Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
0.00 € UPSVaR Lipt.Mikuláš Obec Liptovský Peter 07.07.2011
03.10.2011 dodatok č. 1/2011 k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
0.00 € UPSVaR Lipt.Mikuláš Obec Liptovský Peter 28.09.2011
30.09.2011 auditorske služby
6/2011
1100.00 € Obec Hozelec Ing. Peter Dula Poprad 26.09.2011
30.09.2011 Kúpna zmluva
1243/5300/2011
2993.32 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Výborná 30.09.2011
30.09.2011 Výpožička telocvične
13/2011
156.00 € s DPH Brežina Vladimír Základná škola J. M. Petzvala 29.09.2011 29.09.2011
30.09.2011 Prenájom pozemkov v katastrálnom území obce Vydrník
l/2011
88.44 €/rok Obec Vydrník Pavol Gallovič s manželkou,Vydrník č.188 29.09.2011
30.09.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
23/§ 50j/2011
5262.90 €/mesiac Obec Výborná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Kežmarok 29.09.2011
30.09.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
č.26/§50j/201
0.00 € Obec Malá Franková Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Kežmarok 30.09.2011
30.09.2011 Úprava práv zamestnávateľa a úradu práce soc. vecí a rodiny pri zabezpečení vykonávania absolvenskej praxe
130/§51/2011
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce soc.vecí a rodiny Kežmarok 21.09.2011
30.09.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
30/§50j/2011
0.00 € Obec Tvarožná Úrad práce soc. vecí a rodiny Kežmarok 30.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
39/11
1.00 € Obec Pribylina Ján Nemsila 19.09.2011
29.09.2011 Nájomná zmluva - "Obslužná komunikácia v Račkovej doline"
34/11
1.00 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Pribylina 29.08.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
35/11
1.00 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Pribylina 23.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - prístrešky
36/11
1.00 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Pribylina 23.09.2011
29.09.2011 Zmluva o nájme pozemku - cyklotrasy
37/11
1.00 € Obec Pribylina Matilda Jančušová 19.09.2011
Zobrazených 32611 - 32625 z celkových 33635.
1 2 2171 2172 2173 2175 2177 2178 2179 2242 2243