Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.06.2011 Predaj pozemku
1/2011
1251.00 € Mikuláš Beličák Obec Olšavica 02.06.2011
16.06.2011 dodávky plynu - stará budova školy
9104261908
4.00 € Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy SPP, a. s. Bratislava 14.06.2011
16.06.2011 Zmluva o dielo
021 113188
305.52 € Obec Švábovce Ventana SK s.r.o. 15.06.2011
15.06.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Koterbová Mária Obec Ordzovany 15.06.2011
15.06.2011 Prevod vlastníckeho práva na druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1, parc. č. 1208 ako parcela registra C o výmere 31 m2.
1023.00 € Obec Hrabušice Eduard Lička, RNDr. Mária Ličková 29.04.2011
15.06.2011 Zmluva o nájme pozemku
5.50 €/rok Ivana Dzuríková Obec Hybe 15.06.2011
15.06.2011 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby, úloh ochrany pred požiarmi
133.00 € Obec Tvarožná Mgr. Vlasta Korpová, Poprad 26.05.2011
15.06.2011 Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia
R_44/2011
33.19 € Obec Výborná Swit, s. r. o., Košice 31.05.2011
15.06.2011 Dodatok č. 2/DZ221101205180103 (ďalej len "dodatok") k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z 2211012051801 (ďalej len "zmluva o poskytnutí NFP")
0.00 € Obec Slovenská Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,Bratislav 15.06.2011
14.06.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Pavlík Mikuláš Obec Ordzovany 14.06.2011
14.06.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Kiseľová Mária Obec Ordzovany 14.06.2011
14.06.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovan.manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
92700.00 € Obec Slovenská Ves Úrad vlády Slovenskej republiky,Námestie slobody 1,Bratislav 25.05.2011
14.06.2011 Zmluva o pripojení účastníka na sieť TKR v roku 2011
2520.00 € Obec Jablonec TKR-Komunikačné systémy, Bratislava 31.05.2011
14.06.2011 Zmluva o kúpe cenných papierov
17190.17 € Mesto Skalica Obec Jablonec 06.06.2011
14.06.2011 Zmluva o prenájme hrobového miesta
308
33.00 € Obec Jablonec Obec Jablonec 25.05.2011
Zobrazených 30046 - 30060 z celkových 30854.
1 2 2000 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2056 2057