Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.05.2012 nájom bytu č. 511/7
511/7
186.59 €/mesiac s DPH Marek Masarik Obec Podtureň 11.05.2012
14.05.2012 Dodatok k Zmluve o Dexia komunál eurofondy úvere (B) č. 18/069/10 zo dňa 11. 10. 2010, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení niektorých ustanovení uvedenej zmluvy
16/069/10
0.00 € s DPH Obec Hnilčík Prima banka Slovensko a. s. 14.05.2012
14.05.2012 Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného práva uloženia kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie.
72/2012
37.00 € bez DPH Obec Liptovský Trnovec Renáta Nagyová a Miroslav Volaj 11.05.2012
14.05.2012 Prenájom pozemku pod parkoviskom plážového kúpaliska
73/2012
137.60 € bez DPH Obec Liptovský Trnovec Viola Gavronská 10.05.2012
14.05.2012 zmeny článku I. a článku II. zmluvy č.54/019/09
0.00 € s DPH Obec Vyšné Ružbachy Prima banka Slovensko, a.s. 11.05.2012
14.05.2012 zmeny článku I. a článku II. zmluvy č.54/020/10
0.00 € s DPH Obec Vyšné Ružbachy Prima banka Slovensko, a.s. 11.05.2012
11.05.2012 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z.
13/§52a/2012/NP V-2
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy ÚPSVaR Stará Ľubovňa 25.04.2012
11.05.2012 Predmetom tejto zmluvy je správa a prevádzkovanie majetku mesta Kežmarok.
161/2012/OM
0.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 02.05.2012
11.05.2012 Predávajúci sa na základe jednotlivých uzavretých kúpnych zmlúv zaväzuje kupujúcemu dodat sklenené crepy a previest na neho vlastnícke právo k nim a kupujúci sa zaväzuje zaplatit kúpnu cenu.
0.00 € s DPH VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 17.04.2012
11.05.2012 Predaj pozemku
1064.00 € s DPH Ján Baran Obec Hôrka 04.05.2012
11.05.2012 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabušice na činnosť TJ Štart Hrabušice v r. 2012 vo výške: 2.000,-€,
2000.00 € s DPH Obec Hrabušice Obec Hrabušice 10.05.2012
10.05.2012 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Odberatela po dobu trvania tejto zmluvy odoberat prázdne nápojové kartónové obaly od Pôvodcu pre výrobu dosiek TETRAK.
0.00 € s DPH KURUC-COMPANY spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 17.04.2012
10.05.2012 Zmluva o nájme kultúrneho domu - oslavy
4/2012- KD
17.00 € s DPH Helena Boguská Obec Sulín 04.05.2012
10.05.2012 Prenájom hrobového miesta
201200004
10.00 € s DPH Marta Rakociova Obec Hôrka 19.03.2012
10.05.2012 zmluva o prenájme HM
246/2012
10.00 € s DPH Mária Širilová Obec Poráč 16.04.2012
Zobrazených 27316 - 27330 z celkových 30425.
1 2 1818 1819 1820 1822 1824 1825 1826 2028 2029