Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.01.2012 Poskytnutie bežného transferu
5000.00 € s DPH Obec Výborná TJ, futbalový oddiel Výborná 12.01.2012
13.01.2012 Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 30.12.2010 uzatvorenej na základe ustanovenia §8 odst.8 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Obec Slovenská Ves a Spišská katolícka charita
16974.00 € s DPH Obec Slovenská Ves Spišská katolícka charita 30.12.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
19
192.57 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
20
178.03 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 15.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
21
170.99 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
22
120.77 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
23
111.97 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
24
198.08 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
25
205.84 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
26
136.60 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
27
161.43 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
28
191.01 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
30
163.49 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 14.10.2011
13.01.2012 Nájomná zmluva 18 b.j.
31
202.19 € bez DPH Obec Jablonec Obec Jablonec 30.12.2011
13.01.2012 Odoberanie odpadov
Z2/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Obec Huncovce 12.12.2011
Zobrazených 30661 - 30675 z celkových 32604.
1 2 2041 2042 2043 2045 2047 2048 2049 2173 2174