Zmluva

Zmluva o dodávke a distribucii elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Spojená škola Belá

Adresa objednávateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO objednávateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika,a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet zmluvy: Dodávka a distribúcia elektriny

Zmluvná cena: 434.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum podpisu: 08.07.2011

Datum uzatvorenia: 08.07.2011

Datum zverejnenia: 27.07.2011

Dokumenty Pdf dodávka elektriny 2.pdf ( veľkosť: 181,7 KB, aktualizované: Štvrtok 26. Apríl 2012 12:59 )