Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100001
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 21.02.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100002
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 21.02.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100005
15.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 10.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100006
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 11.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100007
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 14.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100008
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 16.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100010
15.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 25.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100009
15.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 25.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100003
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 25.02.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100004
15.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 25.02.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100011
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 25.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100012
10.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 28.03.2011
20.04.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
201100013
15.00 € fyzická osoba Obec Hôrka 18.04.2011
20.04.2011 Nájomná zmluva
1.00 €/rok Obec Hôrka Slovenský vodohospodársky podnik Ban. Štiavnica 08.04.2011
20.04.2011 Zmluva č. 81/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
81/2011
9.00 €/mesiac Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 06.04.2011
Zobrazených 32341 - 32355 z celkových 32758.
1 2 2153 2154 2155 2157 2159 2160 2161 2183 2184