Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.02.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody
0.27000 €/m³ s DPH Anna Mruzová Obec Ordzovany 28.12.2011
08.02.2012 Audit účtovnej závierky, overenie správnosti hospodárenia obce
119/11
500.00 € s DPH Obec Hôrka MIFEST s.r.o. 22.09.2011
07.02.2012 Dodatok k zmluve o výpožičke č. 2011/409 uzatvorenej medzi MO SR a obcou Sulín
2011/409 - dodatok 1
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo obrany SR - ÚIA 26.01.2012
07.02.2012 chata na lesnom pozemku
7000.00 € s DPH Obec Vyšné Ružbachy Obec Vyšné Ružbachy 31.01.2012
07.02.2012 Prenájom hrobového miesta
3/2012
50.00 € bez DPH Marcela Michalcová Obec Svätoplukovo 07.02.2012
07.02.2012 Realizácia stavebných prác na predmete zákazky "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Veľké Ozorovce"
SAP 10000074324/3489
266050.75 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Skanska SK a.s 07.02.2012
07.02.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu
1/2012 - KD
17.00 € s DPH Michal Haľama Obec Sulín 03.02.2012
06.02.2012 Obstarávateľské výkony pre Zmeny a doplnky 2012 územného plánu obce Doľany
331.00 € s DPH Obec Doľany Ing.arch. Ľubomír Polák 03.02.2012
06.02.2012 Odvoz TKO a drobného stavebného odpadu z kontajnerov na skládku do L.Hrádku, odhŕňanie snehu v obci Hybe, ťahanie žumpy bytových domov v Hybiach - cena je v článku III.Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Hybe RD Hybe 01.02.2012
06.02.2012 Úprava podmienok poskytovania príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust.§ 64 ods. 1 zák.č. 223/2001 Z.z.
2070/12/20RZO
0.00 € s DPH Obec Hybe Recyklačný fond 30.01.2012
06.02.2012 Poskytnutie finančnej a potravinovej pomoci prestárlym, chorým a osamelým dôchodcom
80.00 € s DPH Obec Podtureň SANKT HUBERT, a.s. 01.02.2012
06.02.2012 Združenie finančných prostriedkov formou poskytnutia návratnej finančnej výpomoci obcou na realizáciu projektu "Regionálna značka - cesta k podpore miestnych produktov"
350.00 € s DPH MAS Horný Liptov Obec Vyšná Boca 18.01.2012
06.02.2012 Termínovaný úver
12/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Prima banka Slovensko, a.s. 03.02.2012
06.02.2012 Termínovaný úver
13/12
0.00 € s DPH Obec Pribylina Prima banka Slovensko, a.s. 03.02.2012
06.02.2012 Dokúpenie doplnkov programu URBIS
1/2012
225.00 € s DPH Obec Bušovce MADE spol s.r.o. 26.01.2012
Zobrazených 30406 - 30420 z celkových 32709.
1 2 2024 2025 2026 2028 2030 2031 2032 2180 2181