Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.03.2011 Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti
1
6800.00 € Obec Švábovce REAL VISION s.r.o. 24.02.2011
01.03.2011 Zmluva č. 25/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
25/2011
9.00 € Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 22.02.2011
28.02.2011 Vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu
36/2011
9.00 € Obec Svätoplukovo Regionálne centrum - združenie obcí Štrba 24.02.2011
28.02.2011 Hrobové miesto
1/2011
25.00 € Daniela Farkašová Obec Svätoplukovo 22.02.2011
28.02.2011 vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.
29/2011
90.00 € Obec Šuňava Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 23.02.2011
28.02.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
0.00 € Obec Šuňava Dexia banka Slovensko a.s. 24.01.2011
28.02.2011 Zhotoviteľ podľa požiadavky objednávateľa technicky pripraví, vyrobí, dodá a namontuje výrobky podľa špecifikácie.
6A1032
6023.00 € Obec Šuňava FENESTRA Sk, spol. s r.o. 04.02.2011
28.02.2011 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
53/2011
0.00 € Obec Ordzovany Katastrálny úrad Prešov 26.01.2011
28.02.2011 Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie
0.00 € Obec Ordzovany DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava 31.01.2011
28.02.2011 Zmluva o poskytnutí služieb - externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava"
10644.00 € Obec Šuňava ARDE, s.r.o. 03.02.2011
28.02.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/§50i/NS/2011
0.00 € Obec Šuňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.01.2011
28.02.2011 Týmto dodatkom úrad v zmysle čl. VII. bod 1 mení čl. VII, bod 5.
Dodatok č.1
0.00 € Obec Šuňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 11.02.2011
28.02.2011 Zmluva o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu
47/2011
9.00 € Obec Baldovce Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí 25.02.2011
28.02.2011 Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla zn. Citroen
4080.00 € Obec Šuňava Viliam Toth 21.01.2011
28.02.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere
1122/2010/UZ
31358.00 € Obec Doľany Všeobecná úverová banka 28.02.2011
Zobrazených 26941 - 26955 z celkových 27021.
1 2 1793 1794 1795 1797 1799 1800 1801 1802