Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.02.2012 Zmluva o prenájme HM
5/2012
10.00 € s DPH Božena Novotná Obec Poráč 26.01.2012
20.02.2012 Prax študentov
0044/2012
100.00 € s DPH UMB Banská Bystrica Základná škola J. M. Petzvala 14.02.2012
20.02.2012 prenájom pozemkov v správe SPF v k.ú. Vavrišovo parc. č. 621/2, 1598/3, 1602
NZ č. 01681/2011-PNZ
40.00 € s DPH Obec Vavrišovo SPF 16.02.2012
17.02.2012 O prevádzkovaní obecného kompostoviska pre rok 2012
0.00 € s DPH Obec Litmanová EKOS, s.r.o. 17.02.2012
17.02.2012 autorská odmena
2012/40
0.00 € s DPH Obec Švábovce SOZA 17.01.2012
17.02.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie NSK na realizáciu projektu
ISMR-2011-2
2970.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo Mikroregión okolo Cedronu, o.z. 18.07.2011
17.02.2012 Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, dorobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
Zmluva č. : 66200071
6000.00 € s DPH Obec Svätoplukovo ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 20.12.2011
17.02.2012 Zmluva o prenájme HM
95/2012
20.00 € s DPH Ján Filip Obec Poráč 07.02.2012
17.02.2012 parcela na miestnu komunikáciu
1770.00 € s DPH Obec Švábovce Mlynár,Rušin,Gergoš,Hanzely,Korenko,Šimko,Pavličko,Korenková 15.09.2011
17.02.2012 šatne TV
1/2012
8120.33 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Dodo 24.01.2012
17.02.2012 Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností
112
0.00 € s DPH Obec Hnilčík KÚ Košice v zastúpení riaditeľom SK Sp. Nová Ves 17.02.2012
17.02.2012 Predĺženie doby nájmu
0.00 € s DPH Obec Vyšné Ružbachy MVDr.Ján Korčák 31.12.2011
17.02.2012 Poskytnutie finančnej dotácie na majstrovské futbalové stretnutia
6700.00 € s DPH Obecný futbalový klub Podtureň Obec Podtureň 17.02.2012
17.02.2012 Vybudovanie vodozádržných prvkov , opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní v k.ú. obce Veľké Ozorovce .2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 .
20000.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce NALIM s.r.o , Sečovce 31.10.2011
16.02.2012 Zmluva o pren. HM
93/2012
10.00 € s DPH Anna Richnavská Obec Poráč 02.02.2012
Zobrazených 27331 - 27345 z celkových 30168.
1 2 1819 1820 1821 1823 1825 1826 1827 2011 2012