Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2011 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby, úloh ochrany pred požiarmi
133.00 € Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová, Poprad 26.05.2011
15.06.2011 Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia
R_44/2011
33.19 € Obec Výborná Swit, s. r. o., Košice 31.05.2011
15.06.2011 Dodatok č. 2/DZ221101205180103 (ďalej len "dodatok") k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z 2211012051801 (ďalej len "zmluva o poskytnutí NFP")
0.00 € Obec Slovenská Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,Bratislav 15.06.2011
14.06.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Pavlík Mikuláš Obec Ordzovany 14.06.2011
14.06.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Kiseľová Mária Obec Ordzovany 14.06.2011
14.06.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovan.manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
92700.00 € Obec Slovenská Ves Úrad vlády Slovenskej republiky,Námestie slobody 1,Bratislav 25.05.2011
14.06.2011 Zmluva o pripojení účastníka na sieť TKR v roku 2011
2520.00 € Obec Jablonec TKR-Komunikačné systémy, Bratislava 31.05.2011
14.06.2011 Zmluva o kúpe cenných papierov
17190.17 € Mesto Skalica Obec Jablonec 06.06.2011
14.06.2011 Zmluva o prenájme hrobového miesta
308
33.00 € Obec Jablonec Obec Jablonec 25.05.2011
14.06.2011 Kúpna zmluva
104.00 € Obec Jablonec Obec Jablonec 30.05.2011
13.06.2011 Zmluva o nájme bytu
119.87 €/mesiac Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2011
13.06.2011 Zmluva o nájme bytu
141.90 €/mesiac Jarmila Bartošová Obec Hybe 31.05.2011
13.06.2011 zmluva o poskytnutí grantu
200.00 € Obec Važec Komunitná nadácia LIPTOV 10.06.2011
13.06.2011 dohoda o vykonaní menších obecných služieb
0.00 € Obec Malužiná Slávka Rusnáková 10.06.2011
10.06.2011 Dodatok k Mandátnej zmluve zo dńa 28.10.2009 na zabezpečenie realizácie VO na HZ, zmena adresy mandatára
Dodatok č. 1
0.00 € Obec Tvarožná ARDE,s.r.o. 26.05.2002
Zobrazených 30391 - 30405 z celkových 31193.
1 2 2023 2024 2025 2027 2029 2030 2031 2079 2080