Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.05.2012 predaj z pozemku registra "E" parcelné číslo 5731 diel 2 o výmere 27m2 uznesenie OZ č.132/2012
224.10 € s DPH Martin Polovka Obec Hranovnica 09.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100048757
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100057475
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
09.05.2012 Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne s účinnosťou od 01.05. 2012 , odberné miesto 4100057468
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 01.05.2012
09.05.2012 Realizovanie organizovaného zberu kovových odpadov
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok VŽŠ Kežmarok, s.r.o. 16.04.2012
09.05.2012 Predávajúci dodá kupujúcemu druhotné suroviny ako odpad určený na zhodnotenie.
0.00 € s DPH VŽŠ Kežmarok, s.r.o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 17.04.2012
09.05.2012 Záväzok prevádzkovateľa odoberať od dodávateľa všetky druhy odpadov v zmyslerozhodnutí.
70/2012
0.00 € s DPH Obec Ľubica Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 18.04.2012
09.05.2012 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu podľa jeho objednávky tovar.
310241/2012
0.00 € s DPH General Plastic, s.r.o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 20.04.2012
09.05.2012 Zabezbečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia a prepravy odpadov.
O/16/2012
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok FINEKOL, s.r.o. 18.04.2012
09.05.2012 Predávajúci bude zabezpečovať zber vytriedených druhotných surovín a tieto odpredávať kupujúcemu.
1/2012
0.00 € s DPH Zberné suroviny a.s. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 17.04.2012
09.05.2012 zámena parciel , uznesenie č. 126/2012
0.00 € s DPH Ľ.Kiktová, M.Juhásová,M. Lačná,V.Malatin Obec Hranovnica 02.05.2012
09.05.2012 Komisionár sa zaväzuje že zariadi pre Kominenta poskytovanie Slžieb za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve v dodatkoch k Zmluve.
KZFA/20110901/
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 20.04.2012
09.05.2012 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
1/2012
0.00 € s DPH Obec Veterná Poruba COOP Jednota 30.04.2012
09.05.2012 Záväzok SLOVNAFT, a.s. vydať palivové karty zákazníkovi.
0636092/00CRZ
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok SLOVNAFT, a.s. 23.04.2012
09.05.2012 Kúpa pohonných hmôt, tovaru a služieb za použitia bezhotovostného platobného systému platobných kariet OKTAN.
3000/10/2012
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok OKTAN, a.s. 27.04.2012
Zobrazených 27331 - 27345 z celkových 30406.
1 2 1819 1820 1821 1823 1825 1826 1827 2027 2028