 €/mesiac Obec Vikartovce Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 29.03.2011
13.04.2011 Volací program Biznis UNI 50
0.00 € Obec Hradisko T-Centrum, Kežmarok 07.02.2011
13.04.2011 Telefonické zariadenie TELCO PH-860 ID
5.90 € Obec Hradisko T-Centrum, Kežmarok 07.02.2011
13.04.2011 Zmluva č. 83/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
83/2011
9.00 €/mesiac Obec Vydrník Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 07.04.2011
13.04.2011 O2 Fér s platbou na faktúru
EB363663
0.00 € Obec Hradisko ESAT, s.r.o. Kežmarok 10.02.2011
13.04.2011 Výška nájomného za nebytové priestory
Dodatok č. 1
55.00 € Jozef Hrušovský - LUPIENOK Obec Hradisko 01.03.2011
13.04.2011 predaj pozemku
dodatok k ZM z 30.12
0.00 € Ing.Baran Tomáš Obec Baldovce 14.03.2011
13.04.2011 Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Hradisko Krajský úrad životného prostredia v Prešove 24.03.2011
13.04.2011 Kultúrne poukazy 2011
0.00 € Ministerstvo kultúry SR Obec Vyšné Ružbachy 02.02.2011
Zobrazených 33256 - 33270 z celkových 33635.
1 2 2214 2215 2216 2218 2220 2221 2222 2242 2243