Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.04.2011 nájom hrobového miesta
106
9.95 € Kontrová Marta Obec Spišský Štiavnik 06.04.2011
07.04.2011 nájom hrobového miesta
105
9.95 € Kontrová Marta Obec Spišský Štiavnik 06.04.2011
07.04.2011 nájom hrobového miesta
104
19.90 € Kontrová Marta Obec Spišský Štiavnik 06.04.2011
06.04.2011 Zmluva č. 80/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
80/2011
9.00 €/mesiac Obec Mlynčeky Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 30.03.2011
06.04.2011 Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach
13/2011-V
88.00 €/mesiac Obec Ordzovany AQUASPIŠ, spol s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Sp. Nová Ves 01.04.2011
06.04.2011 nájom hrobového miesta
98
29.85 € Kontrová Katarína Obec Spišský Štiavnik 06.04.2011
06.04.2011 nájom hrobového miesta
99
0.00 € Kontrová Katarína Obec Spišský Štiavnik 06.04.2011
06.04.2011 akceptácia prij.návrhu
9901005519
0.00 € Obec Lomnička T-COM 15.02.2011
06.04.2011 dohoda o posk.prísp.na podporu zam...
4/§50j/2011
0.00 € Obec Lomnička ÚPSVR, St.Ľubovňa 28.02.2011
06.04.2011 zriadenie a prev.internet.portálu
27/2011
9.00 €/mesiac Obec Lomnička RVC, Štrba 22.02.2011
06.04.2011 zmluva o pripojení
0.00 € Obec Lomnička Slovak Telekom, a.s. 03.02.2011
06.04.2011 Použ.práva k program.vybaveniu URBIS
U845/2011
268.00 €/mesiac Obec Lomnička MADE s.r.o. 27.01.2011
06.04.2011 zmluva o pripojení
8942101
26.01 €/mesiac Obec Lomnička Orange Slovensko, a.s. 11.01.2011
06.04.2011 zmluva o vykonávaní práce
2268.00 € Obec Lomnička T.D.s.r.o., Veter.pohot.asanácia 05.01.2011
06.04.2011 Kúpna zmluva
3 €/m² Obec Liptovský Peter Ing.J.Haramiová,V.Kostovič,V.Haluška 23.03.2011
Zobrazených 32236 - 32250 z celkových 32620.
1 2 2146 2147 2148 2150 2152 2153 2154 2174 2175