Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.03.2011 Dodatok č.5 k zmluve o dielo č.6/05/ZoD/DKaČOV o likvidácii kalov z ČOV na čistiareň odpadových vôd
0.00 € Obec Slovenská Ves Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.Poprad 14.02.2011
15.03.2011 Zmluva č. 57/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
57/2011
9.00 €/mesiac Základná škola Záhorská Ves Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 03.03.2011
15.03.2011 Zmluva č. 63/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
63/2011
9.00 €/mesiac Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 11.03.2011
15.03.2011 Zmluva č. 41/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
41/2011
9.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 25.02.2011
15.03.2011 Zmluva č. 49/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
49/2011
9.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 28.02.2011
14.03.2011 zriadenie internetovej stránky
60/2011
0.00 € Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 RVC - ZO 09.03.2011
14.03.2011 nájom hrobového miesta
103
9.95 € Hudzík Ondrej Obec Spišský Štiavnik 14.03.2011
14.03.2011 nájom hrobového miesta
102
9.95 € Dulovič Ladislav Obec Spišský Štiavnik 14.03.2011
14.03.2011 nájom hrobového miesta
101
9.95 € Janíková Marta Obec Spišský Štiavnik 14.03.2011
11.03.2011 Oprava obkladu okolo umývadiel a oprava maľby v 5-tich triedach 2. poschodia podľa priloženého rozpočtu.
23/02/2011
7879.85 € Základná škola s materskou školou Švábovce MILAD s. r. o. 23.02.2011
11.03.2011 Zmluva č. 54/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
54/2011
9.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 28.02.2011
11.03.2011 prenájom nebytových priestorov
50.00 € Obec Bušovce Marián Grech 07.03.2011
11.03.2011 zamestnávateľská zmluva Axa
15.00 € Obec Bušovce Axa 15.01.2011
11.03.2011 Autorská zmluva
005/2011
400.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Ing. Mária Filipová 09.03.2011
11.03.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Slovenská Ves
A/65
9.90 € Obec Slovenská Ves Obec Slovenská Ves,059 02 23.02.2011
Zobrazených 32581 - 32595 z celkových 32754.
1 2 2169 2170 2171 2173 2175 2176 2177 2183 2184