Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.05.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
20/§50j/2011
1055.22 € Obec Kurimany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny POPRAD 25.05.2011
25.05.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.ZML1000762
541235.62 € s DPH Obec Slovenská Ves Váhostav-SK,a.s.,Hlinská 40,01118 Žilina 25.05.2011 25.05.2011
25.05.2011 Zmluva o pripojení zar. odber. do distribučnej sústavy BD 12 b.j. - byt 1
P21402011050090
81.00 € Obec Liptovský Peter Stredosl.energetika Distribúcia Žilina 24.05.2011
25.05.2011 Zmluva o pripojení zariadenia odber. do distribučnej sústavy BD 12 b.j. - byt 2
P21402011050091
81.00 € Obec Liptovský Peter Stredosl.energetika Distribúcia Žilina 24.05.2011
25.05.2011 Zmluva o pripojení zariad. odber. do distribučnej sústavy BD 12 b.j. - byt 3
P21402011050092
81.00 € Obec Liptovský Peter Stredosl.energetika Distribúcia Žilina 24.05.2011
25.05.2011 Zmluva o pripojení zariad. odber. do distribučnej sústavy BD 12 b.j. - byt 4
P21402011050093
81.00 € Obec Liptovský Peter Stredosl.energetika Distribúcia Žilina 24.05.2011
25.05.2011 Zmluva o pripojení zariad. odber. do distribučnej sústavy BD 12 b.j. - byt 5
P21402011050095
81.00 € Obec Liptovský Peter Stredosl.energetika Distribúcia Žilina 24.05.2011
25.05.2011 paušál na mobil
00427903
0.00 € Obec Ivanovce Orange Slovensko, a.s. 17.02.2011
25.05.2011 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
233/2011
0.00 € Obec Švábovce Katastrálny úrad 21.03.2011
25.05.2011 Kolektívna zmluva
2011-2012
0.00 € Základná umelecká škola Spišská Belá ZO OZ PŠaV 28.01.2011
25.05.2011 zmena sadzby DPH z 19% na 20% s účinnosťou od 1.1.2011
ZD11/2011
428221.53 € Obec Huncovce ARPROG a.s., Poprad 24.05.2011
25.05.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.30102009
1310837.62 € Obec Slovenská Ves EURO-BUILDING,a.s.Družstevná 2,83104 Bratislava 24.05.2011
24.05.2011 Zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu
2011/89
9.00 €/mesiac Základná umelecká škola Spišská Belá RVC Štrba 20.05.2011
24.05.2011 poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ...
1/2011
310.99 € Obec Važec ALTREA, n.o., Žilina 31.03.2011
24.05.2011 úhrada ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle zákona o sociálnych službách...
98/2011
614.67 € Obec Važec Domov soc.služieb pre seniorov, Kostolná 09.05.2011
Zobrazených 27331 - 27345 z celkových 28050.
1 2 1819 1820 1821 1823 1825 1826 1827 1869 1870